FSSC 22000 Standart İçeriği Nedir ?

FSSC 22000 Standart İçeriği Nedir ?


1 Kapsam


2 Atıf yapı lan standardlar


3 Terimler ve tarifler


3.1 Gıda güvenliği


3.2 Gıda zinciri


3.3 Gıda güvenliği tehlikesi


3.4 Gıda güvenliği politikası


3.5 Son ürün


3.6 Akış şeması


3.7 Kontrol önlemi


3.8 Ön gereksinim programı


3.9 Operasyonel ön gereksinim programı (OGP)


3.10 Kritik kontrol noktası (KKN)


3.11 Kritik limit


3.12 İzleme


3.13 Düzeltme


3.14 Düzeltici faaliyet


3.15 Geçerli kılma


3.16 Doğrulama


3.17 Güncelleme


4 Gı da güvenliği yönetim sistemi


4.1 Genel şartlar


4.2 Dokümantasyon şartları


5 Yönetim sorumluluğu


5.1 Yönetimin taahhüdü


5.2 Gıda güvenliği politikası


5.3 Gıda güvenliği yönetim sisteminin planlanması


5.4 Sorumluluk ve yetki


5.5 Gıda güvenliği ekip lideri


5.6 İletişim


5.7 Acil durumlara hazırlık ve müdahale


5.8 Yönetimin gözden geçirmesi


6 Kaynak yönetimi


6.1 Kaynakların sağlanması


6.2 İnsan kaynakları


6.3 Alt yapı


6.4 Çalışma ortamı


7 Güvenli ürün planlama ve gerçekleştirme


7.1 Genel


7.2 Ön gereksinim programları


7.3 Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları


7.4 Tehlike analizi


7.5 Operasyonel ön gereksinim programlarının oluşturulması


7.6 HACCP planı nın oluşturulması


7.7 OGP ve HACCP planlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların güncelleştirilmesi


7.8 Doğrulama planlaması


7.9 İzlenebilirlik sistemi


7.10 Uygunsuzluk kontrolü


8 Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması , doğrulanması ve iyileştirilmesi


8.1 Genel


8.2 Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması


8.3 İzleme ve ölçmenin kontrolü


8.4 Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması


8.5 İyileştirme


Maddelerinin yanı sıra, ISO 22000 standardında geçen 7.2.3 maddesinin altına getirdiği alt maddelerle beraber ilave olarak son beş maddeyi içermektedir:


1-Binaların yapısı ve yerleşimi durumları


2-Çalışma alanı, bina ve eklentilerinin yerleşimi


3-Yardımcı tesisler -hava, su, enerji, yakıt


4-Atık ve kanalizasyon gibi destek hizmetleri


5-Ekipman uygunluğu, temizlik, önleyici bakım


6-Tedarik yönetimi ve uygulamaları


7-Çapraz Kontaminasyonu (Çapraz bulaşma) engellemek için önlemler


8-Temizlik ve sanitasyon uygulamaları


9-Haşere kontrolü mücadele metodları


10-Personel hijyeni ve çalışılan tesisleri


11-Yeniden işleme (rework) uygalamaları


12-Ürün geri çağırma (recall) prosedürleri


13-Depolama Şartları


14-Ürün ve tüketici bilgilendirilmesi


15-Gıda savunma, biyosavunma ve biyoterörizm uygulamaları