Doğal Gıda Ürün Standardı Belgesi Nedir ?

Doğal Gıda Ürün Standardı Belgesi Nedir ?


ISQ-NAP-1 Doğal Ürün ve Doğal Üretim Standardı, tüketiciye, ürünlerin özgün hali ile doğallığı ve doğallığını bozmayan üretimleri ile ilgili tüketici beklentilerini karşılayan gıda ürünleri için güvenilir bir ayırt edici işaret sunması için hazırlanmıştır.


Hammadde ve üretim süreçlerine uygulanacak şartlar bu standartta tanımlanmış ve yayınlanmıştır.


“Doğal Ürün ” teriminin kullanım şartlarına uygunluğu ISQ tarafından onaylanan standart, şirketlerden bağımsız ve yıllık takip kontrolleri ile sağlanan kontrollerle garanti altına almaya çalışacaktır.


ISQ-NAP-1 Doğal Ürün Standardı İçeriği teknik açıdan devam eden kontrollere tabidir. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesini ve doğallığı bozmadan üretimle üretilmiş doğal ürün taleplerini karşılamayı amaç edinmiştir.


ISQ-NAP-1 Doğal ürün standardı, “Organik Ürün” ve/veya “Sağlıklı Ürün” güvencesi ve garantisini vermez. Organik ürün muadili veya alternatifi kabul edilemez. Tamamen özgün haldeki doğal hammadde ile gıda güvenliği prensipleri dikkate alınarak üretilmiş ürünlerin tüketici talebini karşılamak için oluşturulmuş bir standarttır. Tüketicinin doğal üretim sürec(ler)inden literatürlerde tanımlanan özgün hali ile üretilen gıda ürünlerine ulaşmasını hedeflemektedir.


Vahşi rekabetten kaynaklı küresel sanayi üretiminin daha çok para hırsı ile tüketici için ürettiği katkılı, boyalı, uzun ömürlü, yapay, sentetik bileşenli, GDO vb. içerikli sadelikten uzak gıda güvenliği şüpheli içeriklerin ortadan kaldırılması için tüketici talepleri dikkate alınarak bu standart oluşturulmuştur.


Bu standart, yalın üretimi, prensiplerini kabul etmez ve onaylamaz.


Bu standardın uygulamaları 4, 5, 6,7 ve 8. Maddeler ile verilmiştir. Sertifikasyon, Kontrol ve Muayene süreci 9. Madde ile tanımlanmıştır.