GMP Temel İlkeleri Nelerdir ?

GMP Temel İlkeleri Nelerdir ?


11 Temel ilke ile GMP yapılanmaktadır:


1.Kalite yönetimi


2.Personel ve organizasyon


3.Bina, donanım, ekipman ve materyaller


4.Dokümantasyon


5.Ham ürün girişi, ürün işleme, saklama ve dağıtım


6.Kalite kontrol ve yeterlilik testleri


7.Tüm işlemlerin onaylanması ve yetkilendirilme


8.Şikayetler ve geri çağırma


9.Hataların araştırılması, üretilen ürünlerin kullanım sonrası klinik takibi


10.Örneklerin saklanması, sorunlu, iade edilen ürünlerin imha edilmesi


11.İçsel ve dışsal denetim.