Atık Yönetimi Eğitimi

Atık Yönetimi Eğitimi


Eğitimin Amacı:


Günümüzde çevre kirliliğine neden olan en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkan atıklar; insanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hale gelen her türlü madde ve malzemeyi içermekte ve çevre üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadır. Atıkların, çeşit ve bileşimi ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılıklar oluşturduğu gibi aynı ülke içinde kentsel yada kırsal ve sanayi bölgelerine göre de büyük farklılıklar göstermektedir. Bu bilgiler ışığında eğitim içeriğinin gereklerini katılımcılara aktarmak.


Eğitimin İçeriği:


•Atık nedir ?


•Atık kontrol yönetmeliği


•Atık özellikleri


•Atık kaynakları


•Geri kazanılabilecek atıklar


•Atıkların bertaraf edilmesi


Katılımcı Profili:


Faaliyeti sırasında atık oluşturan tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan teknik personel ve yerel yönetimlerdeki teknik personel.


Sınav:


Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.


Eğitmen:


Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Tarihi:


Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Süresi:


1/2 yada 1 gün.


Eğitim Yeri:


Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.


Sertifika:


Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.