CE Belgesi Kapsamı

CE Belgesi Kapsamı


1. Alçak gerilim cihazları 2014/35/EU


2. Basit basınçlı kaplar 2014/29/EU


3. Gaz yakan cihazlar(EU) 2016/426


4. Sıcak su kazanları 92/42/EEC


5. Elektromanyetik uyumluluk 2014/30/EU


6. Makinalar 2006/42/EC


7. Sivil kullanım için patlayıcılar 2014/28/EU


8. Otomatik olmayan tartı aletleri 2014/31/EU


9. Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar ATEX 2014/34/EU


10. Asansörler 2014/33/EU


11. Piroteknik ürünler 2013/29/EU


12. Basınçlı kaplar 2014/68/EU


13. Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü 2014/34/EU


14. Ölçü aletleri 2014/32/EU


15. Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar 90/385/EEC


16. Medikal/Tıbbi cihazlar 93/42/EEC


17. In vitro tıbbi tanı cihazları 98/79/EC


18. Oyuncaklar 2009/48/EC


19. Marina ekipmanları 2014/90/EU


20. İnşaat/Yapı malzemeleri (EU) 305/2011


21. Kişisel korunma donanımları (EU) 2016/425


22. Radyo ekipmanları 2014/53/EU


23. Teleferik (EU) 2016/424