FSSC 22000 Sistemi Nasıl Oluşturulur ?

FSSC 22000 Sistemi Nasıl Oluşturulur ?


Aşağıdaki unsurlar yerine getirilecek şekilde uygulanarak sistem oluşturulur.


•Tehlikelerin tanımlanması ve değerlendirilmesi yapılmalıdır.


•Operasyonel ön gereksinim programları yazılı hale getirilmelidir.


•HACCP planı oluşturulmalıdır.


•Ham madde, ingradient (bileşen), ürünle temas eden ambalaj malzemeleri ve son ürün özellikleri ve tasarlanmış kullanım tanımlanmalıdır.


•İzlenebilirlik sistemi tanımlanmalıdır.


•Doğrulama ve geliştirme için süreçler planlanmalıdır .


Tanımlanması Gereken Konular


•Gıda güvenliği politikası ve ilgili amaçlar yazılı hale getirilmelidir.


•Ölçülebilir hedefler belirlenmelidir.


•Yetki ve sorumluluklar tanımlanmalıdır.


•Gıda güvenliği ekip lideri ve ekibi belirlenmelidir.


•Dış uzman desteği alındığında anlaşma veya sözleşme oluşturulmalıdır.


•Ön gereksinim programları kurulmalıdır.


•Kanuni ve düzenleyici gereksinimler tanımlanmalıdır.


•Ön gereksinim programlarındaki faaliyetlerin yürütülme yöntemi tanımlanmalıdır.


•Prosedürler, Akış şemaları hazırlanmalıdır.


Prosedür Oluşturulması Gereken Konular:


•Doküman hazırlama ve kontrol prosedürü


•Kayıt kontrol prosedürü


•Acil durumlara hazırlık ve müdahele prosedürü


•Potansiyel güvenli olmayan ürün kontrolü prosedürü


•Düzenleyici ve önleyici faaliyet prosedürleri


•İzleme ve ölçme prosedürü


•İç tetkik prosedürü


•İzleme prosedürü


•Geri çekme prosedürü


•Gıda güvenliğini etkileyebilecek konularda prosedürler.


Bu unsuzlar oluştuğu takdirde artık sizinde bir ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği yönetim Sisteminiz vardır.


İntersistem Teknik Sertifikasyon ile Rahatlıkla Belgelendirerek sisteminizi ve yönetiminizi ödüllendirebilirsiniz.