CE Belgesi Uygunluk Değerlendirme Esasları (Modüler Yaklaşım)

CE Belgesi Uygunluk Değerlendirme Esasları (Modüler Yaklaşım)


A. İmalatçının İç Kontrolü


B. AT Tip İncelemesi


C. Tipe Uygunluk


D. İmalat Kalite Güvencesi


E. Mamül Kalite Güvencesi


F. Mamül Doğrulaması


G. Birim Doğrulaması


H. Tam Kalite Güvencesi (Örn. ISO 9001)