Eko Etiket Kullanım İzni

Eko Etiket Kullanım İzni


4 Aşamalı Belgelendirme sürecini tamamlayıp etiketi/sertifikayı almaya hak kazanan kurum/kuruluşlara ISQ tarafından ISQ-ECO.G.10.02-LOGOLABEL USER GUIDE-LOGO-ETIKET KULANIM REHBERİ’ ne uygun şekilde etiketi kullanma izni verilir.


NOT: ISQ bu iznin kısıtlanmasına yada iptal edilmesine karar verebilir. Etiket kullanım izni alan firmalar bu kurala uymakla yükümlüdür.


(Bkz. Web sitesi Dokümanlar Bölümü)