Eko Etiket Belgelendirme Süreci Nasıl Alınır

Eko Etiket Belgelendirme Süreci Nasıl Alınır ?


Eko etiketi alımı için 4 aşama işletilmektedir. Bunlar;


Aşama 1:


ISQ Eko Etiketi alacak hizmet yada ürünleri için başvuru yaparlar (Bkz. Web Sitesi Dokümanlar Bölümü).


Aşama 2:


Başvuru sahibi tarafından verilen bilgilere dayanarak, ISQ başvurunun uygun olup olmadığına karar verir.


Aşama 3:


Başvurunun uygunluk değerlendirmesi yapıldıktan sonra başvuran ile bir sözleşme yapılır.


Aşama 4:


Eko-Etiketin verilme kararı, ISQ tarafından;


Ürünün ilgili kıstaslara uygunluğu doğrulandıktan(Ürün grubuna bağlı olarak ürünün Eko-Etiket kriterlerini karşıladığını kanıtlayan beyanlar, belgeler, test sonuçları vb.),


Başvurunun değerlendirme ve doğrulama gereksinimlerine uygun olduğu onaylandıktan ve Belgelendirme komitesine danışıldıktan sonra verilir.