Doğal Ürün Uygunluk Beyanı EK-A Nedir ?

Doğal Ürün Uygunluk Beyanı EK-A Nedir ?


Doğal gıda üreticilerinin ürünlerinin ISQ-NAP 1 Doğal Gıda ürün standardına uygun olarak üretim yaptıkları ve gerekli rehber ve kriterlere uygunluğunu, taahhütlerini ve sorumluluklarını içeren beyandır.