BCP 2000 Standart Kapsamı Nasıldır ?

BCP 2000 Standart Kapsamı Nasıldır ?


1. Giriş


2.Atıf Yapılan Standartlar


3.Terimler, Tanımlar Ve Tarifler


4. Yönetim Sistemi


4.1 Genel Şartlar


4.2 Dokümantasyon Şartları


5.Yönetim Sorumluluğu


5.1 Yönetimin Taahhüdü


5.2 Müşteri Odaklılık


5.3 Kalite Politikası


5.4 Planlama


5.5 Sorumluluk, Yetki Ve İletişim


5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi


6.Kaynak Yönetimi


6.1 Kaynakların Sağlanması


6.2 İnsan Kaynakları


6.3 Alt Yapı


6.4 Çalışma Ortamı


7.İnşaat Sektörü Ürünleri Gerçekleştirme


7.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması


7.2 Müşteri İle İlişkili Prosesler


7.3 Tasarım Ve Geliştirme


7.4 Satın Alma


7.5 İnşaat Sektörü Üretim Ve Hizmetin Sağlanması


7.6 İzleme Ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü


8.Ölçme, Analiz Ve İyileştirme


8.1 Genel


8.2 İzleme Ve Ölçme


8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü


8.4 Veri Analizi


8.5 İyileştirme