CE İşareti Nasıl Kullanılır ?

CE İşareti Nasıl Kullanılır ?


Ürünle ilgili Yeni Yaklaşım Direktiflerinin Tespiti


Ürüne ait direktiflerde atıf yapılmış Standardların tespiti veya herhangi bir standarda atıf yapılmamışsa genel güvenlik


Standardlarının tespiti


Standardlara uygun üretimi planlamak


Direktiflerde de belirtildiği üzere uygunluk değerlendirme amaçlı firmanın yapısına uygun bir modulün tespiti


Zorunlu kılınmışsa bir NOTIFIED BODY Onaylanmış Kuruluş’a müracaat ve uygunluk değerlendirme işlemi


Teknik Dosyanın hazırlanması


Uygunluk Beyanı (Declaration of Conformity) yapılarak, CE işaretinin kullanımı