BCP 2000 Nedir ?

BCP 2000 Nedir ?


BCP 2000 İnşaat sektöründe iyi inşaat uygulamaları kalite yönetimi kavramı:


İnşaat sektörü ele alındığında kalite değişik boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. Burada son ürün olan binanın kalitesinden bahsedileceği gibi sürecin kalitesi de söz konusu olabilmektedir. İnşaat sektöründe hem bir ürün meydana getirilmekte hem de bu ürünü oluştururken bir hizmet sunulmaktadır.


Ürüne yönelik anlayışlardan biri Garvin’e aittir ve Garvin kalitenin sekiz boyutunu, performans, özellikler, güvenilirlik, uygunluk, dayanıklılık, servis edilebilirlik, estetik ve algılanan kalite olarak belirlemiştir. İnşaat sektöründe ürün olan bina, bu kalite boyutları açısından incelendiğinde kaliteli bina kavramının anlamı da ortaya çıkmaktadır. BCP bu ihtiyaçları karşılamaya çalışan ISO 9001 kalite yönetim sistem standardı alt yapısı ile oluşturulmuş sektörel bir standarttır.