Gzft Swot Analizi Eğitimi

Gzft Swot Analizi Eğitimi


Eğitimin Amacı:


GZFT Çalıştayının amacı kurumu ve onun çevresini denetlemede kullanılan temel araçlardan birisini örnek vaka çalışmaları kullanılarak açıklamaktır.


Eğitimin İçeriği:


•GZFT Analizi ile Stratejik planlamada anahtar noktalar.


•Anahtar noktaların tanımlanması ile birimlerin amaçları, hedefleri ve stratejik doğrultularının oluşturulması.


•Fırsatlara (kurum için potansiyel olumlu sonuç doğurabilecek durumlar) ve tehditlere (kurum için potansiyel olumsuz sonuç doğurabilecek durumlar) ek olarak; güçlü yönlerin (kurumun ne yapabileceği) ve zayıf yönlerin (kurumun ne yapamayacağı) değerlendirilmesi.


•GZFT analizi.


Katılımcı Profili:


Yönetim Sistemi kurulması çalışmalarında yer alan sistem kurucular, İşletme vasıflı teknik yöneticileri, İşletme üst yöneticileri.


Sınav:


Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.


Eğitmen:


Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Tarihi:


Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Süresi:


1/2 yada 1 gün.


Eğitim Yeri:


Şirket Eğitim Salonlarımız yâda Eğitim Öncesi Duyurulur.


Sertifika:


Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.