FSSC 22000:2010 Gıda Güvenliği Sertifikasyon Sistemi Eğitimi

FSSC 22000:2010 Gıda Güvenliği Sertifikasyon Sistemi Eğitimi


Eğitimin Amacı:


PAS 220 Kılavuzu ile ilgili temel bilgileri ve bu kılavuzun ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ile nasıl ilişkilendirildiğini katılımcılara aktarmak, işletmelerde uygulanan Ön Gereksinim Programlarının PAS 220 gereklilikleri ile ilişkilendirilmesi, PAS 220 kılavuzunun anlaşılması ve uygulanabilirliğinin sağlanması için gerekli temel bilgi ve becerinin kazandırılması.


Eğitimin İçeriği:


•Uluslararası Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri


•Öngereksinim ve Operasyonel Öngereksinim Programları


•PAS 220 Kılavuzu Nedir, Amacı Nedir?


•PAS 220 Gereklilikleri


•Öngereksinim ve Operasyonel Öngereksinim Programları ve PAS 220 Arasındaki İlişki


•FSSC 22000 Standardı Şartları ve Standardın Yorumlanması


•FSSC 22000 Belgelendirme Süreci


•FSSC 22000 ile ISO 22000 Gıda Güveliği Yönetim Sistemi Arasındaki İlişki


•Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Uygulaması


•FSSC 22000 Sistemi Kurulumu ve Belgelendirmesi


•Çeşitli örnek olayların katılımcılarla paylaşılaşılması, tartışma ortamında değerlendirme yapılması ve grup çalışması desteği.


Katılımcı Profili:


FSSC 22000 Sistemi’ nin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, Sistemi kuracak, uygulayacak gıda bilgisi olan yönetici personel, iş adamları, birlikler, dernekler gibi sektörü temsil eden örgüt temsilcileri; tüketici dernekleri gibi sivil toplum örgütlerinin sektör komisyonlarında görev alan üyeler.


Sınav:


Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.


Eğitmen:


Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Tarihi:


Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Süresi:


2 yada 3 gün.


Eğitim Yeri:


Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.


Sertifika:


Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.