Elektrik Tesisat ve Ekipmanları Periyodik Kontrolü ve Muayenesi

Elektrik Tesisat ve Ekipmanları Periyodik Kontrolü ve Muayenesi


İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde Elektrik tesisatı periyodik kontrollerinin yapılması Madde 2.3 ve tablo 3’te belirtilmiştir.


Elektrik tesisatı kontrolleri standardlarda aksi belirtilmedikçe yılda en az 1 defa ilgili yönetmelikler de ve standartlarda belirtilen kriterlere göre Elektriksel İç Tesisat Testleri, Pano Testleri, Yıldırımdan Korunma, Topraklama Ölçümü, Jenaratör kontrolleri yapılmalıdır.


İntersistem Teknik Belgelendirme tarafından Periyodik Kontrolü yapılan Elektrik Tesisatları


Elektrik İç Tesisatı Uygunluk Kontrolü


Elektrik Panosu Kontrolü


Termal Kontrol


Topraklama Ölçümleri


Yıldırımdan korunma tesisatı kontrolü


Jeneratör Kontrolü


Makine Topraklama Kontrolü