CE Belgesi ve İşareti Hakkında Bilmeniz Gerekenler Nelerdir?

Blog - 15OCAK'20

CE Belgesi ve İşareti Hakkında Bilmeniz Gerekenler Nelerdir?

Hasan Şahap

Avrupa Birliği CE Belgesi ve İşareti için Ürün Uyumluluğu 20 yıldan fazla bir süredir ürün güvenliği alanında uygulanan zorunlu gereksinim olmuştur.


ISQ bu alanda, geniş bilgi ve sektör deneyimi ile müşterilerine uyum çözümleri sunan güzide firmalardan birisidir.


Bu yazımızda, CE işaretlemesi hakkında bilmeniz gereken temel gerekleri oluşturmaya çalıştık.


Avrupa Pazarı Hakkında;


CE işareti ve CE direktifleri, Avrupa ticaret alanı için tek bir pazar oluşturmak için oluşturulmuştur. Direktiflerin var olmasının nedenlerinden en önemlisi, genellikle ürün güvenlik gereksinimlerinin uyumlaştırılmasıdır. Uyum süreci giderek artan bir şekilde, gereklilikler ve yeni direktifler üzerinde durmakta ve hem çevre hem de güvenlik hassasiyetleri yoğunlaşmaktadır.


CE Belgesi ve İşareti


Ürün hassasiyetleri tüm Avrupa ticaret alanı katılımcı ülkelerinde kurallara uymayı kararlı hale getirmiştir.


Yalnızca Avrupa Birliği üye ülkeleri değil, Avrupa coğrafyasında yer alan ve Avrupa ticaret alanı anlaşması ile bir araya gelen ülkeler CE mevzuatını kabul etmiştir.


Standartların küreselleşmesi nedeniyle tasarım gereksinimleri dünya genelinde çok benzer hale gelmiştir.


Yasal CE Mevzuatı;


Tüm Avrupa ticaret alanı katılımcı ülkeleri kurallara uymak ve ce direktiflerini uygulamak zorundadır. Bu mevzuatlar için ülkelere ilaveler veya içerik kaldırma hakkı tanınmamıştır.


Üreticiler ve tedarikçiler, tek pazarı sağlamak için kendi ülkelerinde bile çeşitli direktiflerde belirtilen kurallara uymak zorundadır. Kendi ülkelerine satış yapan üreticiler daha az katı kurallara uymak zorunda kalırsa haksız rekabet oluşabilir.


CE işareti ceza kanununun bir parçası olarak mevcuttur, yani bir ürünün imalatçısının sorumluluğunu başkasına yüklemesi mümkün değildir.


Ürününüz bir direktife giriyorsa ve ürün ile ilgili yönergeler bulunuyorsa, ona uymakla mükellefsiniz.


Mevzuatlar, Standartlar Değildir;


Direktif gereklilikleri sadece çok genel gerekliliklerdir ve tasarımcıların belirli bir ürüne başvurması zor olabilir.


Standartlar çok daha fazla ayrıntı sağlar ve belirli ürünler veya durumlar için sektördeki uzman, kurum ve kişiler tarafından yazılır. Bu durumları da standartları, CE işareti uyumunda çok kullanışlı bir araç haline getiri.


CE Belgesi Standartlar


Mevzuatların/Direktiflerin aksine, standartlar çok daha kolay bir şekilde değiştirilebilir ve bu nedenle mevcut teknolojiyi temsil eder ve teknolojiye uyum sağlayabilirler.


Standartlar da göz ardı edilebilir. Uyumu göstermek için yararlı bir yol olsalar da bunlar tek yol değildir ve bu nedenle uyumu diğer yollarla da göstermek mümkündür.


Çok Sayıda Standart;


Ürünler ile ilgili dünyada çok sayıda standart bulunmaktadır. ISO, TSE, ANSI, DIN vb. kuruluşlar, çok sayıda farklı ürün ve uygulamada için 60.000 den fazla standart yayınlamışlardır.


Yayınlanan tüm standartlar belirli ürünler için geçerli değildir; günümüzde genel tasarım spesifikasyonlarından test yöntemlerine ve yönetim sistemlerine kadar her şey için standartlar bulmak mümkündür.


İlgili standartları, uyumluluğu geliştirmek için bir araç olarak düşünmek en doğru yoldur. Belirli bir ürün için standartlar bulmak her zaman mümkün ve ulaşılabilir haldedir. Her ülke kendi standart kuruluşu ya da global standart organizasyonları web marketleri ile standarda ulaşımı kolaylaştırmıştır.


Sürekli Gelişen CE İşareti Süreci;


EC/AB Direktifleri ortalama her 10 yılda bir gözden geçirilerek güncellenmektedir. Yılda yaklaşık 2 veya 3 yeni gereksinimler getirilmekte olup yenilemelerin çoğu çevresel gerekliliklerin karşılanması ile ilgili olmaktadır.


Standartlar da güncel çağı ve gelişen son teknolojiyi temsil ettiklerinden emin olmak için ortalama her 5 yılda bir gözden geçirilir ve güncellenir.


Pazara sunulan ürünlerin, tercih edilmesi için geçerli olan gereksinimlere ve kriterlere uyuyor olması şarttır.


CE İşareti ile İlgili Ürün Sorumluluğu Her Zaman İçin Üreticidedir;


Üreticilerin bilmesi gereken en önemli durum, ürünlerin CE işaretinin doğru bir şekilde işaretlenmesini sağlamak, ürün uygunluğunu sürdürmek her zaman üreticinin sorumluluğunda olduğudur.


Sorumluluk Her Zaman Üreticidedir


Üretici, üründe görünen marka/firma/kişi olarak kabul edilir. Ürün üreticisi Avrupa Ticaret Alanı içinde değilse, ithalatçı yasal olarak üründen sorumlu olur. Uygulamada, orijinal üreticinin katılımı olmadan CE işaretleme sürecini uygun şekilde tamamlamak zor bir süreçtir ve üretici gereksinimlerinin de sağlanması gerekir. Bu süreçte faaliyetler taşeron olabilirken, üretici yetkisi verilemez. İmalatçılar, ürün testlerini alt sözleşme ile farklı kuruluşa yaptırıyor olsalar bile bile, CE işareti, CE Belgesi sorumluluğu her şartta kendilerindedir.


Birçok ürün Uygunluk Beyanı Sertifikalı Olabilir;


Elektro Manyetik Uyumluluk Direktifi (EMC/EMU) ve Alçak Gerilim Direktifi (LVD) uyumluluğu doğrulamak için bağımsız testler gerektirmeyebilir, çoğu makine ve diğer birçok ürün içinde bu geçerli olabilir. Uygunluk beyanlar ve üretim uygulamalarının standartları bire bir karşılaması üzerinden yürütülebilir.


Risk arz eden daha yüksek sınıf tıbbi cihazlar, Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD), gaz yakan cihazlar ve bazı tehlikeli makineler Onaylanmış Kuruluşu zorunlu kılar. Onaylanmış bir kuruluşun testler, kalite sistemi değerlendirmeleri veya her ikisini birden yapması mümkündür. Ürünleri için hangi testlerin gerekli olduğuna karar vermek üreticiye bağlı değildir. Ürünler için çok çeşitli testler yapmak mümkündür, bu nedenle ne kadar harcamak istediğiniz, test prosedürünün ne kadar titiz olacağını etkileyecektir.


Düzenlemenin Muhafazasını Sağlamaz;


CE işaretini düzenlemenin muhafazasından sorumlu tüm devlet kurumları farklı düzenlemeler altında sorumluluklara sahiptir ve Avrupa coğrafyasındaki uygulamaların çoğu şikayetlerle yönlendirilerek yönetilmektedir.


Avrupa’ nın önde gelen ülkelerinden İsveç ve Almanya da onay organizasyonlarının ürünlerin test alımlarını gerçekleştirmesi daha yaygın şekildedir.


CE Belgesi ve işaretine sahip olmadığı tespit edilen malların ihracat-ithalat, giriş-çıkış, alım-satım yerlerinde durdurulması mümkündür.


Ticari hayatta sık karşılaşılan durumları, oyuncaklar ve tüketici elektrik ürünleri oluşturmaktadır.


İşaretleme ve Belgelendirme için Gerekli Belgeler;


Ürün için kullanılabilir, direktif altyapısını karşılayan bir teknik dosyanız olmalıdır. Teknik Dosya, geçerli CE işaretleme direktiflerine uyumu göstermek için ilgili tüm bilgileri içeren bir ürün dosyadır.


Bu belgeleri son ürün satıldıktan sonra 10 yıl saklamanız mevzuatlarca belirlenmiş zorunluluktur. Bu durum kolay olmasa da üretici bu şartı güvenceye almak durumundadır.


Uygulamada sadece bir ticaret kontrol görevlisi teknik dosyanızı görebilmektedir. Dosyanızı ürünü satın alan kimseye vermek şart olmasa da müşteri talepleri satış için öncelik olduğundan teknik dosyanızı göndermeniz gerekir. Şayet dosya talebi olmamış ise her koşulda ürünün Uygunluk Beyanının bir kopyasını sağlamanız menfaatinize olacaktır.


CE Belgelendirme Çözümleri;


CE işareti ve belgesi için yardım alabileceğiniz ISQ gibi birçok farklı kuruluş mevcuttur. Avrupa Komitesinin web sitesinde bu kuruluşlar (NANDO) ve CE Direktiflerinin metinleri ve birçok rehber doküman ücretsiz olarak sunulmaktadır.


CE Belgelendirme, CE Test ve CE danışmanlık hizmetleri için ISQ iyi bir çözüm ortağıdır.


Her seçenek farklı bir perspektife sahiptir ve CE işaretine yaklaşım hangi çözüm ile alındığına bağlı olarak değişken olacaktır.