Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666

2009/125/EC sayılı Eko Dizayn Direktifi kapsamında olan ürünler için gerekli olan testlere “Eko Dizayn (ErP) Testleri” denir.

2009/125/EC sayılı Eko Tasarım (Eco Design) Direktifi, Avrupa Birliği parlamentosu tarafından 2009 yılında yayınlanmıştır. Bu direktif kapsamında; çevre ve kaynakların etkin olarak değerlendirilmesi çerçevesinde, ürünlerin enerji verimliliği etiketlemeleri ve eko tasarım gerekliliklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Yayınlanan bu direktif çerçevesinde; ürünlerin çevre, performans vb. verimlilik testleri zorunlu hale getirilmiştir.

İntersistem Belgelendirme (ISQLAB) test hizmetleri, Eko Tasarım (ErP) Testleri ile müşterilerine ErP Test ve CE Belgelendirme Hizmetleri vermektedir.

Hizmet kapsamımız için, ErP Testleri ve Teste Tabi olan Ürün Grupları ve Test Standartları;

Ürün Grupları:

 • Klimalar
 • Ev tipi fırınlar ve davlumbazlar
 • Elektrik lambaları ve armatürler
 • Ev tipi bulaşık makineleri
 • Ev tipi soğutma cihazları
 • Ev tipi çamaşır kurutma makineleri
 • Ev tipi çamaşır makineleri ve kurutmalı çamaşır makineleri
 • Yerel alan ısıtıcılar
 • Profesyonel soğutmalı saklama dolapları
 • Konut havalandırma üniteleri
 • Katı yakıt kazanları ve katı yakıtlı kazan paketleri, ek ısıtıcılar, sıcaklık kontrolleri ve güneş enerjisi cihazları
 • Alan ısıtıcılar, kombine ısıtıcılar, alan ısıtıcı paketleri, sıcaklık kontrol ve güneş cihazı paketleri ve kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş cihazı paketleri
 • Elektronik ekranlar ve televizyonlar
 • Elektrikli süpürgeler
 • Su ısıtıcıları, sıcak su depolama tankları ve şofben ve güneş cihazı paketleri
 • Hava ısıtma ürünleri, soğutma ürünleri, yüksek sıcaklık proses soğutucular ve fan coil üniteleri
 • Sirkülatörler (salmastrasız bağımsız sirkülatörler ve ürünlere entegre ıslak rotorlu sirkülatörler)
 • Bilgisayarlar ve bilgisayar sunucuları
 • Elektrik motorları
 • Harici güç kaynakları (yüksüz durumda elektrik gücü tüketimi ve harici güç kaynaklarının ortalama aktif verimliliği)
 • 125 W ile 500 kW arasında elektrik giriş gücüne sahip motorlarla çalışan fanlar
 • Basit set üstü kutular
 • Küçük, orta ve büyük güç transformatörleri
 • Bekleme ve kapalı modda elektrikli ve elektronik ev ve ofis ekipmanlarının elektrik gücü tüketimi
 • Su pompaları
 • Kaynak ekipmanı
 • Doğrudan satış işlevine sahip soğutma cihazları

Ürün Grupları için Direktifler ve Testler ve Standartları[Kaynak]:

1. KLİMALAR

1.1- Eko Dizayn (2009/125/EC) ve Enerji Etiketleme [(EU) 2017/1369] Mevzuatı: (EU) No 626/2011 ve (EU) No 206/2012
1.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:
 • EN 12102: 2013 Alan ısıtma ve soğutma için elektrikle çalışan kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri, ısı pompaları ve nem gidericiler - Havadaki gürültünün ölçülmesi - Ses gücü seviyesinin belirlenmesi
 • EN 12102-1: 2017 Elektrikli kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri, ısı pompaları, proses soğutucular ve nem gidericiler - Ses gücü seviyesinin belirlenmesi - Bölüm 1: Klimalar, sıvı soğutma paketleri, alan ısıtma ve soğutma için ısı pompaları, nem alıcılar ve proses soğutucular
 • EN 12900: 2013 Soğutucu akışkan kompresörleri - Derecelendirme koşulları, toleranslar ve üreticinin performans verilerinin sunumu
 • EN 14511-2: 2013 Alan ısıtma ve soğutma için elektrikle çalışan kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 2: Test koşulları
 • EN 14511-3: 2013 Alan ısıtma ve soğutma için elektrikle çalışan kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 3: Test yöntemleri
 • EN 14825: 2016 Alan ısıtma ve soğutma için elektrikli kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Kısmi yük koşullarında test ve değerlendirme ve mevsimsel performansın hesaplanması
 • EN 15218: 2013 Buharla soğutulan kondansatörlü ve alan soğutma için elektrikle çalışan kompresörlü klimalar ve sıvı soğutma paketleri - Terimler, tanımlar, test koşulları, test yöntemleri ve gereksinimler

2. BULAŞIK MAKİNELERİ

2.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) No 2019/2017 ve (EU) 2019/2022
2.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:
 • EN 16901,
 • EN 16902,
 • EN 50597
 • EN ISO 23953-2
 • EN 16838

3. EV TİPİ FIRINLAR VE DAVLUMBAZLAR

3.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) No 65/2014 ve (EU) No 66/2014
3.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:
 • EN 30-2-1: 2015 Gaz yakan ev tipi pişirme cihazları - Bölüm 2-1: Akılcı enerji kullanımı - Genel
 • EN 15181: 2017 Gaz yakıtlı fırınların enerji tüketimini ölçme yöntemi
 • IEC / EN 60350-1: 2016 Elektrikli ev pişirme aletleri - Bölüm 1: Ocaklar, fırınlar, buharlı fırınlar ve ızgaralar - Performans ölçme yöntemleri
 • IEC / EN 60350-2: 2013 Elektrikli ev pişirme aletleri - Bölüm 2: Ocaklar - Performansı ölçmek için yöntemler ve EN 60350-2: 2013 / A11: 2014
 • EN 61591: 1997 Ev tipi davlumbazlar ve diğer pişirme duman aspiratörleri - Performansı ölçme yöntemleri
 • IEC / EN 61591: 1997 / A2: 2011
 • EN 61591: 1997 / A1: 2006 ve IEC 61591: 1997 / A1: 2005
 • EN 61591: 1997 / A12: 2015
 • EN 61591: 1997 / A11: 2014

4. ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER

4.1- Eko Dizayn Mevzuatı: (EU) No 666/2013
4.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:
 • EN 60312-1: 2017 Ev kullanımı için elektrikli süpürgeler - Bölüm 1: Kuru elektrikli süpürgeler - Performansı ölçmek için yöntemler ve IEC 60312-1: 2010 + A1: 2011
 • EN 60335-2-2: 2010 Ev ve benzeri elektrikli cihazlar - Güvenlik - Bölüm 2-2: Elektrikli süpürgeler ve su emişli temizlik cihazları için özel gereksinimler ve IEC 60335-2-2: 2009ve IEC 60335-2-2: 2009 / A1: 2012 ve EN 60335-2-2: 2010 / A1: 2013 ve EN 60335-2-2: 2010 / A11: 2012
 • IEC/EN 60335-2-69: 2012 Ev ve benzeri elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-69: Ticari kullanım için elektrikli fırça dahil ıslak ve kuru elektrikli süpürgeler için özel gereksinimler
 • EN 60704-2-1: 2001 Ev ve benzeri elektrikli cihazlar - Havadaki akustik gürültünün belirlenmesi için test kodu - Bölüm 2-1: Elektrikli süpürgeler için özel gereksinimler ve IEC 60704-2-1: 2000
 • EN 60704-2-1: 2015 Ev ve benzeri elektrikli cihazlar - Havadaki akustik gürültünün belirlenmesi için test kodu - Bölüm 2-1: Elektrikli süpürgeler için özel gereksinimler ve IEC 60704-2-1: 2014

5. BUZDOLAPLARI VE DERİN DONDURUCULAR

5.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) 2019/2016 ve (EU) 2019/2019
5.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:

(EU) 2019/2019 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.

6. LAMBALAR VE ARMATÜRLER

6.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) No 874/2012
6.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:
6.2.1Fotometrik parametreler, LED lambalar ve modüller için (renkölçümsel parametreler dahil) prEN 13032-4'e ve diğer tüm tipler için EN 13032-1'e göre ölçülecektir.
6.2.2 Yönsüz lambalar için deneyler aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

a-Akkor ampuller, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönsüz akkor ampuller
Ölçülen parametre Referans Uyarılar
EEI
 • EN 60064, 3.4.1 ve Ek A güç için;
 • Işık akısı ölçümünün temelleri için CIE 84;
 • Işık akısı için EN60064, 3.4.2
Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Lamba kapaklarıEN 60061-1 ile bağlantılı olarak EN 60064
Lamba hayatta kalma faktörüCIE 97
Anma ömrü, lamba ömrüEN 60064, Ek A ve B
Lümen bakımı, lamba lümeni bakım faktörüEN 60064, 3.5 ve Ek A
Anahtarlama döngülerinin sayısı-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Başlangıç zamanı-Akkor lambalarla ilgili değildir.
Lamba ısınma süresi-Akkor lambalarla ilgili değildir.
Erken başarısızlık oranıEN 60064, 3.5
Lamba güç faktörü-Akkor lambalarla ilgili değildir (güç faktörü 1'e eşittir).
Renklilik koordinatları
 • Fotometrinin temelleri için CIE S 010 (=ISO 23539),
 • Kolorimetrinin temelleri için CIE 15,
 • Spektroradyo-metrik ölçüm için CIE 63
CCTCIE 15
CRI-Akkor lambalarla ilgili değildir (CRI 100'dür).
ParlaklıkCIE 18.2
Spesifik etkili UV ışıma gücüEN / CIE 62471
BoyutlarEN 60064

b-Halojen enkandesan ampuller, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönsüz halojen akkor ampuller
Ölçülen parametre Referans Uyarılar
Lamba etkinliği, ışık etkinliği
 • EN 60357, 1.4.5 ve Işık akısı için Ek A;
 • Işık akısının temelleri için CIE 84;
 • EN 60357, 1.4.4 güç için
Ortalama etkinlik değeri, her ürünün bireysel etkinliğinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Lamba kapakları
 • Ev ve genel aydınlatma için halojen için EN 60432-2, 1.1;
 • Halojen için EN 60432-3, 2.3 (araçlar için değil);
 • EN 60061-1 ile bağlantılı olarak
Lamba hayatta kalma faktörüCIE 97
Anma ömrü, lamba ömrüEN 60357, 1.4 ve Ek A
Lümen bakımı, lamba lümeni bakım faktörüEN 60357, 1.4 ve Ek A
Anahtarlama döngülerinin sayısı-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Başlangıç zamanı-Halojen akkor lambalar için geçerli değildir.
Lamba ısınma süresi-Halojen akkor lambalar için geçerli değildir.
Erken başarısızlık oranıEN 60357, Ek A
Lamba güç faktörü (yalnızca entegre kontrol tertibatlı lambalar için)EN 61000-3-2
Renklilik koordinatları
 • Fotometrinin temelleri için CIE S 010 (=ISO 23539),
 • Kolorimetrinin temelleri için CIE 15,
 • Spektroradyo-metrik ölçüm için CIE 63
CCTCIE 15
CRI-Halojen akkor lambalar için geçerli değildir (CRI 100'dür).
ParlaklıkCIE 18.2
Spesifik etkili UV ışıma gücüEN / CIE 62471
BoyutlarEN 60357

c-Entegre kontrol tertibatlı kompakt flüoresan lambalar, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönsüz kompakt floresan lambalar
Ölçülen parametre Referans Uyarılar
Lamba etkinliği, ışık etkinliği
 • EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Işık akısı için Ek A;
 • Işık akısının temelleri için CIE 84;
 • 34A / 1701 / CDV Ek A güç için
Ortalama etkinlik değeri, her ürünün bireysel etkinliğinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Lamba kapaklarıEN 60061-1 ile bağlantılı olarak EN 60968
Lamba hayatta kalma faktörüCIE 97
Anma ömrü, lamba ömrüEN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek G
Lümen bakımı, lamba lümeni bakım faktörüEN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek D
Anahtarlama döngülerinin sayısıEN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek F
Başlangıç zamanıEN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek B
Lamba ısınma süresiEN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek CBunun yerine hızlanma süresi kullanılacaktır.
Erken başarısızlık oranıEN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek G
Lamba güç faktörü (yalnızca entegre kontrol tertibatlı lambalar için)EN 61000-3-2
Renklilik koordinatlarıCIE 15
CCTCIE 15
CRICIE 13.3
ParlaklıkCIE 18.2
Spesifik etkili UV ışıma gücüEN / CIE 62471
Lamba boyutlarıEN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Tablo 3
Cıva içeriğiKomisyon Kararı 2002/747 / EC (Ek)
Dimlenebilirlik-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.

d-Işık yayan diyot lambaları, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönsüz ışık yayan diyot lambası
Ölçülen parametre Referans Uyarılar
Lamba etkinliği EN 62612, 9.3 etkinlik. Düzeltme faktörlü IM 244'e göre düzeltilecek. Ortalama etkinlik değeri, her ürünün bireysel etkinliğinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Anma ömrü, lamba ömrü-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. LED lambalar için EN 62612, 6 000 saatlik test süresi için prosedürler sağlar.
Lamba hayatta kalma faktörüEN 62612, 11.2Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Lümen bakımı, lamba lümeni bakım faktörüEN 62612, 11.2Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Anahtarlama döngülerinin sayısıEN 62612, 11.3.3
Başlangıç zamanı-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Lamba ısınma süresi-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Erken başarısızlık oranıEN 62612, 11.21000 saatte ek bir okuma noktası ve yönetmeliklere göre uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Lamba güç faktörüEN 61000-3-2
Renklilik koordinatlarıprEN 13032-4
CCTprEN 13032-4
CRIprEN 13032-4
ParlaklıkCIE 18.2
Spesifik etkili UV ışıma gücüEN / CIE 62471
UVA + UVBEN / CIE 62471
Lamba boyutlarıEN 62612, 6
DimlenebilirlikEN 62560, 5.2Bir sembol veya uyarının varlığı kontrol edilmelidir.
Lamba kapaklarıEN 62560

e-Işık yayan diyot modülleri, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönsüz ışık yayan diyot modülleri
Ölçülen parametre Referans Uyarılar
Lamba etkinliği, ışık etkinliği IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 9.3 etkinlik Ortalama etkinlik değeri, her ürünün bireysel etkinliğinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Anma ömrü, lamba ömrü-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. LED lambalar için EN 62612, 6 000 saatlik test süresi için prosedürler sağlar
Lamba hayatta kalma faktörüIEC 62717, 10.2Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Lümen bakımı, lamba lümeni bakım faktörüIEC 62717, 10.2Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Anahtarlama döngülerinin sayısıIEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 11.3.3/
Başlangıç zamanı-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. 34A / 1701 / CDV'de (CFLi için) açıklanan yöntem uyarlanabilir.
Lamba ısınma süresi-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. 34A / 1701 / CDV'de (CFLi için) açıklanan yöntem uyarlanabilir.
Erken başarısızlık oranıIEC 62717, 11.21000 saatte ek bir okuma noktası ve yönetmeliklere göre uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Lamba güç faktörüEN 61000-3-2
Renklilik koordinatlarıprEN 13032-4
CCTprEN 13032-4
CRIprEN 13032-4
ParlaklıkCIE 18.2
Spesifik etkili UV ışıma gücüEN / CIE 62471
UVA + UVBEN / CIE 62471
Lamba boyutlarıIEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 5
DimlenebilirlikIEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 6 ve 7.2Bir sembol veya uyarının varlığı kontrol edilmelidir. Kontrol donanımları ile keyfi kombinasyon nedeniyle uyumlu dimmerlerin bir listesi mümkün değildir.
6.2.3 Yönlü lambalar için deneyler aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

a-Akkor ampuller, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönlü akkor ampuller
Ölçülen parametre Referans Uyarılar
EEI
 • Genel ışık akısı ölçüm koşulları için CIE 84.
 • Koni ışık akısı için L2 (AP) 005.
 • EN 60064, 3.4.1 güç için.
Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Anma ömrüEN 60064, Ek A ve B
Lümen bakımıEN 60064, 3.5 ve Ek A
Anahtarlama döngülerinin sayısı-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Başlangıç zamanı -Akkor lambalarla ilgili değildir.
Lamba ısınma süresi-Akkor lambalarla ilgili değildir.
Erken başarısızlık oranıEN 60064, 3.5 ve Ek A
Lamba güç faktörü-Akkor lambalarla ilgili değildir (güç faktörü 1'e eşittir).
Renklilik koordinatları
 • Fotometrinin temelleri için CIE S 010 (=ISO 23539),
 • Kolorimetrinin temelleri için CIE 15,
 • Spektroradyo-metrik ölçüm için CIE 63
CRI-Akkor lambalarla ilgili değildir (CRI 100'dür).
Retrofit lambalar için eşdeğerlik iddiası-Akkor lambalarla ilgili değildir.
Işın açısıIEC / TR 61341
Tepe yoğunluğuIEC / TR 61341

b-Halojen enkandesan ampuller, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönlü halojen akkor ampuller
Ölçülen parametre Referans Uyarılar
EEI
 • Genel ışık akısı ölçüm koşulları için CIE 84.
 • Koni ışık akısı için L2 (AP) 005.
 • EN 60357, 1.4.4 güç için
Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Anma ömrüEN 60357, 1.4 ve Ek A
Lümen bakımıEN 60357, 1.4 ve Ek A
Anahtarlama döngülerinin sayısı-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. EN 60357, A.3 görev döngüsü kısmen kullanılabilir.
Başlangıç zamanı-Halojen akkor lambalar için geçerli değildir.
Lamba ısınma süresi-Halojen akkor lambalar için geçerli değildir.
Erken başarısızlık oranıEN 60357, Ek A
Lamba güç faktörü-Halojen akkor lambalar için geçerli değildir (güç faktörü 1'e eşittir).
Renklilik koordinatları
 • Fotometrinin temelleri için CIE S 010 (=ISO 23539),
 • Kolorimetrinin temelleri için CIE 15,
 • Spektroradyo-metrik ölçüm için CIE 63
CRI-Halojen akkor lambalar için geçerli değildir (CRI 100'dür).
Retrofit lambalar için eşdeğerlik iddiası-EEI parametresi altında ışık akısı ve güç ölçümüne bakın.
Işın açısıIEC / TR 61341, diğer koşullar EN 60357, Ek A
Tepe yoğunluğuIEC / TR 61341, diğer koşullar EN 60357, Ek A
Lamba tipi (MR11, GU4, vb.EN 60357

c-Entegre kontrol tertibatlı kompakt flüoresan lambalar, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönlü kompakt floresan lambalar
Ölçülen parametre Referans Uyarılar
EEI
 • Genel ışık akısı ölçüm koşulları için CIE 84;
 • Koni ışık akısı için L2 (AP) 005;
 • EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek A güç için.
Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Anma ömrüEN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek G
Lamba hayatta kalma faktörüEN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek G
Lümen bakımıEN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek D
Anahtarlama döngülerinin sayısı-EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek F
Başlangıç zamanıEN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek B
Lamba ısınma süresiEN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek CBunun yerine hızlanma süresi kullanılacaktır.
Erken başarısızlık oranıEN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek G
Lamba güç faktörüEN 61000-3-2
Renklilik koordinatlarıCIE 15
CCTCIE 15
CRICIE 13.3
Spektral güç dağılımıCIE 63
Lamba boyutlarıEN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Tablo 3
Işın açısı/td>IEC / TR 61341
Tepe yoğunluğuIEC / TR 61341
Cıva içeriğiKomisyon Kararı 2002/747 / EC (Ek)
Lamba tipi (MR11, GU4, vb.Şu anda EN 60968 34A / 1624 / CD - kapaklar
Koni ışık akısıL2 (AP) 005
KepEN 60968

d-Yüksek yoğunluklu deşarj lambaları, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönlü kompakt floresan lambalar
Ölçülen parametre Referans Uyarılar
EEI
 • Genel ışık akısı ölçüm koşulları için CIE 84;
 • Koni ışık akısı için L2 (AP) 005;
 • EN 61167 Metal halide lambalar için güç için Ek B veya E.
Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Anma ömrüGüvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Lümen bakımıGüvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Anahtarlama döngülerinin sayısı-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Başlangıç zamanı
 • EN 61167, Elektromanyetik çalıştırma için Ek A,
 • metal halojenür lambalar için kare dalga çalıştırma için Ek G :;
 • EN 60662 8.2 yüksek basınçlı sodyum lambalar için
"Başlama zamanı" arıza, devralma ve hızlanma sürelerinin toplamı olarak tanımlanabiliyorsa, metal halojenür lambaların kare dalga çalıştırma yöntemi dikkate alınacaktır. (EN 61167, Ek G)
% 60'a kadar lamba ısınma süresiEN 61167, Elektromanyetik işletim için Ek A, metal halide lambaların kare dalga çalışması için Ek G.
Erken başarısızlık oranı-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Lamba güç faktörü (yalnızca entegre kontrol tertibatlı lambalar için) EN 61000-3-2
Renklilik koordinatlarıCIE 15
CCTCIE 15
CRICIE 13.3
Spektral güç dağılımıCIE 63
Lamba boyutlarıEN 61167, 6 metal halide lambalar için
Işın açısıIEC / TR 61341
Tepe yoğunluğuIEC / TR 61341, diğer koşullar EN 61167, 4.7 metal halojenür lambalar için
Cıva içeriğiKomisyon Kararı 2002/747 / EC (Ek)
Dimlenebilirlik-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Lamba tipi (MR11, GU4, vb.Metal halide lambalar için EN 61167, 6.2.2
Koni ışık akısıL2 (AP) 005

e-Işık yayan diyot lambaları, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönlü ışık yayan diyot lambaları
Ölçülen parametre Referans Uyarılar
EEI
 • Genel ışık akısı ölçüm koşulları için CIE 84;
 • Koni ışık akısı için L2 (AP) 005;
 • EN 62612, 9.3 etkililik için;
 • EN 62612, 9.1 ve Işık akısı için Ek A,
 • EN 62612, 8.1 ve Ek A güç için
Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Anma ömrü, lamba ömrü-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Lamba hayatta kalma faktörüEN 62612, 11.2Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Lümen bakımıEN 62612, 11.2Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Anahtarlama döngülerinin sayısıEN 62612, 11.3.3
Başlangıç zamanı-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. 34A / 1701 / CDV'de (CFLi için) açıklanan yöntem uyarlanabilir.
Lamba ısınma süresi-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. 34A / 1701 / CDV'de (CFLi için) açıklanan yöntem uyarlanabilir.
Erken başarısızlık oranıEN 62612, 11.21000 saatte ek bir okuma noktası ve yönetmeliklere göre uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Lamba güç faktörü (yalnızca entegre kontrol tertibatlı lambalar için) EN 61000-3-2
CCTprEN 13032-4
CRIprEN 13032-4
Renk tutarlılığıEN 62612, 10.1
Spektral güç dağılımıCIE 63
Lamba boyutlarıEN 62612, 6
Işın açısıEN 62612, 9.2
Tepe yoğunluğuEN 62612, 9.2
DimlenebilirlikEN 62560, 5.2Bir sembol veya uyarının varlığı kontrol edilmelidir.
Lamba tipi (MR11, GU4, vb.)"Cap" parametresine bakın.
Koni ışık akısıL2 (AP) 005
KepEN 62560

f-Işık yayan diyot modülleri, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:

Yönlü ışık yayan diyot modülleri
Ölçülen parametre Referans Uyarılar
EEIIEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 9.3 etkinlik Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır.
Anma ömrü-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır.
Lamba hayatta kalma faktörüIEC 62717, 10.2Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Lümen bakımıIEC 62717, 10.2Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Anahtarlama döngülerinin sayısıIEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 10.3
Başlangıç zamanı-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. 34A / 1701 / CDV'de (CFLi için) açıklanan yöntem uyarlanabilir.
Lamba ısınma süresi-Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. 34A / 1701 / CDV'de (CFLi için) açıklanan yöntem uyarlanabilir.
Erken başarısızlık oranıIEC 62717, 10.21000 saatte ek bir okuma noktası ve yönetmeliklere göre uygunluk kriterleri uygulanacaktır.
Lamba güç faktörü (yalnızca entegre kontrol tertibatlı lambalar için) EN 61000-3-2
Renklilik koordinatlarıprEN 13032-4
Renk tutarlılığıIEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 9.1 CIE 15
CRIprEN 13032-4A
Spektral güç dağılımıCIE 63
Lamba boyutlarıIEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 5
Işın açısıIEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 8.2.5 IEC / TR 61341
Tepe yoğunluğuIEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 8.2.4 IEC / TR 61341
DimlenebilirlikIEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 6 ve 7.2Bir sembol veya uyarının varlığı kontrol edilmelidir.
Koni lümenL2 (AP) 005
6.2.4-Kontrol tertibatı testleri için aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:
Kontrol dişlisi
Ölçülen parametre Referans Uyarılar
Aydınlatma transformatörleri için bekleme gücü (halojen ve LED)IEC 62442-3, şu anda 34C / 1019 / CDV
Ev aydınlatma armatürleri için bekleme gücü-Armatürlerle ilgili değildir (kontrol donanımı bileşenlerinden belirlenir).
Floresan lamba kontrol tertibatı verimliliği ölçümüEN 62442-1, EN 50294'ün yerini alır
Yüksek yoğunluklu deşarj lambası kontrol tertibatı verimliliği ölçümüIEC 62442-2, şu anda 34C / 1016 / CDV
6.2.5-Aşağıdaki referans belgeleri kullanılacaktır:
Referans verilen belgelere genel bakış
Referans belge Organizasyon Başlık
Komisyon Kararı 2002/747 / EC (Ek)Avrupa Komisyonu Topluluk ekolojik etiketinin ampullere verilmesi için gözden geçirilmiş ekolojik kriterleri belirleyen ve 1999 / 568EC Kararını değiştiren 9 Eylül 2002 tarihli 2002/747 / EC sayılı Komisyon Kararı.
EN 60061-1CENELEC
 • Değiştirilebilirlik ve güvenlik kontrolü için göstergelerle birlikte lamba kapakları ve tutucular
 • Bölüm 1 - lamba kapakları
EN 60064CENELECEvsel ve benzeri genel aydınlatma amaçları için tungsten filaman lambalar - Performans gereksinimleri
EN 60357CENELECTungsten halojen lambalar (araç dışı) - Performans özellikleri
EN 60432-1CENELECAkkor lambalar - Güvenlik özellikleri - Bölüm 1: Evsel ve benzeri genel aydınlatma amaçları için tungsten filaman lambalar
EN 60432-2CENELECAkkor lambalar - Güvenlik özellikleri - Bölüm 2: Evsel ve benzeri genel aydınlatma amaçları için tungsten halojen lambalar
EN 60432-3CENELECAkkor lambalar - Güvenlik özellikleri - Bölüm 3: Tungsten halojen lambalar (araç dışı)
EN 60662CENELECYüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar - Performans özellikleri
EN 60968 ed. 2 ve 34A / 1624 / CDIEC / CENELECGenel aydınlatma hizmetleri için kendinden balastlı lambalar - Güvenlik gereksinimleri
EN 60969 ed. 2 ve 34A / 1701 / CDVIEC / CENELECGenel aydınlatma hizmetleri için kendinden balastlı lambalar - Performans gereksinimleri
EN 61000-3-2ICENELECElektromanyetik uyumluluk (EMC) - Bölüm 3-2: Sınırlar - Harmonik akım emisyonları için sınırlar (ekipman giriş akımı faz başına ≤ 16 A)
EN 61167CENELECMetal halide lambalar - Performans özellikleri
IEC / TR 61341IECMerkez ışın yoğunluğunu ve reflektör lambalarının ışın açısını / açılarını ölçme yöntemi
EN 62442-1CENELECLamba kontrol tertibatının enerji performansı - Bölüm 1: Floresan lambalar için kontrol tertibatı - Kontrol tertibatı devrelerinin toplam giriş gücünü ve kontrol tertibatının verimliliğini belirlemeye yönelik ölçüm yöntemi
IEC 62442-2; şu anda 34C / 1016 / CDVIECLamba kontrol tertibatının enerji performansı - Bölüm 2: Yüksek yoğunluklu deşarj lambaları için kontrol tertibatı (flüoresan lambalar hariç) - Kontrol tertibatının verimliliğini belirlemeye yönelik ölçüm yöntemi
IEC 62442-3, şu anda 34A / 1019 / CDVIECLamba kontrol tertibatının enerji performansı - Bölüm 3: Halojen lambalar ve LED modülleri için kontrol tertibatı - Kontrol tertibatının verimliliğini belirlemek için ölçüm yöntemi
EN 62471CENELECLambaların ve lamba sistemlerinin fotobiyolojik güvenliği
EN 62554CENELECFloresan lambalarda cıva seviyesinin ölçülmesi için numune hazırlama
EN 62560CENELEC> 50 V voltaj ile genel aydınlatma hizmetleri için kendinden balastlı LED lambalar - Güvenlik özellikleri
EN 62612CENELECBesleme voltajları> 50 V olan genel aydınlatma hizmetleri için kendinden balastlı LED lambalar - Performans gereksinimleri
IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDVIECGenel aydınlatma için LED modülleri - Performans gereksinimleri
prEN 13032-4CENIşık ve aydınlatma - Fotometrik verilerin ölçümü ve sunumu - Bölüm 4: LED lambalar, modüller ve armatürler
CIE TR 13.3: 1995CIEIşık Kaynaklarının Renk İşleme Özelliklerini Ölçme ve Belirleme Yöntemi
CIE TR 15: 2004CIEKolorimetri
CIE 18CIEIşık Ölçümü Prensipleri
CIE 43: 1979CIEProjektörlerin fotometrisi
CIE TR 53: 1982CIERadyometrelerin ve fotometrelerin performansını karakterize etme yöntemleri
CIE 63: 1984CIEIşık kaynaklarının spektroradyometrik ölçümü
CIE 70: 1987CIEMutlak ışık şiddeti dağılımlarının ölçümü
CIE TR 84: 1989CIEIşık akısının ölçümü
CIE TR 127: 2007CIELED'lerin Ölçümü
CIE TR 149: 2002CIETungsten filaman lambaların ikincil standart kaynaklar olarak kullanılması
CIE S 010 / E: 2004 / ISO 23539: 2005CIE / ISOFotometri - Fiziksel Fotometrinin CIE Sistemi
L2 (AP) 005, EN standardına dönüştürülecekStandartların Hazırlanmasında Avrupa Lamba İmalatçıları DerneğiKoni ışık akısı ölçümü

7. YEREL ALAN ISITICILARI

Alan ısıtıcılar, kombine ısıtıcılar, alan ısıtıcı paketleri, sıcaklık kontrol ve güneş cihazı paketleri ve kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş cihazı paketleri bu bölümde değerlendirilmektedir.

7.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) No 811/2013 ve (EU) No 813/2013
7.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:

(EU) No 813/2013 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.

8. PROFESYONEL SOĞUTMALI SAKLAMA DOLAPLARI

8.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) 2015/1094 ve (EU) 2015/1095
8.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:

(EU) 2015/1095 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.

9. KATI YAKITLI KAZANLAR

9.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) No 2015/1187 ve (EU) 2015/1189
9.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:
 • EN 12102: 2013 Alan ısıtma ve soğutma için elektrikle çalışan kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri, ısı pompaları ve nem gidericiler - Havadaki gürültünün ölçülmesi - Ses gücü seviyesinin belirlenmesi
 • EN 12102-1: 2017 Elektrikli kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri, ısı pompaları, proses soğutucular ve nem gidericiler - Ses gücü seviyesinin belirlenmesi - Bölüm 1: Klimalar, sıvı soğutma paketleri, alan ısıtma ve soğutma için ısı pompaları, nem alıcılar ve proses soğutucular
 • EN 12900: 2013 Soğutucu akışkan kompresörleri - Derecelendirme koşulları, toleranslar ve üreticinin performans verilerinin sunumu
 • EN 14511-2: 2013 Alan ısıtma ve soğutma için elektrikle çalışan kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 2: Test koşulları
 • EN 14511-3: 2013 Alan ısıtma ve soğutma için elektrikle çalışan kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 3: Test yöntemleri
 • EN 14825: 2016 Alan ısıtma ve soğutma için elektrikli kompresörlü klimalar, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Kısmi yük koşullarında test ve değerlendirme ve mevsimsel performansın hesaplanması
 • EN 15218: 2013 Buharla soğutulan kondansatörlü ve alan soğutma için elektrikle çalışan kompresörlü klimalar ve sıvı soğutma paketleri - Terimler, tanımlar, test koşulları, test yöntemleri ve gereksinimler

10. ELEKTRONİK EKRANLAR VE TELEVİZYONLAR

10.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) 2019/2013 ve (EU) 2019/2021
10.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:

(EU) 2019/2021 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.

11. ÇAMAŞIR KURUTUCULAR

11.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) No 392/2012 ve (EU) No 932/2012
11.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:
 • IEC/EN 60704-2-6: 2012 Ev ve benzeri elektrikli cihazlar - Havadaki akustik gürültünün belirlenmesi için test kodu - Bölüm 2-6: Çamaşır kurutucular için özel gereksinimler
 • EN 61121: 2013 Evde kullanım için çamaşır kurutucular - Performansı ölçme yöntemleri ve IEC 61121: 2012

12. HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ

Hava ısıtma ürünleri, soğutma ürünleri, yüksek sıcaklık proses soğutucular ve fan coil üniteleri bu bölümde değerlendirilmektedir.

12.1- Eko Dizayn Mevzuatı: (EU) 2019/2281 uygulanır. Enerji Etiketleme KAPSAMINA GİRMEZ !
12.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:

(EU) 2019/2281 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.

13. ÇAMAŞIR MAKİNELERİ

Ev tipi çamaşır makineleri ve kurutmalı çamaşır makineleri bu bölümde değerlendirilmektedir.

13.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) No 2019/2014 ve (EU) 2019/2023
13.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:

(EU) 2019/2023 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.

14. SU ISITICILARI

Su ısıtıcıları, sıcak su depolama tankları ve şofben ve güneş cihazı paketleri

14.1- Eko Dizayn ve Enerji Etiketleme Mevzuatı: (EU) No 812/2013 ve (EU) No 814/2013
14.2- Uyumlaştırılmış Standartlar ve Testleri:

(EU) No 814/2013 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.