Global Vegan Belgelendirme için Ne Yapmalısınız?

Blog - 09ARALIK'20

Global Vegan Belgelendirme için Ne Yapmalısınız?


Hasan Şahap

Vegan Belgesi için;


1- Ürün İçerik Listesi Başvuru Formu (NSO-NAP7-NACC.F.10.03) ile alınır


(Bkz. http://www.veganvejetaryen.org/basvur.html),


2- Sertifika/Lisans Sözleşmesi Yapılır, gerekli ödemeler gerçekleştirilir,


3- Müşteri, Yetkili, Lisanslı Akredite Belgelendirme Kuruluşu’ na nihai ürün (satışa hazır ambalajlı hali ile) numunesi gönderir,


4- Nihai Ürünlerin Testleri ve Süresi


Nihai Ürünlere, aşağıdaki testler, ISO/IEC 17025 Akredite Test Laboratuvarlarınca yapılacak akredite test raporları alınacaktır;


•Hayvan menşeli Alerjen içerik ve seviyelerini belirleme Testleri: Polimerize Zincir Reaksiyonu (PCR) ve Enzime Bağlı Bağışıklık Deneyi (ELISA) testleri


Olması Gereken Test Sonucu: Alerjen içerik olmamalı ya da Uluslararası normlar ve literatürlerin kabul ettiği sınırlarda olmalı


•Hayvansal (büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, deniz mahsulü vb. hayvan geneli için) DNA testleri,


Olması Gereken Test Sonucu: Hayvansal DNA olmamalı.


•Hayvansal Protein testleri,


Olması Gereken Test Sonucu: Hayvansal PROTEİN olmamalı.


•GDO Testi (Var/Yok Testi Yeterlidir)


Olması Gereken Test Sonucu: GDO hiçbir şekilde olmamalı.


Test Süresi tahmini 15 gündür. (Numune sayısına göre 45 güne kadar uzayabilir.)


5- Belgelendirme Ücreti ve Ödemesi,


Fiyat Teklifi/Sözleşme Formunda verilir.


6-Test Raporları ve içeriklerin uygunluğu neticesine göre Belgelendirme Komitesi sonuçları değerlendirecek ve sertifikasyon kararı verecektir.


Değerlendirme, Karar ve Belgelendirme Süresi 1 Gündür.


7- Vegan Belgelendirme İş Akış Şeması’ na göre Genel Süreci Takip edebilirsiniz.