BCP 2000 Ürün Özellikleri Nelerdir ?

BCP 2000 Ürün Özellikleri Nelerdir ?


Proje, bir yapma çevrenin oluşturulmasında birden fazla süreci kapsayan, başlangıç ve bitimi belli olan bir olgudur; bina yapma fikrinin doğmasından başlayarak tasarlama, ihale, yapım, işletme hatta yıkımı içeren süreç olarak da tanımlanabilmektedir. Her projede bu aşamalar değişmektedir.


Projeler tekrarı olmayan, girdileri (bilgi, finansman, malzeme, işgücü, makina) ve çıktıları (bina) birbirinden farklı olan süreçlerdir.


Binanın yeri, işlevi, müşteri beklentileri, proje ekibi, bütçe ve zaman değişkenleri vb. özellikler her proje için farklıdır. Bunların öncelikleri, nitelik ve nicelikleri de birbirinden farklı olacaktır.


İnşaat sektöründe ürünün özellikleri diğer sektörlere göre farklılık göstermektedir. İnşaat sektörünü diğer sektörlerden ayıran özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz;


• Talebin belirsiz olması


• Ürünün yerinin sabit olması


• Projelerin bir çoğunun tek kereye mahsus olması


• İnsan ilişkilerinin tek kereye özgü olması


• Mimari projenin sanatsal bir nitelik taşıması


• Standart kavramının kullanımının zorluğu


• Proje sürecinin uzunluğu


• Müşteri tanımının farklılık göstermesi


• İş yaptırma biçimlerinin farklı olması


• Proje ekibi ve üyelerinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesinde farklı yaklaşımların olması


• Geriye besleme zorluğu


• Maliyetin belirlenmesindeki zorluklar


Proje işlevi, yeri, büyüklüğü, verilecek hizmetin kapsamı, yapım tekniği, mimari özellikleri, proje ekibinin nitelikleri vb. özelliklere göre biçimlenmektedir. Her projede bu özellikler farklılaşmakta bu da projeye teklik özelliği vermektedir. Bu durum da inşaat sektöründe belirsizliği arttırmakta ve kalite yönetiminin uygulanmasını zorlaştırmaktadır.