FSC-COC Matbaa Etiket ve Orman Yönetim Belgesi

FSC-COC Matbaa Etiket ve Orman Yönetim Belgesi


FSC – COC Orman Yönetim Sertifikası Nedir ?


Global orman ve ormancılık çalışmalarına yön veren FSC Orman Yönetim Konseyi , dünya ormanlarının yönetiminin oluşturulması ve geliştirilmesi için kurulmuş bağımsız yapı bir organizasyondur. 2008 yılından beridir süregelen orman yönetimi sistemi yaygınlaştırılmakta ve yaygınlaştırılma çalışmaları devam ettirilmektedir. Dünya’ nın bir çok ülkesinde milyonlarca hektardan fazla orman alanı FSC Orman Yönetimi standartlarına uygunluğu ile belgelendirilmiştir. Halen belgelendirme çalışmaları artarak devam etmektedir.


Orman Ürünleri üzerinde bulunan FSC etiketleri ile tüketicinin kereste, ahşap, kağıt ürünü v.b. ürünleri alırken tercih yapmasını kolaylaştıran, ürüne güven ve kalite katan bir durum ortaya çıkarmaktadır. Hem üreticiler hemde tüketiciler bu durumdan oldukça memnun olmaktadır.


FSC Faydaları Nelerdir ?


1) Dünya’da el değmemiş, insan girmemiş doğal ormanların ve diğer ekolojik yapının, floranın ve habitatların değişimini engeller,


2) Dünya’ da tehlikeli olan böcek ilaçlarının kullanımını, pestisit risklerini ortadan kaldırır,


3) Ormanı oluşturan ve Dünyanın Havasına ve dengesine en büyük destek olan ağaçların genetik yapısının değiştilmesine engel teşkil eder,

4) Dünya’ da orman bölgelerinde yaşayan ve o yöreye mahsus yapıda olan yerli halkın veya taşralıların haklarına saygı oluşturur,


5) Ormanların azalmasına mani olur,


6) orman ürünlerinin tüketimini kontrol ve kayıt altına alır,


7) Yılda en az bir kere sertifikalı organizasyonların uygunluğunu kontrol eder,


8) Ürünün iyi yönetilmiş ormanlardan ve kontrollü kaynaklardan elde edildiğini ispatlar ve bu ürünlerin kontrolsüz ağaçlardan üretilen ürünlerle karışmadığını doğrular. Örneğin etiket üreten bir matbaanın, etiketi oluşturduğu kağıdın üretiminde kullanılan hammaddenin iyi yönetilmiş bir ormandan elde edilmesi ve bu kağıtla oluşturulan etiketin gerek üretim aşamalarında gerekse depolama ve sevkiyat aşamalarında karışmasını engelleyici bir sistemin olması sağlanır.