Azotex Testleri Nelerdir ?

Azotex Testleri Nelerdir ?


AZOTEX Standardı gereği uluslar arası uygulanan bağlayıcı normlardaki test listesi gereğince standart şartlarına uygun bilimsel testler yapılmakta ve bu test standartlarının ve ilişkili yasal mevzuatın güncelliği sürekli takip edilmektedir. Güncel şartlarla uygulamalar yapılmaktadır.


AZOTEX Test kriterleri genel olarak aşağıda listelendiği konuları kapsamaktadır:


* Kanserojen, sağlığa zararlı azo boyarlar, renk maddeleri ve mevzuat gereği yasaklanmış olan maddeler,


* Ağır metaller, yumuşatıcılar, pentaklorfenol ve formaldehid gibi yasal mevzuatlarla çerçevesi çizilen maddeler,


* Yasal mevzuata aykırı veya mevzuatlarla durumu belirlenmiş olmayan ancak sağlık açısından şaibe doğuran, muallak veya alerjen renk maddeleri, organik kalay bileşenleri ve pestisitler gibi maddeler,


* Nihai tüketicinin sağlığını etkileyecek renk hastalığı gibi unsurlar ve cilde zararsız pH değeri


* Bahsedilen tüm test şartları ve olması gereken limitler belirlenmiştir.