Türkaklı / Türkak Akreditasyonlu Veya Yabancı Akreditasyonlu ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır ?

Türkaklı / Türkak Akreditasyonlu Veya Yabancı Akreditasyonlu ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır ?


Türkaklı/Türkak Akreditasyonlu belge tamamen gönüllü bir tercih meselesidir.


Türkaktan onaylı bir belgelendirme kuruluşundan ya da IAF-Uluslararası akreditasyon forumu üyesi kuruluşlardan akredite her hangi bir belgelendirme firmasından Dünyada aynı değere sahip geçerli belgeyi akredite bir kuruluşa başvurarak alabilirsiniz.


Ülkemizde, Kamu ihale kurumu, bakanlıklar gibi devlet kurumları ihalelerinde ihale şartnamesinde isteğe bağlı gereklilik olarak bu belgeleri koyabilir şeklinde bir düzenlemeyi mevzuatına koymuştur. Bu durum ile karşılaşıldığında Türkak kurumundan akredite bir belgelendirme firmasından alınan belge ihalede işinizi kolaylaştıracaktır. Ancak Türkak, IAF üyesi kuruluşlardan onaylı diğer akreditasyonlu belgelendirmeler içinde belirli bir ücret (750,00 TL-1.300,00 TL) karşılığı Türkak Akreditasyonu denkliğini vermektedir.


Kuruluşlar belge kararı verirken, uluslarası pazarda iş yapıyor ya da uluslararası itibar istiyorlar ise itibarlı yabancı akreditasyonlu ISO 9001 Belgesini tercih etmelidirler. ISO 9001 Belgesi sayfasına dönmek için tıklayın...