Atık Yönetimi Genel Kurallar Ve Uygulama Metodları Eğitimi

Atık Yönetimi Genel Kurallar Ve Uygulama Metodları Eğitimi


Eğitimin Amacı:


Atık Yönetiminde, çevre ve ilgili yasal mevzuatın gerekleri ve uygulaması hakkında bilinçlendirme, firma faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkların yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, yönetmeliklere uygun faaliyetlerin yürütebilmesi bilgisini sağlamak.


Eğitimin İçeriği:


•Çevre Yönetim kavramlarına giriş


•Ülkemizde çevre mevzuatının tarihçesi


•Yetkili makamlar ve görevler,


•Çevre ile ilgili kanunlar ve içerikleri


•Çevre ile ilgili yönetmelikler ve içerikleri


•Çevre ile ilgili tebliğler ve içerikleri


•Çevre mevzuatının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar


•Atık Nedir?


•Tehlikeli Atık Özellikleri


•Tıbbi Atıklar


•Ambalaj Atıkları


•Katı Atıklar


•Türkiyede Atık Yönetimi


•Atıklarla ilgili mevzuat şartarı


•Atık Önleme Politikaları


•Atıkların Geri Kazanımı Politikaları


•Atıkların Taşınması ve Depolanması Politikaları


•Tehlikeli ve Tıbbi Atıklarla Mücadele Politikaları


•Atık Yönetim Sistemi Detayları


Katılımcı Profili:


Çevre mevzuat şartlarını yerine getirmekten sorumlu yöneticiler, Danışmanlar.


Sınav:


Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.


Eğitmen:


Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Tarihi:


Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Süresi:


1 gün.


Eğitim Yeri:


Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.


Sertifika:


Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.