Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666

Azotex Standardı Nedir ? Tekstil üretiminde, ürünlerle alakalı iş akışlarındaki hammaddelere, ara ürünlere ve nihai ürünlere yönelik, sağlıklı ve güvenli üretim test ve sertifikalandırma gerçekleştirilebilmesi amacı ile hazırlanmış özel bir Standart sistemidir. Bu sistem Azo boyar kontrolleri, Global Organik Tekstil ve Ekoteks standartlarının birleştirilmesi düşüncesi ile geliştirilmiştir.

Mevzuatlar gereği belirli miktara kadar sınırlandırılmış, yasaklanmış, sağlık fonksiyonlarını etkileyecek veya bozacak kimyasal içeriği kontrol etme ve kontrol altına alma gereklerini kapsamaktadır.Azotex Faydaları Nelerdir ?

Azotex Özel Standardı şartlarına uygunlukta verilen sertifikalandırma, müşterilerine sağlık açısından sorunsuz ürünler sağlamak isteyen tekstil ve konfeksiyon firmalarına bazı avantajlar sunmaktadır:

Standardın prensibi, tüm üretim aşamalarındaki tekstil ürünlerinin test edilebilmesini ve sertifikalandırılabilmesini öngörmektedir. Önceki aşamalara ilişkin sertifikalar kullanılarak testlerin ikinci kez yapılması engellenebilmektedir.

Ürünlerin insan sağlığına ve ekolojisine yönelik kalitesinin sorumluluğu, ürün üretim aşamasında niteliksel ve/veya kimyasal açıdan değiştirendedir. Bu şekilde tüketim zincirinin son halkasını oluşturan Konfeksiyoncular da koleksiyonlarını uygun maliyetlerle sertifikalandırabilmektedirler.

Satınalma ve teslimat şartları açısından standart bir talep profili sunan ve dünya çapında uygulanabilecek Kriter Listesi bilgi akışını kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadır.

Şeffaflık açısından söz konusu olan buavantaj, özellikle çok kısa üretim döngüleri ile çalışan ve şirket içi kalite sistemine sahip olan şirketler için önemli ölçüde daha fazla sağlıklı ürün üretim güvenliği ve zaman tasarrufu anlamına gelmektedir.

Gelişmiş dünya ülkeleri gibi hedef pazarlardaki birçok tüketici için tekstil ürünlerin sağlığa zararlı olmadığı kanıtı alışverişlerinde her gün biraz daha fazla önem kazanmaktadır. AZOTEX Standardının yaygınlaştırılması ve tanınmışlık oranı AZOTEX Armasının günümüzde marka benzeri bir karakter kazanmasına ve tüketici tarafından aktif bir şekilde talep edilmesine katkıda bulunmaktadır.

Bu doğrultuda ürünlerin armalamasında (AZOTEX Arması ile) sertifikalı tüm tekstil ve konfeksiyon üreticileri için ürünlerine ilaveten dikkat çekmeleri açısından etkili bir imkan sağlamaktadır. Tekstil ürüne görülebilir bir armalama yapılmadığı taktirde, tüketici tekstillerin insan sağlığına ve ekolojisine yönelik kalitesini değerlendirememektedir.


Kimler Azotex Belgesi Alır ?

Azotex Standart, tekstil sektöründe yer alan üreticiler için geliştirilmiştir. Tekstil üreticileri ürünlerin sağlıklı, güvenliği ve ekolojik çevre uyumlarını global tüketiciye sunmak için Azotex Standart almaktadırlar. Azotex standart kişilere verilen bir sertifikasyon olmayıp, tekstil sektörü üreticileri ve ilişkili sektörlerde yer alan kuruluşlara verilir.

Tekstil, Hazır giyim, mobilya, kumaş üreticileri, tekstil ithalat, ihracatçıları, ayakkabı v.b. sektörleri içermektedir. Bu zincirde yer alan tüzel kişilikler, şahış firmaları ve esnaflar bu belgelendirmeden faydalanırlar.


Azotex Belgesi Nasıl Alınır?

Ürünler AZOTEX standarda tabi tutulurken yapılan testler neticesinde ürün durumuna ve yapısına göre kategorilendirilmekte ve bu kategoriler gereğince ürüne sertikalama gündeme gelebilmektedir.

Bu kategoriler 3 grupta toplanmaktadır:

Kategori 1-Test sonucu yasal mevzuat kabul sınırları dahilinde olanlar: Bu grup için raporlama olumlu olduğu için, sertifikalandırma yapılmaktadır.

Kategori 2-Test sonucu negatif yani içeriğinde ilgili kimyasalların tespit edilmeyenler: Bu grup için de raporlama olumlu olduğu için, sertifikalandırma yapılmaktadır.

Kategori 3-Test Sonucu pozitif olan yani içeriğinde kabul kriterlerinin üstünde olanlar: Bu grup için de raporlama olumsuz olarak yapılmakta, Ancak Sertifikandırma yapılmamaktadır.

Uygunluk Sertifikası almaya hak kazanan ürünler için AZOTEX Arması düzenlenir. Uygun ürünler bu arama ile değerlendirilirler ve ürünlerde bu armayada yer verebilirler.

Bu arma tekstil mamullerinin azo boyar(limit üstü) ve zararlı maddeleri içermediklerinin garantisini vermektedir. Burada amaç tüketicinin sağlıklı ve temiz ürün alması ve dünyada sağlıklı, ekolojik dengenin kurulmasıdır.

Uygunluk neticesinde verilen sertifikaların süresi 1 (bir) yıldır. Ancak üretime giren her yeni parti için test zorunluluğu mevcuttur. Sertifika süresi sonunda üretici talebine bağlı olarak sertifikalandırma yenilenebilir yada nihayete erdirilebilir.

UYARI !

AZOTEX, İntersistem' in Tescilli Markasıdır. Belgelendirme ve isim hakkı telif yasalarına tabidir. Bu nedenle AZOTEX Belgesi sadece İntersistem tarafından verilebilir. Yetki verdiğimiz başka her bir belgelendirme firması yoktur.


Azotex Ekolojik Tekstil Standart Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Azotex Standart için fiyat talimatı gereği söz konusu ürün için önceden belirlenmiş fiyatları kuruluşunuz değerlendirir. Uygulama kararı verildikten sonra (ISQ) İntersistem Teknik Azotex Sözleşmesi imzalanır.

Azotex Standart Başvuru Formu ile Başvuru yapılır.

Azotex Standart başvurusu 2 şekildedir:

1-Azotex Testleri Başvurusu,

2-Azotex Standart Belgelendirme ve Azotex Arma Kullanım BaşvurusuŞeklindedir.

Her 2 aşamada da ilgili uygulama için başvuru formu doldurulur,

İlgili Ücret Dekontu ve Başvuru formu ile birlikte ürünlere ait numune/numuneler İntersistem Teknik’ e incelenmek üzere teslim edilir. Test sonuçlarına göre sertifikalandırma uygulamaları yapılır.


Azotex Testleri Nelerdir ?

AZOTEX Standardı gereği uluslar arası uygulanan bağlayıcı normlardaki test listesi gereğince standart şartlarına uygun bilimsel testler yapılmakta ve bu test standartlarının ve ilişkili yasal mevzuatın güncelliği sürekli takip edilmektedir. Güncel şartlarla uygulamalar yapılmaktadır.

AZOTEX Test kriterleri genel olarak aşağıda listelendiği konuları kapsamaktadır:

* Kanserojen, sağlığa zararlı azo boyarlar, renk maddeleri ve mevzuat gereği yasaklanmış olan maddeler,

* Ağır metaller, yumuşatıcılar, pentaklorfenol ve formaldehid gibi yasal mevzuatlarla çerçevesi çizilen maddeler,

* Yasal mevzuata aykırı veya mevzuatlarla durumu belirlenmiş olmayan ancak sağlık açısından şaibe doğuran, muallak veya alerjen renk maddeleri, organik kalay bileşenleri ve pestisitler gibi maddeler,

* Nihai tüketicinin sağlığını etkileyecek renk hastalığı gibi unsurlar ve cilde zararsız pH değeri

* Bahsedilen tüm test şartları ve olması gereken limitler belirlenmiştir.


Azotex Armasının Kullanımı Nasıldır ?

Tekstil ürünlerinin AZOTEX Arması ile işaretlenebilmesi ve tanıtım ve reklamının yapılabilmesi için aksesuarlar dahil olmak üzere tüm bileşenleri istisnasız bir şekilde Azoteks kriter şartlarına uygun olmak zorundadır.Bunun için AZOTEX Sertifikası uygunluk teşkil eder.

Tüm bileşenler önceden AZOTEX Standardına göre başarılı bir şekilde test edilmiş ve sertifikalandırılmış olsa dahi, konfeksiyon son ürünleri için genel olarak ürüne özgü bir test numarası gereklidir.

Yatak kaplama malzemeleri imalatçıları (nevresim, çarşaf, kılıf v.b.) ve dolgu malzemesi üreticilerinin satış yolları farklıdır. Bu nedenle ancak hem kaplama hem de dolgu malzemesi AZOTEX Standardına göre test edildikten sonra ilgili malzemenin dış kısmına AZOTEX Arması iliştirilebilir.

Oturma gruplarına yönelik mobilya döşeme kumaşları gibi ürünler, bütünlüklerinde AZOTEX Kriter Şartlarına alınamadıkları için özel durum teşkil ederler. Bu ürünler, tüketicinin yanlış yönlendirilmesini önlemek amacıyla bir bütün olarak AZOTEX Arması ile etiketlendirilmesi biraz farklı yapıdadır.

AZOTEX arması/etiketi/belgesi kullandırma hakkı/izni ISQ' ya aittir ve telif haklarına tabidir.


Örnek Azotex Ekolojik Gıda Belgesi

örnek azotex ekolojik gıda belgesi

Örnek Azotex Tekstil Belgesi

örnek azotex tekstil belgesi