CE Belgesi Teknik Dosya

CE Belgesi Teknik Dosya


1.Mamüle ait genel bir tanımlama


2.Dizayn ve üretime ait çizimler, komponentlerin , alt asamblelerin devrelerin, v.b şemaları.


3. konusu çizim ve şemaların, mamülün çalışmasının anlaşılmasına yarayan tanımlamalar ve açıklamalar.


4.Uygulanan Standardların bir listesi, Standardların uygulanmadığı durumlarda ise mamulün kapsama alındığı ve direktiflerce öngörülen temel gereklere uyum için kabul edilen çözümler ve tanımlamalar.


5.Tasarım sonuçları, yerine getirilen incelemeler, vs.


6.Deney raporları.