BRC Global Standardı Eğitimi

BRC Global Standardı Eğitimi


Eğitimin Amacı:


BRC - British Retail Consorcium, İngiliz perakende ve toptancıları Konsorsiyumu bu standardı yayınlanmış ve çok sayıda İngiliz perakende ve toptancısı tarafından istenen Gıda Güvenliği, Yasallık ve Kalite üzerinde kurulmuş bir özellik kazanmışır. İngiliz Gıda Perakendecileri ve Toptancıları tarafından çıkarılan ve sonrasında Avrupa Birliği ve Amerika Gıda Kurumları tarafından desteklenip uyumlaştırılan, yaygınlaştırılan, Global Standart - Food Safety, BRC (British Retail Consortium) Versiyon 5 standardının uygulanması için gereklilikleri detaylı olarak anlatmaktır.


Eğitimin İçeriği:


•Uluslararası Gıda Güvenliği Standartları


•BRC-Food un Tarihçesi


•BRC-Food Standardının Yapısı ve Standardın Gereklilikleri


•BRC Standardının Avantajları


•HACCP Tanımı ve Tarihsel Gelişimi


•GMP ve SSOP Programları


•Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi


•BRC-Food Standart Maddelerinin Örneklerle Açıklanması


•BRC-Food Standardının Diğer Yönetim Sistemleri ile Entegrasyonu


•Haşere Kontrol


•Çalışan Hijyeni, Sağlık Taraması, Eğitim


•İzlenebilirlik ve Ürün Geri Çağırma


•Uygunsuzluk Tipleri, Vaka Analizleri ve İnteraktif Çalışmalar


•BRC-Food Denetim Prosedürü ve Belgelendirme Sürecinin Anlatımı


Katılımcı Profili:


Eğitim katılımcılarının, Katılımcıların, Tehlike Analizi Prensiplerini ve Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini bilmesi beklenmektedir.İşletmelerin Üretim, Teknik ve Kaliteden sorumlu personeli, standartın uygulanmasından ve denetiminden sorumlu olan personeller, Bilgi sahibi olmak ve kariyer gelişimi sağlamak isteyen insan kaynakları.


Sınav:


Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.


Eğitmen:


Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Tarihi:


Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Süresi:


2 yada 3 gün.


Eğitim Yeri:


Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.


Sertifika:


Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.