Basınçlı Ekipmanlar ve Kazan Periyodik Kontrolü ve Muayenesi

Basınçlı Ekipmanlar ve Kazan Periyodik Kontrolü ve Muayenesi


İş ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK III’de belirtildiği gibi basınçlı kapların periyodik kontrolleri belirtilmedikçe yılda en az 1 defa kontrollerinin yapılması gerekmektedir.


Basınçlı kaplarda hidrostatik test yapılması esastır. Standartlarda aksi belirtilmedikçe hidrostatik test işletme basıncının 1.5 katı emniyet testler gerçekleştirilmelidir. "Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir." hükmüne yer vermiştir.


İş ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde 2.1.4 Maddesi tablo 1’de periyodik kontrollerinin yapılması gereken basınçlı kaplar ve kontrol kriterleri yer almaktadır.


İntersistem Teknik Belgelendirme tarafından Periyodik Kontrolü yapılan basınçlı ekipmanlar;


-Buhar Kazanı


-Kalorifer kazanı


-Kızgın Yağ Kazanı


-Kızgın Su Kazanı


-Kompresör Hava Tankı


-Otoklav


-Hidrofor Genleşme Tankı


-Amonyak Tankı


-Boyler


-Emniyet Ventili