FSSC 22000 Amacı Nedir ?

FSSC 22000 Amacı Nedir ?


•FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve PAS 220/223 Şartnameleri nin birlikte yorumlanmasını sağlamak.


•Bu standardların getirdiği yenilikleri özümsemek


•Gıda Güvenliği kavramlarını anlayabilmek, geliştirebilmek, yeterli tedbir almak.


•Gıda güvenliği gereksinim programları geliştirmek


•Şirketlerde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve PAS 220/223 Kurmak için standardın ve Teknik Şartname şartlarını anlamak.