BRC Gıda Güvenliği Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

BRC Gıda Güvenliği Sistemi Baş Denetçi Eğitimi


Eğitimin Amacı:


Katılımcıların, “Global Standart For Food Safety” BRC Versiyon 6 standartına göre 3. taraf denetim gerekliliklerini detaylı olarak anlamasını, gıda sektöründe denetimin tüm yönlerinin anlaşılması, BRC Denetim gerekliliklerini, özellikle denetim yönetimi ve uygun rapor yazılımının gereklerinin bilinmesini sağlamak.


Eğitimin İçeriği:


•Madde bazında gereklilikler


•BRC Denetiminin amaçları


•BRC Denetim Kavramları


•Denetçi Beceriler


•Denetim Raporu yazılması


•Vaka analizleri ile interaktif çalıştaylar


Katılımcı Profili:


En az 4 yıllık lisans eğitimi almış gıda, ziraat, kimya mühendisleri, veteriner hekimleri, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer branşlardan mezun olanlar veya gıda bilimi ile ilgili bir ön lisans programından mezun olanlar, danışmanlar.


Katılımcı Sayısı: Her bir sınıf için en az 4, en fazla 20 kişi ile sınırlıdır.


Sınav:


Eğitim sonunda sınav yapılmaktadır. Sınavda başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanır.


Eğitmen:


Uluslar arası baş denetçi ve eğitim uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim öncesi duyurulur.


Eğitim Tarihi:


Eğitim öncesi duyurulur.


Eğitim Süresi:


5 gün.


Eğitim Yeri:


Şirket eğitim salonlarımız yada eğitim öncesi duyurulur.


Sertifika:


Eğitim sonunda başarılı olanlara baş denetçi sertifikası, başarısız olanlara eğitim katılım sertifikası verilir.