FSC Faydaları Nelerdir ?

FSC Faydaları Nelerdir ?


1) Dünya’da el değmemiş, insan girmemiş doğal ormanların ve diğer ekolojik yapının, floranın ve habitatların değişimini engeller,


2) Dünya’ da tehlikeli olan böcek ilaçlarının kullanımını, pestisit risklerini ortadan kaldırır,


3) Ormanı oluşturan ve Dünyanın Havasına ve dengesine en büyük destek olan ağaçların genetik yapısının değiştilmesine engel teşkil eder,

4) Dünya’ da orman bölgelerinde yaşayan ve o yöreye mahsus yapıda olan yerli halkın veya taşralıların haklarına saygı oluşturur,


5) Ormanların azalmasına mani olur,


6) orman ürünlerinin tüketimini kontrol ve kayıt altına alır,


7) Yılda en az bir kere sertifikalı organizasyonların uygunluğunu kontrol eder,


8) Ürünün iyi yönetilmiş ormanlardan ve kontrollü kaynaklardan elde edildiğini ispatlar ve bu ürünlerin kontrolsüz ağaçlardan üretilen ürünlerle karışmadığını doğrular. Örneğin etiket üreten bir matbaanın, etiketi oluşturduğu kağıdın üretiminde kullanılan hammaddenin iyi yönetilmiş bir ormandan elde edilmesi ve bu kağıtla oluşturulan etiketin gerek üretim aşamalarında gerekse depolama ve sevkiyat aşamalarında karışmasını engelleyici bir sistemin olması sağlanır.