Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666

Doğallık yapısının doğrulanması ve tescili olan NSO-NAP 1 Doğal Belgesi ya da Doğal Ürün Sertifikası, tüketicilere, ürünlerinin orijinal doğasını koruyan üretim süreçleri ve doğallığı ile ilgili beklentilerini karşılayan güvenilir bir ürün sertifikasıdır. Doğal Belgesi, tamamen güvenli, güvenilir ve sağlıklı bir gıda zinciri oluşturan bir çerçeve sunarken aynı çerçeve diğer doğal ürünler için de referans oluşturur.

NSO-NAP 1 : 2017 Standardı, katkı maddeleri, boya, uzun ömürlülük, yapay ve sentetik bileşenler, şurup, gaz, GDO vb. gibi tehdit içeriklerini içermeyen, sâdeliğe odaklanan, yalın bir ürün güvenliği standardını temsil eder. Üreticileri ve üretim mühendislerini, tüketici taleplerini dikkate alarak, şüpheli içeriklerden arındırma konusunda ağır sorumluluklar altına sokan bir belgelendirme standardıdır.

Doğal Ürün Standardı İçeriği, teknik açıdan süreklilik arz eden kontrol süreçlerine tabidir. Bu standart, tüketicilerin doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamayı ve doğal ürün taleplerini karşılamayı amaçlar, aynı zamanda üretim süreçlerinden doğal ürünlerin literatürde tanımlanan özgün hallerine ulaşmasını hedefler.

NSO-NAP 1 Uluslararası Doğal Ürün Standardı, 9 maddeden oluşan bir yapıya sahiptir ve doğallığı bozmaksızın üretilen ürünlerin üretimini destekleyen bir disiplin ve çerçeve sunar.

Doğal Belgesi, Natürel Belgesi ya da Natural Sertifikası olarak ta adlandırılır.Doğal Ürün Standardı - Doğal Belgesi Nedir ?

Doğal yaşamın ve sağlıklı beslenmenin giderek artan talepleri, tüketicilerin ürünlerin doğallığına ve üretim süreçlerine duyduğu güveni artırmaya yönelik yeni standartlar ve belgelerin oluşturulmasına yol açmaktadır. Bu bağlamda, NSO-NAP-1 Doğal Ürün/Doğal Üretim Standardı - Doğal Belgesi, tüketicilere ürünlerin doğallığını ve doğallığını bozmayan üretimlerini garanti altına alan güvenilir bir ayırt edici işaret sunmaktadır.

NSO-NAP 1 : 2017 Doğal Belgesi Standardı, ürünlerin özgün hali ile doğallığına vurgu yaparak, tüketicilerin beklentilerini karşılamayı amaçlayan bir çerçeve sunmaktadır. Hammadde ve üretim süreçlerine uygulanacak şartlar standartta detaylı bir şekilde tanımlanmış ve yayınlanmıştır. Bu şartlar, tüketicilere doğal ürünlerin üretiminde uygulanan kontrollerle ilgili güvence sağlamaktadır.

NSO-NAP 1, “Doğal Ürün” teriminin kullanım şartlarına uygunluğunu NSO-Doğal Standartlar Organizasyonu tarafından onaylanan ve yayınlanan bir standart olarak belirlemekte ve bağımsız şirketler aracılığıyla yıllık takip kontrolleri ile bu uygunluğu garanti altına almaktadır. Bu süreç, tüketicilere doğal ürünlerin gerçekten doğal oldukları konusunda güven vermek adına önemli bir adımdır.

Standardın içeriği, teknik açıdan devam eden kontrollere tabi tutulmuş ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini ve doğallığı bozmadan üretilmiş doğal ürün taleplerini karşılamayı amaçlamaktadır. NSO-NAP 1, doğal ürünlerin tamamen özgün haliyle üretilmiş olmalarını vurgulayarak, bu ürünlerin tüketicinin doğal üretim süreçlerine literatürlerde tanımlanan özgün şekliyle ulaşmasını hedeflemektedir.

Bu standart, küresel sanayi üretiminin vahşi rekabeti sonucu ortaya çıkan katkılı, boyalı, uzun ömürlü, yapay, sentetik bileşenli, GDO içerikli vb. tüm şüpheli ürünlerin önlenmesine yönelik bir çözüm sunmaktadır. Tüketici talepleri gözetilerek oluşturulan NSO-NAP 1:2017 Standardı, doğal ürünlerin basitleştirilmiş, doğal ve sağlıklı bir formda tüketicilere sunulmasını amaçlamaktadır.

Ancak, NSO-NAP 1 standardı, sadece "Organik Ürün" ve/veya "Sağlıklı Ürün" güvencesi ve garantisini içermemektedir. Organik ürün muadili veya alternatifi kabul edilemez. Bu standart, tamamen özgün haliyle doğal hammadde, ürün veya gıda güvenliği prensipleri dikkate alınarak üretilmiş ürünlerin tüketici taleplerini karşılamak için oluşturulmuştur.

NSO-NAP 1 Doğal Ürün ve Doğal Üretim Standardı, tüketicilere doğallık ve güvenilirlik sağlayan bir belge olarak öne çıkmaktadır. Standardın 4, 5, 6, 7 ve 8. maddelerinde belirtilen uygulamalar, doğal ürünlerin gerçekten doğal olduklarına dair bir güvence sunarken, sertifikasyon, kontrol ve muayene süreci 9. madde ile detaylandırılarak standardın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktadır.


Doğal Ürün Standardı - Doğal Belgesini Kimler Alabilir ?

Gıda diğer üretim endüstrilerinde, tüketicilere güvenilir ve kaliteli ürünler sunmak önemli bir sorumluluktur. Bu amaçla, "NSO-NAP 1 : 2017 Doğal Ürün Standardı" adını taşıyan bir belirleme ve kontrol sistemi geliştirilmiştir. Bu standart, ürün/tedarik zinciri boyunca yer alan çeşitli kuruluşları kapsayarak, ürünlerin doğallığını korumayı, gıda veya ürün güvenliğini sağlamayı ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefler.

Bu standart ve doğal belgelendirmesi, gıda bileşeni üreticilerinden çiftçilere, hazır yemek firmalarından yem üreticilerine kadar geniş bir yelpazedeki kuruluşları içerir ve ayrıca “Doğal Ürün” kapsamına giren diğer gıda dışı üretici kuruluşları da içerir. Zincirde dolaylı olarak yer alan kuruluşlar bu standart kapsamında değerlendirilemez. Ancak, dolaylı olarak zincirde yer alan kuruluşlar bu standart kapsamında değerlendirilemez. Standardın temel amacı, ürünlerin doğal tanımına uygun olarak üretildiğini tescil etmek ve etiketlemektir. Yani Ürünleri, Doğal Belgesi ve Doğal Sertifikası ile taçlandırmaktır.

NSO-NAP 1 Doğal Ürün Standardı ve Doğal Belgesi, ürünlerin planlanması, uygulanması, sürdürülmesi ve gerekirse güncellenmesi süreçlerini içerir. Ürünlerin kullanım amacına göre tüketici için özgün hale getirilmesi ve doğallığının korunması standart kriterler arasında yer alır. Ayrıca, gıda veya ürün güvenliği gereksinimlerine uygunluğunu göstermek, müşteri gereksinimlerini değerlendirmek ve tüketici memnuniyetini artırmak için çift taraflı uyumu göstermek gibi unsurlar da standart içinde yer alır.

Etkin iletişim, bu standart kapsamında önemli bir unsur olarak vurgulanır. Gıda/Gıda Dışı Ürün veya tedarik zincirinde yer alan tedarikçiler, müşteriler ve ilgili birimler arasında etkin bir iletişim kurulması, gıda veya ürün güvenliği ile ilgili konularda bilgi alışverişini sağlar.

Doğal Ürün Standardı, bir kuruluşun gıda/ürün güvenliği politikasına uygunluğunu garanti etmek amacıyla belirli koşulları içerir. Bu koşullar, ürünün doğallığını korumasından, müşteri gereksinimlerini değerlendirmesine ve gıda/ürün güvenliği konularında etkin iletişim kurmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

Bu standart, bir kuruluşun doğal gıda/ürün ve doğal üretim politikasına uygunluğunu belgelemek amacıyla ISQ veya NBE/IBI/NSO Organizasyonları tarafından yetkilendirilmiş bir onaylanmış kuruluş tarafından sertifikasyonunu ve tescilini sağlamayı önerir. Doğal Sertifikası, kuruluşların standart gereksinimlerini karşıladığını resmi olarak belgelemelerine olanak tanır.

Doğal Ürün Standardı ve Doğal Belgesi, gıda ve diğer ürün endüstrilerinde kalite, güvenlik ve müşteri memnuniyeti odaklı, doğal bir yaklaşımı teşvik eder. Bu standart, tüketicilere doğal ve güvenilir ürünler sunma konusundaki taahhütlerini belgeleyen kuruluşlar için önemli bir rehberlik kaynağıdır. Bu standart, sektörde şeffaflığı artırarak ve güvenilirlik standartlarını yükselterek, gıda endüstrisinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktadır.


Natürel/Doğal Ürün Standardı İçeriği

Gıda ve diğer ürünlerde doğallığın korunması ve belirlenmesi amacıyla geliştirilen NSO-NAP 1, dünya genelinde bir referans noktası olan 9 maddeden oluşan bir doğal ürün standardıdır. Bu standardın tasarımı, 0'dan 9'a kadar numaralandırılan maddelerle disiplinlinize edilmiş ve Telif Haklarına tabi tutulmuştur.

Standart Maddeleri:

 • 0. Giriş: Bu bölüm, standart hakkında genel bir bilgi sunar ve doğal ürün standardının temel prensiplerini tanıtır.
 • 1. Uygulama Kapsamı: Doğal ürün standardının hangi ürünleri kapsadığını açıklayan bu bölüm, uygulama alanını belirler.
 • 2. Atıf Yapılan Standartlar ve Düzenlemeler: Bu kısım, doğal ürün standardının referans aldığı diğer standartları ve düzenlemeleri içerir, böylece standardın bütünlüğü sağlanır.
 • 3. Terimler ve Tanımlar: Doğal ürün standardında kullanılan terimler ve bu terimlerin tanımları bu bölümde yer alır, böylece standardın anlaşılabilirliği artar.
 • 4. Yönetim ve Yönetim Sistemi: Bu bölüm, doğal ürün standardını uygulayan organizasyonların yönetim süreçlerini ve sistemlerini kapsar.
 • 5. Doğallık Gereksinimleri: Doğal ürün standardının temel amacı olan doğallık gereksinimleri, bu bölümde detaylı bir şekilde ele alınır.
 • 6. Dışarıdan Tedarik Yönetimi: Dış kaynaklardan sağlanan malzemelerin yönetimi, genel prensipler ve kontrol boyutlarıyla birlikte bu bölümde incelenir.
 • 7. İmalat/Üretim: İmalat süreçlerinin kalite kontrolünden, tasarıma, kalibrasyondan ambalajlamaya kadar bir dizi konuyu içeren bu bölüm, üretim aşamalarını ele alır.
 • 8. Etiketleme: Ürünlerin doğal sertifikasyonu altında nasıl etiketlendiğini ve genel etiketleme prensiplerini açıklayan bu bölüm, tüketicilere doğal ürünleri kolayca tanıma imkânı sunar.
 • 9. Sertifikasyon, Kontrol ve Muayene: Doğal ürünlerin denetimi, belgelendirilmesi ve muayenesini içeren bu bölüm, sertifikasyon sürecini detaylandırır.
 • Ek-A: NSO-NAP 1 Doğal Ürün Uygunluk Beyanı: Doğal ürün standardına uygunluğu beyan eden belgelerin nasıl düzenleneceğini gösteren ek bilgiler içerir.
 • Ek-B: Codex Alimentarius(FAO) Dokümanları: Codex Alimentarius'un doğal ürün standartlarına olan etkileşimini açıklayan bu ek, uluslararası düzeydeki standartlarla uyumluluğu sağlar.
 • Kaynaklar

Doğal ürün standardının oluşturulmasında kullanılan kaynaklar, referanslar ve diğer bilgilendirici dokümanlar bu bölümde yer alır.

NSO-NAP 1 : 2017 Doğal Ürün Standardı ve Doğal Belgesi, gıda ve gıda dışı diğer ürün sektörlerinde doğallığın korunması ve tüketicilere güvenilir ürünler sunulması konusunda bir çerçeve oluşturarak endüstri standartlarının doğallık yapısında tutulmasını amaçlamaktadır.


Denetim ve Belgelendirme Prosedürü Nedir ? Nasıl Yapılır ?

Doğal ürün endüstrilerinde faaliyet gösteren imalatçıların Doğal Belgesi, Doğal Gıda Belgesi ya da Doğal Ürün Belgesi alabilmeleri için belgelendirme denetim prosedürleri ve süreçleri, kalite yönetimi ve güvenilirlik açısından kritik bir adımdır. Denetim ve belgelendirme prosedürü, NSO-NAP 1 Uluslararası Doğal Ürün Standardı’ na uygunluk sağlamak ve tüketicilere doğal, güvenilir, kaliteli ürünler sunmak amacıyla izlenen bir süreçtir. Bu prosedür, ürünlerin ve üreticilerinin standarda uygunluğunu belgelemelerini ve sertifikalandırmalarını içerir.

A. Genel Proses:

 • Başvuru ve Bilgi Sağlama: İmalatçı, belgelendirme sürecini başlatmak için gerekli olan başvuru ve bilgileri sağlamalıdır. Bu, işletme kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası gibi resmi evrakları içerir.
 • Eksikliklerin Giderilmesi: ISQ, başvuru ve sağlanan belgeleri inceledikten sonra eksiklikleri veya olumsuzlukları imalatçıya bildirir. İmalatçı, belirlenen süre içinde bu eksiklikleri gidermelidir.
 • Ücretlerin Ödenmesi: Belirtilen ücretler, teklifte belirtilen zamanda ödenmelidir. Ödeme yapılmaması halinde sertifika belgeleri düzenlenmez.
 • Kontrollerin Gerçekleştirilmesi: İmalatçı, belirlenen sürelerde kontrol ve denetimlere izin vermelidir. Bu kontroller, üretim süreçlerinin standartlara uygunluğunu değerlendirmeyi içerir.

B. Belgelendirme Başvuruları ve Sözleşme Prosesi:

 • Başvuru Yapılması: İmalatçı, belgelendirme talebini ISQ' ya iletir. Başvuru formu doldurularak gerekli bilgiler ISQ'ya gönderilir.
 • Fiyat Teklifi ve Sözleşme Hazırlama: ISQ, başvuru formu üzerinden fiyat teklifi sunar. Kabul edilmesi halinde, sözleşme hazırlanarak müşteriye gönderilir.
 • Belgelendirme Süreci Başlangıcı: ISQ, imalatçı için bir dosya açar ve belgelendirme sürecini başlatır. Müşteri numarası verilir.

C. Başvuru Belgelerinin Değerlendirilmesi İçin Talep Edilen Doküman ve Bilgiler Prosesi:

 • Resmi Evraklar ve Tanımlayıcı Bilgiler: İmalatçının resmi evrakları ve tanımlayıcı bilgileri, belgelendirme sürecinin başlangıcında talep edilir.
 • Doğal Ürün İçerik Bilgi Formu: İmalatçı Sorumlu Teknik Yöneticisi tarafından onaylanan Doğal Ürün İçerik Bilgi Formu, belgelendirme sürecinde değerlendirilir.

D. Kontrol/Denetim Programı Prosesi:

 • İnceleme ve Faaliyet Belirleme: ISQ, mevcut dokümanları inceleyerek izlenecek faaliyetlerin tarihlerini belirler.
 • Ücret Ödemesi ve Dokümantasyon Değerlendirmesi: Gerekli ücretin ödenmesi ve dokümantasyon değerlendirmesinin ardından, eksiklik olmadığı durumda kontrol ziyaretleri planlanır.
 • Haberli veya Habersiz Kontroller: Kontrol tarihleri, imalatçıyla iletişime geçilerek belirlenir. Habersiz kontrollerde en fazla 48 saat öncesinde bilgi verilir.
 • Ürün ve Hizmet Kontrolleri: ISQ, doğal ürün standardına uygunluk ve marka kullanımını değerlendirmek amacıyla kontrolleri gerçekleştirir.
 • Numune Alımı ve Analiz: Şüpheli durumlarda numune alımı yapılır ve analizler, uygun laboratuvarlarca EN 17025 standardına uygun olarak gerçekleştirilir.
 • İmalatçının İş birliği: İmalatçı, kontrol sürecinde kontrolörlere gerekli bilgiyi sağlamalı ve iş birliği yapmalıdır.

E. Belgelendirme Denetimi:

 • Ön Denetim: Opsiyonel olan ön denetim, imalatçının büyüklüğü ve talepleri dikkate alınarak karşılıklı olarak belirlenir.
 • Belgelendirme Denetimi: Belgelendirme denetimi için başvuran imalatçı, ISQ tarafından belirlenen ücretlendirme rehberi ve lisanslı denetçi listesi doğrultusunda denetim ekibiyle çalışır.
 • Gözetim (Takip) Denetimi: Belgelendirme denetimini takip etmek amacıyla gözetim denetimleri düzenlenir. Gözetim süreci, belgelendirme denetiminin yaklaşık 1/3'ünü kapsar.
 • Yeniden Belgelendirme Denetimi: Belge geçerlilik süresi biten imalatçılar için düzenlenen denetimlerdir. İmalatçılarla iletişime geçilir ve cevap alınmazsa belge geçerliliği sona erer.

F. Uygunsuzluk Sınıfları:

 • Majör (Büyük Uygunsuzluk): NSO-NAP1 Standardının bir veya daha fazla maddesinin tamamen eksikliği durumlarıdır.
 • Minör (Küçük Uygunsuzluk): NSO-NAP 1 Standardını doğrudan etkilemeyen uygunsuzluklardır.

Bu prosedürler, ürünün/ürünlerin üreticisinin NSO-NAP 1 Doğal Ürün Standardına uygunluğunu belgeleyerek tüketicilere güvenilir ve kaliteli ürünler sunmalarını sağlamak adına titiz bir süreçtir. İmalatçılar, belgelendirme süreçlerine tam bir iş birliğiyle yaklaşarak sektör standartlarını korumaya ve iyileştirmeye devam etmelidirler. Bu süreç, tüketicilerin güvenini kazanmak ve sektörde rekabet avantajı sağlamak için kritik bir adımdır.


NSO-NAP 1 Belgesi Veren Yetkili Kuruluşlar - Belge Nereden Alınır ?

Günümüzde, teknolojik gelişmelerle birlikte birçok sektörde standardizasyon ve güvenilirlik ön planda tutulmaktadır. Bu çerçevede, Doğal Belgesi, NSO-NAP 1:2017 Doğal Ürün Standardı’ na uygunluğu kanıtlamak adına önemli bir belge haline gelmiştir.

NSO-NAP 1 Doğal Belgesi Yetkilendirilmiş, onaylanmış kuruluşlar

 • 1. (ISQ) İntersistem Teknik Sertifikasyon Uluslararası Belgelendirme Denetim Gözetim ve Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. – İstanbul/Türkiye : ISQ, NSO-NAP 1 standartlarına uygunluğu değerlendirmek ve doğrulamak adına yetkilendirilmiş lisanslı ve onaylı öncü bir sertifikasyon kuruluşudur. İstanbul merkezli olan bu kuruluş, uluslararası alanda tanınan bir birikime sahiptir. Kuruluşlar, Resmi NSO-NAP 1 Doğal Ürün Belgesi için başvuru yapabilirler.
 • 2. Euro Certification DOOEL. – Skopje/Republic of North Macedonia : Euro Certification, NSO-NAP 1 standartlarına uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirme konularında yetkilendirilmiş bir diğer kuruluştur. Kuzey Makedonya'da bulunan Euro Certification, güvenilirlik ve kalite konusundaki taahhütleriyle öne çıkar. Bu kuruluş da NSO-NAP 1 belgesi almak isteyen firmalara hizmet sunmaktadır.

NSO-NAP 1 Doğal Belgesi almak isteyen kuruluşlar, ISQ veya Euro Certification gibi yetkili-onaylanmış kuruluşlardan lisans alarak belgelendirme süreçlerini tamamlayabilirler. Her iki kuruluş da uluslararası standartlara uygunluk konusunda titizlikle çalışmakta olup, belge sahiplerine sektördeki saygın bir konum kazandırmaktadır. Belgelendirmede yer alan akreditasyonlar ve akreditasyon kuruluşları için MoU (Anlaşma) imzalanması ve Peer Evaluation (Eş Değerlendirme) gibi adımlar yer almaktadır. Bu adımlar, standartlara uygunluğun değerlendirilmesi ve belgenin uluslararası tanınarak, geçerliliğinin sağlanması için gereklidir.

Sonuç olarak, NSO-NAP 1 Doğal Belgesi/Doğal Ürün Belgesi/Doğal Gıda Belgesi/Doğal Sertifikası, kuruluşların ürün ve hizmetlerinin NSO-NAP 1 Doğal Standardı’ na uygunluğunu kanıtlamak adına önemli bir araçtır. Yetkin kuruluşlar aracılığıyla alınan bu belge, iş dünyasında rekabet avantajı sağlamak ve tüketicilere güven vermek açısından kritik bir rol oynamaktadır.


Yetkisi Olmayan Kuruluşlardan Belge Alınabilir mi ?

Günümüzde tüketiciler, doğal ve organik ürünlere olan taleplerini artırmış durumdadır. Bu talepler doğrultusunda, NSO-NAP 1 Doğal ürün belgesi ya da Natural Sertifikası, ürünlerin kalitesini ve doğallığını garanti altına almak adına önemli bir araç haline gelmiştir. Ancak, doğal ürün belgesi alırken dikkat edilmesi gereken önemli bir faktör de belgeyi veren kuruluşun yetkisidir.

Doğal Ürün Belgesi Veren Yetkili Kuruluşlar:

NSO-NAP 1 Doğal Ürün Belgesi, bir ürünün NSO-NAP 1:2017 Doğal Ürün standartına uygun olduğunu onaylayan bir sertifikadır. Ancak, bu belgeyi almak için başvurulan kuruluşun yetkilendirilmiş, lisanslı ve onaylanmış olması büyük bir önem taşır. Özellikle NSO-NAP 1 Natürel ürün belgesi gibi belgeler, yetkisi olmayan kuruluşlar tarafından verilmemektedir. Çünkü bu durum, tüketicilere güvenilirlik ve güvenlik konusunda yanıltıcı bilgiler sunabilir.

Telif Hakları ve Hukuki Sorumluluk:

Bu bağlamda, ISQ Belgelendirme gibi lisans-yetki ve telif haklarına sahip olan kuruluşlar, hukuksuz ve yetkisiz belge veren firmalara karşı sert bir tutum sergilemektedir. Hukuksuz belgeleme süreçleri, sadece tüketicilerin değil, aynı zamanda sektörde faaliyet gösteren diğer firmaların rekabet ortamını da olumsuz etkileyebilir. ISQ gibi kuruluşlar, bu tür durumlarda ağır tazminat davaları açarak, sektördeki düzeni sağlamaya çalışmaktadır.

NSO-NAP 1 Doğal Ürün Belgesi/Doğal Gıda Belgesi/Natürel Belgesi/Natural Sertifikası/Doğal Belgesi almak isteyen firmalar ve tüketiciler, belgeyi veren kuruluşun yetkisini dikkate almalıdır. Yetkisi olmayan kuruluşlardan alınan belgeler hem tüketici güvenini sarsabilir hem de sektörde adil bir rekabet ortamının oluşmasını engelleyebilir. Bu nedenle, doğal ürün belgesi alma sürecinde, yetkili ve güvenilir kuruluşlarla iş birliği yapmak, sürdürülebilir bir tüketim ve üretim ortamının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.


Örnek Naturel Doğal Gıda Belgesi

Örnek Natürel Doğal Gıda Belgesi