Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666

AZOTEX Belgesi Standardı Nedir ?

AZOTEX Belgesi Standardı, tekstil üretiminde sağlıklı ve güvenli üretimi desteklemek amacıyla oluşturulmuş özel bir standart sistemidir. Bu sistem, tekstil ürünleriyle ilgili iş akışlarında kullanılan ham maddelerden başlayarak ara ürünlere ve nihai ürünlere kadar olan süreçlerde test ve sertifikalandırmayı içermektedir. AZOTEX, özellikle Azo boyar maddelerin kontrolü, Global Organik Tekstil ve Ekoteks standartlarının entegrasyonunu hedefleyen bir yaklaşım ile tasarlanmıştır.

Bu standart sistemi, yerel ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak belirli miktarlarda sınırlanmış veya yasaklanmış kimyasal maddeleri içeren tekstil ürünlerini denetleme ve kontrol etme gerekliliklerini kapsar. Ayrıca, ürünlerin sağlık fonksiyonlarını etkileyebilecek veya bozabilecek kimyasal içerikleri belirleme amacıyla test ve sertifikalandırma süreçlerini içerir.

AZOTEX Belgesi, endüstri standardı olarak tekstil ürünlerinin üretiminde kalite, güvenlik ve çevresel sürdürülebilirlik konularında önemli bir rol oynamaktadır. Bu belge, tüketicilere güvenilir ve sağlıklı tekstil ürünleri sunma amacı güden üreticilere rehberlik etmek ve sektörde daha geniş bir kabul görmeyi hedeflemektedir. AZOTEX, tekstil sektöründe hem tüketici güvenini artırmaya yönelik hem de çevresel ve sağlık standartlarına uygun üretimi teşvik etmeye odaklanan kapsamlı bir standart sistemidir.Azotex Faydaları Nelerdir ?

AZOTEX Belgesi'nin sağladığı avantajlar, tekstil ve konfeksiyon firmalarının sağlık açısından sorunsuz ürünler sunma hedeflerine yönelik çeşitli avantajlar içermektedir:

 • Üretim Aşamalarında Test ve Sertifikalandırma: AZOTEX Özel Standardı, tekstil ürünlerinin tüm üretim aşamalarında test edilebilmesini ve sertifikalandırılabilmesini öngörmektedir. Bu sayede, önceki aşamalara ait sertifikalar kullanılarak testlerin tekrarlanması önlenir, verimlilik artar.
 • Ürün Kalitesinin İnsan Sağlığı ve Ekolojiye Etkisi: Standart, ürünlerin insan sağlığına ve ekolojisine yönelik kalitesinin sorumluluğunu vurgular. Konfeksiyon firmaları, koleksiyonlarını uygun maliyetlerle sertifikalandırarak ürün üretim aşamasında kaliteyi artırabilirler.
 • Standart Talep Profili ve Bilgi Akışı: AZOTEX, standart bir talep profili sunar ve dünya çapında uygulanabilir Kriter Listesi ile satın alma ve teslimat şartlarına ilişkin bilgi akışını kolaylaştırır, süreci hızlandırır.
 • Şeffaflık ve Sağlıklı Ürün Üretim Güvenliği: Şeffaflık, kısa üretim döngüleri ve şirket içi kalite sistemine sahip olan firmalar için önemli bir avantajdır. AZOTEX Belgesi, sağlıklı ürün üretim güvenliğini artırır ve zaman tasarrufu sağlar.
 • Tüketici Güveni ve Marka Bilinirliği: Gelişmiş ülkelerdeki tüketiciler, tekstil ürünlerinin sağlığa zararlı olmadığına dair kanıt arar. AZOTEX Belgesi'nin yaygınlaşması, AZOTEX Arması'nın marka benzeri bir karakter kazanmasına ve tüketiciler tarafından aktif bir şekilde talep edilmesine katkı sağlar.
 • Etkili Ürün Pazarlaması: Belge, sertifikalı üreticilere ürünlerini dikkat çekici hale getirme imkanı sunar. Ürünlerin AZOTEX Arması ile armalanması, tüketicinin ürün kalitesini değerlendirmesine yardımcı olur.

AZOTEX Belgesi'nin sunduğu bu avantajlar, tekstil endüstrisinde sağlıklı, güvenilir ve çevre dostu ürünlerin üretimini teşvik ederek sektördeki firmalar için rekabet avantajı sağlamaktadır.


Kimler Azotex Belgesi Alır ?

AZOTEX Belgesi, özellikle tekstil sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin dikkate aldığı bir standarttır. Bu belge, tekstil üreticilerine ürünlerini sağlıklı, güvenli ve ekolojik açıdan uyumlu bir şekilde global tüketicilere sunma konusunda rehberlik eder. AZOTEX Standartı, bireylere verilen bir sertifikasyon olmaktan ziyade, tekstil sektörü üreticileri ve onlarla ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlara yöneliktir.

AZOTEX Standartı'nın kapsamı geniş olup, tekstil, hazır giyim, mobilya, kumaş üretimi, tekstil ithalat ve ihracatı, ayakkabı gibi sektörleri içerir. Bu zincirde yer alan tüzel kişilikler, şahıs firmaları ve esnaflar, ürünlerini AZOTEX Belgesi ile sertifikalandırarak bu standarttan faydalanabilirler.

Bu belgelendirme süreci, üreticilerin ürünlerini sadece yasal standartlara uygun değil, aynı zamanda sağlık, güvenlik ve çevre dostu olarak da değerlendirmelerine olanak tanır. Bu nedenle, AZOTEX Belgesi, tekstil sektöründeki çeşitli paydaşlar arasında güvenilir ve kaliteli ürünlerin üretimini teşvik etmek amacıyla önemli bir rol oynar.


Azotex Belgesi Nasıl Alınır?

AZOTEX Belgesi almak, tekstil ürünlerinin sağlıklı ve güvenli üretimini teşvik eden bir süreçtir. Ürünler, AZOTEX standardına tabi tutulurken yapılan testler sonucunda, ürünün durumu ve yapısı dikkate alınarak çeşitli kategorilere ayrılır. Bu kategoriler, ürünlerin test sonuçlarına göre aşağıda açıklanan üç gruba ayrılmaktadır:

Kategori 1: Yasal Mevzuat Sınırları İçinde Olanlar: Bu grupta yer alan ürünler, test sonuçları yasal mevzuat sınırları içinde olduğu için olumlu rapor alır ve sertifikalandırma sürecine tabi tutulur.

Kategori 2: Negatif Test Sonuçları: Bu kategorideki ürünlerde ilgili kimyasallar tespit edilmez ve raporlama olumlu olduğu için sertifikalandırma yapılır.

Kategori 3: Pozitif Test Sonuçları: Bu gruptaki ürünlerde test sonuçları, kabul edilebilir kriterlerin üzerinde olduğu için olumsuz rapor alır. Ancak, sertifikalandırma yapılmaz.

Uygunluk Sertifikası almaya hak kazanan ürünler için, AZOTEX Arması düzenlenir. Bu arma, tekstil ürünlerinin azo boyar maddeleri ve zararlı maddeler içermediğini garanti eder. Bu, tüketicilerin sağlıklı ve temiz ürünler satın almasını sağlayarak dünyada sağlıklı ve ekolojik dengeyi destekler.

Verilen sertifikaların süresi 1 yıldır, ancak her yeni üretim partisi için test yapma zorunluluğu vardır. Sertifika süresi sona erdiğinde, üretici talebine bağlı olarak sertifikalandırma yenilenebilir veya sona erdirilebilir.

UYARI ! AZOTEX Belgesi, telif hakları gereği standardın sahibi olan ISQ'dan alınabilir ve başka bir belgelendirme kuruluşu yetkilendirilmemiştir.


Azotex Ekolojik Tekstil Standart Başvurusu Nasıl Yapılır ?

AZOTEX Ekolojik Tekstil Standart başvurusu, belirli adımları izleyerek gerçekleştirilir ve şu şekilde yapılmaktadır:

 • Fiyat Talimatı ve Değerlendirme: Başvuru süreci, önceden belirlenmiş fiyatlar üzerinden değerlendirme yapılmasıyla başlar. Kuruluş, söz konusu ürün için fiyat talimatını değerlendirir ve uygulama kararı alır.
 • Sözleşme İmzalanması: Başvuru onaylandıktan sonra, başvuru sahibi (ISQ) İntersistem Teknik Azotex Sözleşmesi'ni imzalar. Bu sözleşme, standartların gerekliliklerini ve taahhütleri içerir.
 • Azotex Standart Başvuru Formu: Başvuru süreci, Azotex Standart Başvuru Formu ile devam eder. Başvurucu, belirlenmiş formu doldurarak başvurusunu tamamlar.
 • Başvuru İki Aşamada Yapılır:
  • Azotex Testleri Başvurusu: Bu aşamada, ürünlerin Azotex testlerine tabi tutulması için başvuruda bulunulur.
  • Azotex Standart Belgelendirme ve Arma Kullanım Başvurusu: Diğer aşamada ise ürünlerin Azotex Standart Belgelendirme ve Arma Kullanımı için başvuruda bulunulur.
 • Başvuru Formu Doldurma: Her iki aşamada da, ilgili başvuru formu doldurulur ve ilgili ücret dekontu ile birlikte ürünlere ait numuneler (örnekler) İntersistem Teknik'e incelenmek üzere teslim edilir.
 • Test ve Sertifikalandırma: Numuneler, yapılan testler sonucunda incelenir ve test sonuçlarına göre sertifikalandırma uygulamaları yapılır.

Başvuru süreci bu adımları izleyerek tamamlanır ve ürünler, AZOTEX Ekolojik Tekstil Standartlarına uygunluğu doğrultusunda sertifikalandırılır. Bu süreç, tekstil üreticilerine ürünlerini çevre dostu ve sağlıklı bir şekilde pazarlamaları konusunda güven verir


Azotex Testleri Nelerdir ?

AZOTEX Standardı kapsamında gerçekleştirilen testler, uluslararası geçerli normlara uygun olarak bilimsel bir temelde yürütülmekte ve bu test standartları ile ilgili yasal düzenlemelerin güncelliği sürekli olarak takip edilmektedir. Güncel şartlara uygun olarak yapılan testler, AZOTEX belgesi için gereken kriterleri karşılamayı amaçlamaktadır.

AZOTEX Testleri genel olarak aşağıdaki konuları içermektedir:

 • Kanserojen ve Sağlığa Zararlı Azo Boyarlar ve Renk Maddeleri: Testler, ürünlerde bulunan ve kanserojen veya sağlığa zararlı olduğu bilinen azo boyarları ve renk maddelerini belirlemek için yapılır. Aynı zamanda, mevzuatlarca yasaklanmış olan maddeler de incelenir.
 • Ağır Metaller, Yumuşatıcılar, Pentaklorfenol ve Formaldehit: Yasal düzenlemelerle belirlenmiş olan ağır metaller, yumuşatıcılar, pentaklorfenol ve formaldehit gibi maddelerin testleri uygulanır.
 • Sağlık Açısından Şüpheli Maddeler: Yasal mevzuata aykırı veya sağlık açısından şüphe uyandıran, muallak veya alerjen renk maddeleri, organik kalay bileşenleri, pestisitler gibi maddeler incelenir.
 • Nihai Tüketici Sağlığını Etkileyebilecek Unsurlar: Renk hastalığı gibi unsurlar ve cilde zarar vermeyen pH değeri test edilir.
 • Tüm bu test şartları ve belirlenen limitler, AZOTEX Standardı'nın gerekliliklerine uygunluğu değerlendirmek için belirlenmiştir. Bu kapsamlı testler, tekstil ürünlerinin sağlık, güvenlik ve çevresel uyumluluk konularında standartlara uygunluğunu sağlamak için önemli bir araçtır.


Azotex Armasının Kullanımı Nasıldır ?

Tekstil ürünlerinin AZOTEX Arması ile işaretlenebilmesi ve tanıtımının yapılabilmesi için, bu armayı kullanacak olan ürünlerin tamamının, aksesuarlar dahil olmak üzere, istisnasız olarak AZOTEX kriter şartlarına uygun olması gerekmektedir. Bu uygunluğu belirlemek için de AZOTEX Sertifikası gereklidir.

AZOTEX Sertifikası, tüm bileşenlerin AZOTEX Standardına uygun bir şekilde test edilmiş ve sertifikalandırılmış olduğunu gösterir. Ancak, konfeksiyon son ürünleri için genel olarak ürüne özgü bir test numarasına ihtiyaç vardır.

Örneğin, yatak kaplama malzemeleri üreten şirketlerin, nevresim, çarşaf, kılıf gibi ürünleri için AZOTEX Standardına göre test edilmiş ve sertifikalandırılmış tüm bileşenlere sahip olmaları gerekmektedir. Dolgu malzemesi üreticileri için de aynı durum geçerlidir. Ancak, her iki bileşenin de AZOTEX Standardına göre test edildikten sonra, AZOTEX Arması ilgili malzemenin dış kısmına iliştirilebilir.

Özel durumlar da vardır. Örneğin, mobilya döşeme kumaşları gibi oturma gruplarına yönelik ürünler, bütünlüklerinde AZOTEX Kriter Şartlarına alınamadıkları için bir bütün olarak AZOTEX Arması ile etiketlenemezler. Bu ürünler, tüketicinin yanlış yönlendirilmesini önlemek amacıyla özel bir etiketleme yapılabilir.

Unutulmaması gereken bir diğer önemli nokta ise, AZOTEX Arması/etiketi/belgesi kullanma hakkının ve izninin ISQ'ya ait olduğu ve telif haklarına tabi olduğudur.


Örnek Azotex Ekolojik Gıda Belgesi

örnek azotex ekolojik gıda belgesi

Örnek Azotex Tekstil Belgesi

örnek azotex tekstil belgesi