CE Belgesi Uygunluk Beyanı

CE Belgesi Uygunluk Beyanı ( Decleration Of Conformity)


1.İmalatçının veya onun Topluluk dahilinde yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi.


2.Cihazın tarifi


3.Harmonize standardlara atıf.


4.Yerine göre, uyulduğu beyan edilen spesifikasyonlara atıf.


5.İmalatçı veya onun Topluluk dahilinde yerleşik yetkili temsilcisi adına taahhüdde bulunmaya yetkili kişinin belirtilmesi ve bu kişinin imzası. CE işaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamı.