Başarı için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ nin Önemi Nedir?

Blog - 20OCAK'20

Başarı için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ nin Önemi Nedir?

Hasan Şahap

ISO 9001, hayatımızın birçok alanında daha fazla yer aldıkça, disiplinsiz yönetim uygulamaları her geçen gün azalıyor ve yönetim modelleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ile yer değiştiriyor. Değişiklikler, KYS için de geçerlidir. Standart Kalite Yönetim Sistemi uygulanması karmaşık bir süreçtir ve şirket tüm süreçlerini sisteme entegre etmek zorundadır. Belge kontrolü önemli bir görevdir ve sistemi çalıştırmak ve uygulamak zorluklar getirir. Ancak, hızlı erişilebilirlik, sürekli iyileştirme prosesi ve uygulama verileri sağlayan kalite yönetim sistemi, kalite sistemini bir üst seviyeye çıkarmak için önemli bir role sahiptir. Kuruluşunuza nasıl büyük bir fark katacağını okumaya devam ederek ve uygulayarak anlayabilirsiniz.


Kalite Yönetim Sistemi’ nin önemli rolü


Kalite yönetim sisteminin, ISO 9001 Belgesini almak amacıyla iyi bir sistem yapısının uygulanmasında oynayabileceği önemli bir rolü vardır. Gerçekte sistem, standartları, şartnameleri, rehberleri, kılavuzları, yasa ve yönetmelikleri uygulamalarına entegre ederek sertifikasyon gerekliliklerinin veya sektöre özgü herhangi bir yönetim sisteminin uyumuna yardımcı olabilir.


Sistem aynı zamanda kuruluşun yönetim sistemindeki birçok süreçle bütünleşebilir ve denetim prosedürünü kolaylaştırabilir.


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Rolü


ISO 9001 Kalite Sistemini kullanarak, ilgili tüm paydaşlar kolayca iletişim kurabilir, operasyonel süreci saklayabilir ve iso belgesi/iso belgeleri alabilirsiniz. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri ve iç denetimleri ortaya çıkarıp yönetebilirsiniz.


KYS gereksiz dokümantasyonu ortadan kaldırır, daha hızlı iletişim kurmaya yardımcı olur, inceleme, onay ve teslimat için optimum uygunlukta bir yapı kurar. Yönetim Sistemi, paydaşların süreçlere ve yönetim sistemi yapısına kolayca erişmelerini sağlamak için tüm belgeleri muhafaza eder ve arşiv prosedürü uygulatır.


Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler (DÖF)


Düzeltici ve önleyici faaliyet süreci, Kalite Yönetim Sistemi tarafından baştan sona kolaylaştırılabilir. DÖF sürecine dahil olan uygulayıcılar ve ekipleri süreci kolaylıkla işletebilir, paylaşabilir, bilgilere erişebilir, takip edebilir ve depolayabilir. Sistemin bazı süreçlerinde, tekrarlanan uygunsuzlukları azaltmak için daha ciddi önlemleri aldırabilir. Sistem, uygulayıcıların veya ekiplerin verilere kolay erişimini sağlamak ve giderme faaliyetleri gerçekleştirmek için bir DÖF Süreci sağlatır. Bu süreç, uygunsuzluk kontrolü, takip ve sonuçlarını oluşturtur, kaydedebilir, izlenebilir ve giderilebilir hale getirir.


Yönetim Sistemindeki değişimi kontrol eder


Kuruluşlar, çok uzun süre aynı şekilde kalamaz, mevcudu koruyamaz ya da faaliyet gösteremez. Gelişen, değişen dinamik bir dünyada sürekli başarı elde edemez. ISO Kalite Sistemi bu değişiklikleri etkin bir şekilde yönetebilir. Süreç iyileştirmeleri, ürün veya hizmetteki değişiklikler veya kalite süreci iyileştirmelerinde değişiklikler olabilir. Sistem tüm değişikliği kolaylaştırır ve ihtiyaç duyulan hızlı bir dönüşümü gerçekleştirebilir. Yönetim sistemi, değişiklik gereksinimi ve nihai değişiklik yapısının oluşumunu ve muhafazasını sağlayacaktır.


ISO 9001 Belgesi almak veya Kalite Belgesi alımı için


ISO 9001 Sertifikasyon Planı


ISO 9001 Belgesi’ nin alınması, şirketin ayırt edici bir kazanım sağlamasına yardımcı olur. 9001 Sertifikası’ na sahip tedarikçiler, kamu, büyük ve küçük işletmelerin gereksinimlerini karşıladığından yeni ticari gelişimlere yol açabilir.


Karşılaştırma ölçütünün kullanılması, bağımsız sertifikasyon denetimlerinin zorluklarını karşılamanın yanı sıra, verimsizlikleri belirlemeye, sürekli iyileştirmeler yapmaya ve tutarlı sonuçlar sunmaya yardımcı olur.


ISO 9001 Belgesi ve Bilgisi almak için lütfen bizi arayın ya da ilgili diğer blog yazılarımızı mutlaka okuyun.