Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666
  • Ocak 16, 2021
  • Hasan Şahap
  • Blog
Avrupa Birliği için CE Belgesi ve CE İşareti

Avrupa Birliği, ürünlerin ve hizmetlerin pazarlarında sorunsuz bir şekilde dolaşabilmesi için bölgeyi birleştirerek büyük bir Pazar haline getirmiştir. Entegrasyonu sağlamak için de, CE İşaretleme Direktiflerini birlik olarak kabul etmiştir. Bu direktifler, ürününüz için belirtilen tanımlı kategorilerden birine girerse CE Belgesi ve İşaretinin zorunlu olduğu anlamına gelir.

Avrupa Birliği, Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının büyüklüğü ile dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahiptir. Güncel istatistiklerine göre, Avrupa Birliği 28 devlet ve 500 milyondan fazla kişiden oluşmaktadır. Nüfus sıralamasında dünyada 3. sıradadır.

Dünya Bankası verilerine göre Avrupa Birliği, küresel ticaretin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. AB’ nin yeni üyelerin katılımını sürdürmesi ile Avrupa pazarının Amerika ve Çin’ den sonra dünyanın en büyük iş piyasalarından biri olması kaçınılmaz olacaktır.

Ticari Birliğin hedefi her zaman, malların herhangi bir iç ticaret kısıtlaması olmadan alınıp satılabileceği bir pazar geliştirmek olmuştur. Bu hedefe ulaşmak için, uyumlaştırılmış Avrupa ürün mevzuatını ve CE İşaretini kabul etmiştir.

Bu kararla, Avrupa standartlarının ulusal sistemlerini uyumlu hale getirilmekte ve çeşitli Yeni Yaklaşım Direktifleri de desteklemiş olmaktadır. EC Direktifleri, bir ürünün piyasaya sürülmesi gereken şartları belirtir. Temel gereksinimler ilgili direktifte yer almaktadır ve ürünlerin birden fazla direktifin gereksinimlerine uyması da gerekebilmektedir.
Avrupa Birliği Pasaportu, CE İşareti Nedir?


CE İşareti, 1985 yılında Avrupa'da yeni bir yaklaşım kararı ile tasarlandı ve 1987 yılından sonra da Avrupa Topluluğu mevzuatının bir parçası haline getirildi. Bazı uzmanlara göre, CE'nin kısaltma olarak bir anlamı yoktur, ancak başlangıçta Avrupa Birliği Uygunluğu için Fransızca olan Communauté Européenne veya Conformité Européenne isimlerinin kısaltması olarak adlandırılmıştır.

AB üye ülkelerine giren çok çeşitli ürünlerde CE işareti gerektiren yeni AB direktifleri 1995 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu CE direktifleri, Birlik sistemi içinde ticarette tarife dışı engelleri ortadan kaldırmayı amaçlasa da AB'den geçen ürünlerin genel güvenlik ve çevre normlarına uyması gerekir.

AB Ürün İşareti, ürünün 28 ülkeden oluşan Avrupa Birliği ve dört ülkeden oluşan Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) tarafından belirlenen standartları karşıladığı ve ürünü bu ülkelerde satışa uygun hale getirdiği anlamına gelir. Bir ürün veya sistem üzerindeki CE işareti, ürünle ilgili bir veya daha fazla direktife uyarak üretici veya ithalatçı tarafından uygunluğu üstlenir.

CE, belirli bir test veya sertifika biçimini işaretler. Üçüncü taraf sertifika işaretleri ile karıştırılmamalıdır. Bu işaret, bir ürünün Avrupa Topluluk Alanı içinde piyasaya sürülmesine izin verir. Ulusal yönetim üyelerine, ilgili direktiflerin temel gerekliliklerinin yerine getirildiği konusunda da güvence sağlar.

Kısacası, Avrupa Birliği Coğrafyası ticaret alanında yasal olarak sadece CE İşareti olan ürünler satılabilir!

CE İşareti, ürünlerini 28 AB ülkesinde satmak isteyen üreticiler için gerekli bir şarttır. AB üyesi olmayan pek çok ihracatçı, olası bir AB ithalatçısının üründe ne kadar ilgilendiğine bakılmaksızın, ithalatçının, CE İşareti olmayan ürünler yani uygun olmayan ürünleri ithal etme riskiyle karşılaşmayacağını bilmektedir.CE Belgesi ve İşareti Zorunlu mu?


Güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici korumasının temel gereksinimlerini karşılayan ürünler CE İşareti taşıyabilirken, sadece satış kaybetme riskine uymakla kalmayan, aynı zamanda cezai takibatla da karşılaşan şirketler.

Bir ürün işareti taşımıyorsa, AB içinde yasal olarak piyasaya sürülmeyebilir. Bu durum işarete AB pasaportu statüsü verir ve AB dışından bazı üreticilerin markayı neden gümrük memurlarını yanıltmak ve AB pazarlarına erişim elde etmek için kullanabileceğini açıklar. Ayrıca, bu tür malların distribütörleri, ilgili AB güvenlik direktifine uymalarını sağlamaktan sorumlu tutulabilir.

Yeni Yaklaşım Direktifleri dokümanları, bir ürünün AB'de satışa sunulması için CE’ li olması için karşılanması gereken şartlar ve izlenmesi gereken prosedürlere ilişkin Avrupa Komisyonu mevzuatını içerir. Bu yönergeleri inceledikten sonra, ürününüzü belgede belirtilen 24 ürün grubunda listelendiğini görürseniz, CE İşareti' ni anlamalısınız. İşaret ile belgelendirilmesi gereken ürünler düşük voltajlı elektrikli cihazlar, oyuncaklar, patlayıcılar, asansörler ve in vitro medial cihazlar arasında değişmektedir.

Avrupa Ticaret alanına üye ülkeler kendi iç pazarlarının gözetiminden sorumludur. Herhangi bir zamanda bir ürün temel gereklilikleri karşılamıyorsa, bir üye devletin yetkilileri ürünün o eyaletteki piyasadan çekilmesini isteyebilir. CE Logosu gerektiren bir ürün, CE uygunluğu olmadan AB üyesi ülke pazarlarına gri pazarlama veya başka yollarla ulaşırsa, resmi işlem yoluyla piyasadan çekilir. Böyle bir durumda, üretici ürünü tekrar satılmadan önce yürürlükteki tüm direktiflere uyacak şekilde değiştirmek zorundadır.CE Belgelendirme ve İşaretleme Süreci Nasıldır?


Basit olarak, CE işareti üreticinin ürünün AB üyesi ülkelerde pazarladığı ürün için geçerli olan tüm yeni yaklaşım direktiflerinin gereksinimlerini karşıladığını doğruladığı anlamına gelir. Ayrıca üreticinin, ürünün zorunlu gereksinimleri karşıladığını belirlemek için belirtilen prosedürlerden birine veya birden fazlasına göre değerlendirildiğini onayladığı anlamına gelir.

Genel olarak, bu mallar üzerinde CE İşareti alma adımları aşağıdakilerden oluşur:

  • Geçerli direktifleri ve standartları belirlemek,
  • Ürünün geçerli direktiflerin tüm gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek,
  • Teknik dosya hazırlama,
  • AB Uygunluk Beyanı hazırlamak ve
  • CE İşareti kullanma.

CE Belgelendirme ve İşaretleme Süreci, kaliteli üretim prosedürlerinin titiz bir incelemesini içerir ve kamuoyuna işaretli cihazın ürünler ve tıbbi cihazlar için Birlik tarafından belirlenen standartları karşıladığını gösterir.

Avrupa Coğrafi alanı içerisinde üretilen bir ürün için, üretici gerekli güvenlik testlerini kendisi yapabilir veya yetkili bir makam tarafından onaylanmış bağımsız bir test kuruluşu kullanabilir.

Test tamamlandıktan kısa bir süre sonra, temel gerekliliklere uygunluk beyanı hazırlanmalıdır. Uygunluk Bildirimi, ürünü üreticiye veya Avrupa Birliği'ndeki yetkili temsilcisine kadar izlemek için yeterli bilgi içermelidir.

Ürününüzün uygun olduğu yönergelerin ve standartların bir listesini, ürün tanımlamasını, üreticinin adını, adresini ve imzasını içerebilir.

Bundan sonra, üretici ürününde CE işaretini kullanır. Üreticinin bu ürünün AB gereksinimlerini nasıl karşıladığına ilişkin gerekçelerini gösteren onaylı belgeleri içeren teknik bir dosya muhafaza edilmelidir. Bu, ürünün son ünitesinin üretiminden sonra en az 10 yıl saklanmalıdır. Daha sonra ürün, ulusal yönetimler tarafından zorlanmadan Avrupa Topluluğu pazarına konulabilir.

CE sembolü için uyulması gereken belirli kurallar olduğunu bilmek gereklidir. Bu kurallar işaretlemenin boyutunu ve yerini belirtir. Ürünle birlikte gönderilen, ambalaj, malzeme veya belgelere CE Belgesinin konulması ve CE İşaretini ne zaman ve kim tarafından verildiğinin de bildirilmesi gerekir.

Sonuç olarak;

CE Belgesi ve CE İşareti, müşterilere, ürünün Avrupa Birliği EC Direktiflerinde tanımlanan tüm temel güvenlik ve çevre gereksinimlerinin karşıladığını ve güvenliği olduğunu tesciller. Ürünleriniz CE İşareti ile işaretlendiği sürece, ithalatçılar, distribütörler ve satış temsilcileri, karmaşık uygunluk sorunları ve uzmanlık gerektiren ürün sertifikası ile uğraşmak zorunda kalmayacakları için sizinle iş yapmayı daha kolay bulacaklardır.

Hızlı Başvuru