Blog Image

HACCP Faydaları Nedir ?


Yapılan çalışmalar sonucunda HACCP aşağıdaki faydaları sağlayacaktır:


Türkiye’ de Gıda Üretim Sertifikasyonu’ nu almanızı ve Bakanlığın ilgili mevzuat ve gereksinimlerine uygun şekilde çalışmanızı sağlar.


Gıda güvenliğini için etkili bir uygulama metodu


Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik riskleri ortadan kaldırarak, güvenli gıda üretimini sağlar.


Gıda güvenliğini sağlamak için etkin bir yöntem


Gıda güvenliği problemlerinin çözümü için harcanacak para ve zaman kaybını önler.


Proseslerin kritik aşamalarını değerlendirme imkanı verdiği için güvenli olmayan ürün üretebilme riskini azaltır


Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması


Pazar payının yükselmesini sağlar.


CCP belirleyerek, esneklik ve tecübeleri artırması; maliyetleri azaltıp kar oranlarını artırması


Kontrolsüz üretimden doğan ürün kayıplarını azaltır.


Problemleri tespit etmek ve çözmek için sistematik bir yaklaşım


Potansiyel tehlikeler en başta ortaya çıkarılır ve giderilir.


Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak verir.


Kalite güvence sistemine kolaylıkla adapte olması ve FAO/WHO onay görmesi


Yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak çalışılmasını sağlar.