Dokümantasyon Eğitimleri

Dokümantasyon Eğitimleri


Kuruluşlar işletmelerini standart ve kurumsal hale getirmek için ISO 9001 v.b. gibi yönetim sistemleri kurmak istemektedirler. Yönetim sistemleri işletmeleri disiplinize edecek en büyük unsurlardandır. Bu uygulamalar başlangıcında işletmeler politikalar, hedefler ve stratejiler oluştururlar. Faaliyetlerine başlarken sistemleri hakkında, hizmet içi eğitimleri, teknik eğitimler, kalite, yönetim, denetim ve buna benzer bir çok eğitim alarak sistematiğe başlarlar bu başlangıçta yönetim sistemleri planlanır eğitim bilgi ve bilinci ile işletmeye, yönetim sisteminin gerektirdiği dokümantasyon oluşturulur. Dokumanlar standartlara uygun ve işletmeye uyumlu olarak hazırlanır. Hazırlanan dokumanlar kurulmuş olan yönetim sistemi hangisi ise o sistem üzerine bina edilir.


Yönetim sistemleri günümüzde çokça yaygınlaşmış, sayı olarakta bir hayli artmıştır. İşletmeler temel yönetim sistemleri olarak ISO 9001 kalite yönetim sistemi kurmaktadırlar ve doğru olan başlangıçta bu şekildedir. Bu başlangıcın ardında sisteme çevre, iş güvenliği, müşteri memnuniyeti, otomotiv, medikal, gıda güvenliği, akreditasyon standart yönetimleri gibi ve daha eklenebilir yönetim sistemleri ilave edebilirler. Sisteme ilave edilen her bir sistem içinde ilgili standardına uygun zorunlu ve gerekli dokümantasyon oluşturulmaktadır. Bu dokumantasyonlar, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Dokumantasyonu, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dokümantasyonu, HACCP Gıda İşletme Belgesi Dokümantasyonu, CE Belgelendirme Dokümantasyonu, Helal Belgelendirme Dokümantasyonu, FSSC 22000, BRC, GMP, IFS, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyonu, ISO 50001 Enerji Sistemi Dokümantasyonu, ISO 10002 Dokümantasyonu, ISO 27001, ISO 20000 Bilgi Güvenliği Sistemi Dokümantasyonu, TSE Dokumantasyonu v.b. standartların dokümantasyonları olarak ana sisteme ilave dokümantasyon gurubu oluşturulur.


Bu Dokümantasyonları İşletmeler kendi bünyelerindeki teknik uzman, mühendis, yönetici veya yönetimden oluşturma kabiliyeti olan personelleri vasıtası ile yada İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ)’ dan eğitim/eğitimler alarak oluşturulmaktadır.


Yönetim Sistemlerine has dokumanlar için firmamız aşağıdaki dokuman eğitimlerini vermektedir:


•ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi


•ISO 14001:2015 Çevre yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi


•ISO 22000:2018 Gıda güvenliği yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi


•FSSC 22000 Gıda güvenliği sertifikasyon sistemi dokümantasyon eğitimi


•ISO 45001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi


•OHSAS 18001:2007 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi


•ISO 10002 Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi


•ISO 16949:2009 Otomotiv kalite yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi


•ISO 27001:2013 Bilgi güvenliği yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi


•ISO 50001:2018 Enerji yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi


•ISO 13485Tıbbi cihazlar yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi


•ISO 20000-1BT yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi