Azotex Ekolojik Tekstil Standart Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Azotex Ekolojik Tekstil Standart Başvurusu Nasıl Yapılır ?


Azotex Standart için fiyat talimatı gereği söz konusu ürün için önceden belirlenmiş fiyatları kuruluşunuz değerlendirir. Uygulama kararı verildikten sonra (ISQ) İntersistem Teknik Azotex Sözleşmesi imzalanır.


Azotex Standart Başvuru Formu ile Başvuru yapılır.


Azotex Standart başvurusu 2 şekildedir:

1-Azotex Testleri Başvurusu,


2-Azotex Standart Belgelendirme ve Azotex Arma Kullanım BaşvurusuŞeklindedir.


Her 2 aşamada da ilgili uygulama için başvuru formu doldurulur,


İlgili Ücret Dekontu ve Başvuru formu ile birlikte ürünlere ait numune/numuneler İntersistem Teknik’ e incelenmek üzere teslim edilir. Test sonuçlarına göre sertifikalandırma uygulamaları yapılır.