Eğitimler

Eğitimler


İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), TS EN ISO 17024 ve TS EN ISO 17021 standartları ile kurmuş olduğu yönetim sistemi ile çok geniş kapsamlı eğitim programları hazırlamış ve müşterilerine çoktan seçmeli eğitim alternatifleri oluşturmuştur.


Eğitim bireysel ve kurumsal gelişimde en önemli faktördür. Bireyler ve Kurumların gelişiminde mevcut bilinç sürekli iyileştirme anlamında desteklenmeli ve bu desteği eğitim ile gidermelidir. Sistemleri işletmek, geliştirmek ve sürekli iyileştirmek için bir şekilde bilgi almaktayız. Bu bilgiler işimizi ve hayatımızı yönlendirmede kullandığımız eğitim olarak değerlendirdiğimiz unsurlardır ve koşul ve şartların yürüyüşü noktasında bize ışık tutmaktadır. Eğitim, mevcudu geliştirmek için sürekli alınmalıdır.


Globalleşen ve değişen dünya şartlarına ve teknolojiye insanların yetişmesi kendiliğinden mümkün olmamaktadır. Bu husus dikkate alındığında günün şartlarını yakalama noktasında muhakkak gelişmelerle ilgili eğitimler alınmalıdır. Yeni çıkan bir makine, yeni bir kullanım, çalışma, çalıştırma metodu, yeni bir yazılım, yeni bir üretim, yönetim sistemi, işletme ve hayat şartlarını değişime zorlamaktadır. Bu değişimlere ayak uydurulamadığı zaman, işletme kalitesi ve ömrü sona erecektir. Değişim şartlarına uymak ta değişimi ve gelişimi öğrenmek anlamaktan geçer. Bu öğrenim süreci eğitimden başka bir şey değildir.


Kurumsal yaklaşımlar, değişimlere ayak uydurmak ve en önemlisi de değişen, gelişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini yani kaliteyi sürekli takip etmekle olmaktadır. Sürekli değişen bu durumlar için işletmeler önceden önlem almalı ve gelişen, değişen şartla için personelini eğitmelidir. Bu aşamadan sonra hem sistem hem insan faktörü çağın şartlarına ayak uydurmakta ve işletme uzun yıllar ayakta kalmaktadır.


İntersistem teknik Sertifikasyon (ISQ), müşterilerden gelebilecek her türlü ihtiyaç için eğitimli ve uzman kadrosu ile aşağıdaki eğitimleri seçiminize sunmuştur;


Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi


ISO 9001 Dokümantasyon Eğitimi


Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi


Çevre Yönetim Sistemi Eğitimleri


TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi


Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi


Çevresel Risk Değerlendirme Eğitimi


Atık Yönetimi Eğitimi


Çevresel Riskler ve Acil Durumlar – Müdahale Eğitimi


Çevre Uzmanı Eğitimi


İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Eğitimi


ISO 45001 İs Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


OHSAS TS 18001 İs Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi


İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi


İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Eğitimi


Patlamadan Korunma Eğitimi


Yangın Eğitimi


Acil Durumlar ve Müdahale Eğitimi


Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimleri


TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi


Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi


FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Eğitimi


BRC – Food Global Standard Temel Eğitimi


TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi


TS EN ISO 22004 Gida Güvenliği Yönetim Sistemi- ISO 22000 Uygulama Eğitimi


Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimleri


TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi


Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi


ISO/IEC 20000 Bilişim Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Eğitimi


TS ISO IEC 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Eğitimi


Tıbbi Cihazlar – Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri


TS EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar - Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi


TS EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar – Dokümantasyon Eğitimi


Müşteri Memnuniyeti Eğitimleri


TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimi


TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi


TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi


Enerji Yönetim Sistemi Eğitimleri


TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi


TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi


TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi


Sürekli İyileştirme Eğitimleri


İstatiksel Proses Kontrol Eğitimi


Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi


Problem Çözme Teknikleri Eğitimi


Müşteri Memnuniyeti Eğitimi


Kıyaslama (Benchmarking) Eğitimi


Liderlik Eğitimi


Kurum Kültürü Eğitimi


Performans Değerlendirme Eğitimi


Zaman Yönetimi Eğitimi


6 Sigma Eğitimi


Anket Eğitimi


FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi Eğitimi


Kurumsal iletişim Eğitimi


Değişim ve Sürekli İyileştirme Eğitimi (KAİZEN)


İş ve İnsan İlişkileri Eğitimi


Sunum Teknikleri


Stres ve Stres Yönetimi Eğitimi


Beden Dili Eğitimi


Veri Analizi Eğitimi


Stratejik Planlama Eğitimleri


Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi


Mevcut Durum Analizi Eğitimi


Gelecek Senaryoları ve Trend Analizi Eğitimi


GZFT (SWOT) Analizi Eğitimi


Sağlık Sektörü Yönetim Sistemi Eğitimleri


Sağlık Sektörü Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi


Sağlık Sektörü Atık Yönetimi Eğitimi


JCI Akreditasyonu Eğitimi


Ürün, Akreditasyon ve Sektörel Diğer Eğitimlerimiz


TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon laboratuarlarının Yeterliliği (Laboratuar Akreditasyonu) Genel Şartlar Standardı Eğitimi


Ölçüm Belirsizliği ve Metot Validasyon Eğitimi


TS EN ISO 17020 Muayene Kuruluşları Akreditasyon Eğitimi


TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuarlar Akreditasyon Eğitimi


GMP, GLP, cGMP Eğitimleri


Medikal Sektör Eğitimleri


CE Belgelendirme eğitimi,


AZOTEX Güvenilir tekstil standart eğitimi,


HOTEQ 500 Otel kalite yönetim sistemi eğitimi,


HOTEQ 500 Otel kalite yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


BCP 2000 İyi inşaat uygulamaları sistemi eğitimi,


BCP 2000 İyi inşaat uygulamaları sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


IFMS 24001 Finans sektörü yönetim sistemi eğitimi,


IFMS 24001 Finans sektörü yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


SROM 8008 Medya sektörü yönetim sistemi eğitimi,


SROM 8008 Medya sektörü yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


Medyada Toplam Kalite Eğitimi,


ITMS 4004 Eğitim sektörü yönetim sistemi eğitimi,


ITMS 4004 Eğitim sektörü yönetim sistemi eğitimi, iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


QS 9000 Otomotiv kalite sistemi eğitimi,


İTU İyi tarım uygulamaları eğitimi,


Toplu Gıda Üretimi, Tüketimi Yapılan Kuruluşlarda Beslenme Ve Menü Planlama Eğitimi


Gıda Zehirlenmesine Yol Açan Bakteriler Ve Özellikleri – Önleme Metotları Eğitimi


Mutfak Personeline Yönelik Hijyen – Sanitasyon Eğitimi


Toplu Yemek Üretim Firmalarında HACCP Kritik Kontrol Noktaları Ve Tehlike Analizleri Eğitimi


HACCP Uygulamaları Eğitimi


Hijyenik Mutfak/Üretim Tasarımları Eğitimleri


Personel Belgelendirme - Baş Denetçi Eğitimleri


QMS Denetçi / Baş Denetçi Eğitimleri


EMS Denetçi / Baş Denetçi Eğitimleri


OHSAS Denetçi / Baş Denetçi Eğitimleri


FSMS Denetçi / Baş Denetçi Eğitimleri


Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçi / Baş Denetçi Eğitimleri


Kalite Uzmanı Eğitimi


Çevre Uzmanı Eğitimi


İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (OHSAS 18001) Uzmanı Eğitimi


Gıda Güvenliği Uzmanı Eğitimi


Bilgi Güvenliği Uzmanı Eğitimi


Tıbbi Cihazlar Uzmanı Eğitimi


ISO 10002 CRM Uzmanı Eğitimi


Enerji Uzmanı Eğitimi


Muayene periyodik kontrol uzmanı Eğitimi


1- KALDIRMA VE İLETME MAKİNELERİ PERİYODİK KONTROLÜ VE MUAYENESİ,


- Gezer Köprülü Vinç,


- Monoray Vinç,


- Portal Vinç,


- Kule Vinç ,


- Döner Kollu Vinç,


- Caraskal,


- Hubzug Zincirli Çektirme,


- Trifor,


- Halatlı Çektirme,


- Mobil Vinç,


- Yükleyici Kren,


- Araç Kaldırma Lifti,


- Kriko,


- Forklift,


- Transpalet,


- İstif Makinası,


- Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu,


- Asılı Erişim Donanımı,


- Sütunlu Çalışma Platformu,


- İnşaat Asansörü,


- Benzeri diğer kaldırma iletme ekipmanları.


2- YÜRÜYEN MERDİVEN / YÜRÜYEN BANT MUAYENE VE PERİYODİK KONTROLLERİ,


3- HAREKETLİ YÜKLEME RAMPASI PERİYODİK KONTROLÜ, MUAYENESİ,


4- KUYRUKTAN KALDIRICI " Türkiye’ de tek " PERİYODİK KONTROLÜ, MUAYENESİ,


5- BASINÇLI EKİPMANLAR (KAPLAR) PERİYODİK KONTROLÜ, MUAYENESİ,


- Buhar Kazanı,


- Kalorifer Kazanı,


- Kızgın Yağ Kazanı,


- Kızgın Su Kazanı,


- Kompresör,


- Hava Tankı,


- Otoklav,


- Hidrofor Genleşme Tankı,


- Amonyak Tankı,


- Boyler,


- Emniyet Ventili,


- Sıvılaştırılmış Gaz Tankları,


- LNG, LPG, FUEL OIL – Akaryakıt tankları,


- Sıvı Azot tankları,


- Oksijen tankları,


- Argon gazı tankları,


- Benzeri diğer basınçlı ekipmanlar ve tanklar.


6- ELEKTRİKSEL KONTROLLER, ELETRİK TESİSATI VE EKİPMANLARI PERİYODİK KONTROLÜ, MUAYENESİ,


- Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrolü,


- AG Elektrik Panoları Kontrolü,


- Topraklama Ölçümleri,


- Yıldırımdan Korunma (Paratoner vd.),


- Jeneratör,


- Benzeri diğer elektriksel kontroller.


7- YANGIN TESİSATI, YANGIN SİSTEMLERİ VE YANGIN EKİPMANLARI PERİYODİK KONTROLÜ, MUAYENESİ,


- Sulu Söndürme Sistemleri,(Su depoları, Yangın Pompaları, Boru Tesisatı, Yangın Dolapları, Hidrant Sistemi, Yağmurlama Sistemleri)


- Köpüklü Sabit Söndürme Sistemleri,


- Gazlı Sabit Söndürme Sistemleri,


- Kuru Tozlu Sabit Söndürme Sistemleri,


- Taşınabilir Söndürme Cihazları(Yangın Söndürme Tüpleri dahil),


- Mutfak Davlumbaz Söndürme Sistemleri,


- Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri.


8- DEPOLAMA RAF SİSTEMLERİ VE RAF PERİYODİK KONTROLÜ MUAYENESİ,


- AS/RS Otomatik depo raf sistemleri,


- Kızaklı /Push-Back depo raf sistemleri,


- Orta yük depo raf sistemleri,


- Hafif yük depo raf sistemleri,


- Makaralı kutu kayar depo raf sistemleri,


- Makaralı palet kayar depo raf sistemleri,


- Katlı depo raf sistemleri,


- Yarı otomatik mekik depo raf sistemleri,


- Konsol kollu depo raf sistemleri,


- İçine girilebilir Drive-in depo raf sistemleri,


- Bina/Silo tipi dış giydirme cephe depo raf sistemleri,


- Yüksek irtifalı dar koridorlu depo raf sistemleri,


- Dar koridorlu depo raf sistemleri,


- Sırt sırta derin /Double Deep-Double Modul depo raf sistemleri,


- Sırt sırta/paletli depo raf sistemleri.


9- İŞ MAKİNALARININ PERİYODİK KONTROLÜ, MUAYENESİ,


- Çekici,


- Çekici Dozer,


- Skreyper,


- Greyder,


- Yükleyici,


- Kazıcı Yükleyici,


- Fore,


- Kazık,


- Silindir,


- Yol yapım araçları,


- Askeri araçlar,


- Çöp toplama araçları,


- Süpürge araçları,


- Belediyede kullanılan araçlar,


- Tarım araçları,


- Söküm araçları,


- Döküm araçları,


- Benzeri diğer iş makinaları periyodik kontrolleri.


10- MAKİNE VE TEZGAHLARIN PERİYODİK KONTROLÜ, MUAYENESİ,


- CNC İşleme Tezgahları,


- Torna Tezgahları,


- Freze Tezgahları,


- Taşlama Tezgahları,


- Planya Tezgahları,


- Erozyon Tezgahları,


- Matkap Tezgahları,


- Ölçme Kontrol Tezgahları,


- Ağaç İşleme Makine ve Tezgahları,


- Presler,


- Saç İşleme Makine ve Tezgahları,


- Dişli Açma,


- Dişli Taşlama,


- Kaynak Makineleri vb. diğer makine ve tezgahlar.


11- 3. TARAF GÖZETİM HİZMETLERİ


- Kaynak Prosedür Onayı,


- Çelik Yapılar,


- Metalden İşlenmiş Parçalar,


- Kaynaklı İmalat gözetim,


- Boru Hatları,


- Tahribatsız Muayene.