Haberler


ISO 22000:2018 yayınlandı

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi yeni nesil standardı yayınlandı.


Global olarak mevcutta kullanılan binlerce şirket için yeni düzenlemeler ile bu standart daha çok anlaşılırlık getiriyor.


Peki yeni standart ne içeriyor?


1-Tüm ISO yönetim sistemi standartlarında ortak olan Üst Düzey Yapının benimsenmesi, kuruluşların ISO 22000'i belirli bir zamanda diğer yönetim sistemleriyle (ISO 9001 veya ISO 14001 gibi) birleştirmesini kolaylaştırıyor,


2-İşletme düzeyinde risk ve yönetim sistemi iş seviyesi arasındaki farkı birbirinden ayıran yeni bir risk - gıda işletmelerinde hayati bir kavram olarak gerçekleşiyor,


3-Hükümetler için gıda güvenliği ilkeleri geliştiren Birleşmiş Milletler Gıda Grubu olan Codex Alimentarius'a güçlü bağlantılar yapılıyor.


Ayrıca yeni standart, genel olarak tanınan kilit unsurları birleştiren gıda güvenliği tehlikelerinin dinamik bir kontrolünü sunmaktadır:


Bunlar: etkileşimli iletişim, sistem yönetimi, Önkoşul Programları (PRP'ler) ve Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) prensipleri.


Gıda güvenliği organizasyonlarında ise:


Yönetişim, tüketiciler, danışmanlık, endüstri ve araştırma.


ISO 22000: 2018, ISO 22000: 2005’i iptal edip, yerine geçti.


Eski Standarda göre belgelendirilmiş kuruluşlar, yeni sürüme geçiş ISO 22000:2018’ in yayınlanma tarihinden(Haziran 2018) itibaren üç yıl(Haziran 2021) olacaktır.ISO 45001:2018 yayınlandı

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi yeni nesil standardı yayınlandı.


Merakla beklenen iş güvenliği yönetim sistemi standardı nihayet yayınlandı. Global olarak mevcutta kullanılan binlerce şirket için yeni iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri ile bu standart sistematik bir iş güvenliği fonksiyonu kazandıracak.


Bu standart, çalışanların güvenliğini artıracak, işyeri risklerini azaltacak ve daha iyi, daha güvenli çalışma koşulları yaratacak bir çerçeve sağlayarak organizasyonların bu yükü azaltmasına yardımcı olacak.


ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemine kolayca entegre olabilecek bir yapı kuruldu.


OHSAS 18001 Standardını uygulayanlar zorlanmadan bu standardın şartlarını karşılayacak ve kolay bir geçiş avantajı elde edecekler.


ISO 45001:2018’ in yayınlanma tarihi Mart 2018’ dir.17021-10 şartnamesi yayınlandı

ISO 45001 denetçileri için yeni teknik şartname yayınlandı.


ISO, Dünyanın ilk Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı' nın temelinde, denetimin en üst düzeye çıkmasını sağlamak için ISO 45001 denetçileri için teknik şartname yayınladı.


ISO 45001, İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri - Kullanım rehberliği ile ilgili gereklilikler, bu yıl Mart ayında yayınlandığında standartlaştırma tarihini oluşturdu. Bu standartla beraber, yeni bir tamamlayıcı teknik şartname olan ISO / IEC TS 17021-10 yayınlandı ve sağlık ve güvenlik standardını uygulayan kuruluşları denetleyen sertifikasyon kuruluşlarının gerekli bilgi ve becerilerini tanımladı.


ISO / IEC TS 17021-10, Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerini denetleyen ve belgelendiren kuruluşlar için gereklilikler - Bölüm 10: İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi için yeterlilik gereklilikleri , ISO 45001 sertifikası akreditasyonun uyumlaştırılmış bir yaklaşımını garanti altına almayı amaçlamaktadır.


Yeni teknik şartname, denetçiler veya ISO 45001 ile ilgili sertifikasyon kararları veren herhangi bir uzman personel içindir ve ISO 45001 ile ilgili denetim ve belgelendirme kararlarının yeterliliğe sahip personeller tarafından gerçekleştirildiğini teyit ederek nihai olarak belgelendirme, akreditasyon ve düzenleyici kurumlara hizmet edecektir.


ISO 45001, terminoloji, ilkeler, kavramlar, araçlar ve teknikler ile ilgili olanlar gibi etkin bir şekilde denetlemek için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili özel becerilerin gerekli olduğu bir dizi gereklilik içeriyor, Bu nedenle, denetçilerin işi iyi yapmak için doğru becerilere sahip olmasını sağlamak için özel bir uygunluk değerlendirme belgesine sahip olmak gerekiyor.ISO 50001:2018 yayınlandı

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Yeni Revizyonu yayınlandı.


Enerji performansını iyileştirmek için uluslararası standart olan ISO 50001, güncellendi.


ISO 50001: 2018, Enerji yönetim sistemleri , 2011 yılında ilk kez yayınlandığında kuruluşların enerji performanslarını dönüştürerek, enerjilerini daha verimli ve etkili bir şekilde kullanmaları için stratejik bir araç haline getirdi. Şirketlerin, emisyon azaltma hedeflerini karşılamak için çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı olurken enerji performansını yönetmek ve enerji maliyetlerini ele almak için bir çerçeve sağladı.


Yeni standart ne sağlayacak;

ISO 50001, ISO 9001 veya ISO 14001 gibi diğer iyi bilinen standartlar için de kullanılan sürekli iyileştirmenin yönetim sistemi modeline dayanmaktadır. Bu, kuruluşların enerji yönetimini kalite ve çevre yönetimini iyileştirme çabalarına entegre etmesini kolaylaştıracak,


Dünyanın enerji sorunlarının üstesinden gelmeyi daha da etkili hale getirtecek,


Güncellenmiş terimler, tanımlar ve belirli enerji performansı kavramlarının daha iyi anlaşılmasını sağlatacak,


Örgütsel kültür değişimini aşılamak önemli olduğu için üst yönetimin rolüne de daha güçlü bir vurgu yapacak,


Diğer yönetim sistemi standartları ile entegre edilebilecek.


Eski Standarda göre belgelendirilmiş kuruluşlar, yeni sürüme geçiş ISO 50001:2018’ in yayınlanma tarihinden(Ağustos 2018) itibaren üç yıl(Ağustos 2021) olacaktır.