BRC'nin Prensipleri Nedir ?

BRC'nin Prensipleri Nedir ?


Genel olarak 11 temel ilke BRC sistemininin misyonunu özetlemektedir.

1-Değerlendirmenin tekrarlanmasını en aza indirmek


2-Saydamlığı ve dürüst ticaret mevzuatına uygunluğu temin etmek


3-Standartları ve destek süreçleri sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek


4-En iyi uygulamaları yaygınlaştırmak


5-Şartlara aşağıdakiler dahildir


6-Organizasyon


7-Tehlike ve risk yönetimi sistemi


8-Teknik Yönetim Sistemi


9-Fabrika Standardları


10-Kirlilik kontrolü


11-Personel (hijyen, ham madde işleme, sağlık, depolama alanları).


Bu şartlar ISO 9000 standardının ana unsurlarını da içermektedir. Şayet Kuruluş ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile yönetiliyorsa, BRC-IoP Paketleme Standardını uygulamak için gerekli çalışma en aza inecektir.