Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666

HACCP Belgesi, gıda üretimi alanında güvenliği ve insan sağlığını odaklayan bir sertifikasyon sistemidir. "Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları" (Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP) olarak bilinen bu yöntem, gıda endüstrisinde risk analizi olarak değerlendirilmektedir. HACCP, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek unsurları saf dışı bırakmak amacıyla önlemlerin alındığı bir sistemdir.

Gıda zincirindeki tüm aşamaları kapsayan HACCP, ön hazırlık, hazırlık, üretim, taşıma, depolama, ambalajlama, muhafaza ve sevkiyat gibi adımları içermektedir. Bu aşamaların her birinde hijyen koşullarına uyum esastır. HACCP'nin temel hedefi, tüketiciye yönelik riskleri mikrobiyolojik, kimyasal veya fiziksel etkileşimlere maruz kalma sonucunda en aza indirmektir.

Risk analizi yanı sıra, HACCP uygulamasında kritik noktaların tespiti ve takibi de önemli bir rol oynar. Gıda üretiminde, hammaddeden tüketime kadar olan her aşamada olası riskler belirlenir ve incelenir. Bu şekilde, her bir noktada ürünler bazında tehlikelerin engellenmesi amaçlanır.

HACCP, bilimsel çalışmalara dayanan bir sistem olarak öne çıkar. Gıda odaklı bir kalite güvence sistemi olarak değerlendirilen HACCP, %100 gıda güvenliğini amaçlayan Gıda Üretim Sertifikasyonu ve Gıda Kalite ve Güvenlik Sistemi'ni temsil eder.

HACCP Belgesi almak için Tarım Bakanlığı tarafından belirlenmiş kriterler şu adımları içerir:

 • Firma tarafından HACCP Belge Başvurusu yapılması.
 • Firma ile belgelendirme kuruluşu arasında sözleşme yapılması.
 • Gerekli denetimlerin belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilmesi ve olumlu sonuçlanması.
 • Belgelendirme kuruluşu tarafından belgenin verilmesi.

Bu süreç, gıda üretiminde risk analizlerinin yapılması, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve tehlikelerin giderilmesi temel alınarak, güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için önemli bir adımdır.HACCP Belgesi Faydaları Nedir ?

HACCP Belgesi, gıda üretimi sektöründe bir dizi avantaj ve fayda sunmaktadır. İşte HACCP Belgesi'nin faydaları:

 • Gıda Üretim Sertifikasyonu: Türkiye'de Gıda Üretim Sertifikasyonu almanızı sağlayarak, Bakanlığın ilgili mevzuat ve gereksinimlerine uygun şekilde çalışmanızı temin eder.
 • Etkili Bir Uygulama Metodu: Gıda güvenliğini sağlamak için etkili bir uygulama metodunu benimser, kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik riskleri ortadan kaldırarak güvenli gıda üretimini destekler.
 • Etkin Yöntemle Gıda Güvenliği: Gıda güvenliğini sağlamak için etkin bir yöntem sunar ve olası gıda güvenliği problemlerini çözmek için harcanacak zaman ve maliyet kayıplarını önler.
 • Risk Azaltma ve Değerlendirme: Proseslerin kritik aşamalarını değerlendirme imkanı verir, böylece güvenli olmayan ürün üretebilme riskini azaltır.
 • Müşteri Güveni ve Memnuniyeti: Müşteri güvenini ve memnuniyetini sağlayarak pazar payının artmasına katkıda bulunur.
 • Esneklik ve Tecrübe Artışı: CCP belirleyerek, işletmeye esneklik kazandırır ve tecrübelerin artmasına yardımcı olarak maliyetleri azaltır, kar oranlarını artırır.
 • Ürün Kayıplarını Azaltma: Kontrolsüz üretimden kaynaklanan ürün kayıplarını azaltır, verimliliği artırır.
 • Sistematik Problemlerle Başa Çıkma: Problemleri tespit etmek ve çözmek için sistematik bir yaklaşım sunar, potansiyel tehlikeleri en başta ortaya çıkarır ve giderir.
 • Dokümanlarla Kanıtlama: Proses kontrolünü dokümanlarla kanıtlamaya olanak tanır, böylece kalite güvence sistemine kolaylıkla adapte olur.
 • Yönetmeliklere Uyum: Yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak çalışmayı sağlar, FAO/WHO tarafından onay görmesiyle kalite standartlarını yükseltir.

HACCP Belgesi, gıda sektöründe güvenilir ve kaliteli ürünlerin üretimine katkı sağlamak amacıyla önemli bir araç olarak değerlendirilir.


HACCP Nereden Gelmektedir ?

HACCP, gıda güvenliği sisteminin evrim süreci içinde çeşitli uygulamalar ve düzenlemelerle şekillenmiştir. Bu gelişim aşağıdaki önemli kilometre taşlarına dayanmaktadır:

 • 1960: NASA ve ABD Ordusu (Phillsbury) HACCP'nin kökeni, 1960'larda NASA ve ABD ordusunun işbirliğiyle Phillsbury şirketi tarafından geliştirilen bir sistemle başlar. Uzay misyonları sırasında astronotların güvenli ve hijyenik gıdalarla beslenmelerini sağlamak amacıyla bu sistem kullanılmıştır.
 • 1970: FDA Resmi Denetimlerde
 • 1970'lerde ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), resmi denetimlerde HACCP prensiplerini benimsemeye başlamıştır. FDA, gıda güvenliğini artırmak ve tüketici sağlığını korumak amacıyla HACCP'nin kullanımını teşvik etmiştir.
 • 1996: Hollanda, Danimarka, Avustralya Standartları Yayınlandı HACCP, uluslararası alanda kabul görmeye başlamış ve 1996'da Hollanda, Danimarka ve Avustralya tarafından standartları belirlenmiştir. Bu, HACCP'nin uluslararası alanda kullanımını teşvik etmiş ve yaygınlaştırmıştır.
 • 1997: Gıda Maddeleri Tüzüğü Türkiye'de, gıda güvenliği konusunda adımlar atılmış ve 1997'de Gıda Maddeleri Tüzüğü yayımlanmıştır. Bu tüzük, gıda güvenliği ile ilgili temel ilkeleri belirleyerek HACCP'nin Türkiye'deki yerini sağlamlaştırmıştır.
 • 1998: Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Türkiye'de gıda güvenliği alanında regülasyonlar artarak devam etmiş, 1998'de "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetimine Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır. Bu yönetmelik, gıda üretim süreçlerinde HACCP prensiplerinin uygulanmasını içermiştir.
 • 2011: Gıda Üretim Yerleri Gereklilikleri - Tarım Bakanlığı Türkiye'de HACCP'nin önemi ve kullanımı, 2011 yılında Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan "Gıda Üretim Yerleri Gereklilikleri" belgesiyle vurgulanmıştır. Bu belge, gıda üretim tesislerinin HACCP prensiplerine uyumunu sağlamayı amaçlamıştır.

HACCP, bu geçmişe dayanan birikimi ve uluslararası kabul görmüş standartlarıyla günümüzde gıda güvenliğinde temel bir yaklaşım olmaya devam etmektedir.


HACCP Belgesi Nasıl Alınır ?

HACCP Belgesi almak için Tarım Bakanlığı tarafından belirlenen aşamalar şu şekildedir:

 • Başvuru: HACCP Belgesi almak isteyen bir firma, başvurusunu Tarım Bakanlığı'na yapmalıdır. Başvuru süreci, firmanın gıda üretimi süreçlerini ve bu süreçlerin güvenliği ile ilgili detayları içermelidir.
 • Sözleşme Yapma: Başvuru sürecinin ardından, firma ile belgelendirme kuruluşu arasında bir sözleşme yapılır. Bu sözleşme, HACCP Belgesi almak için gerekli olan denetim süreçleri, kurallar ve taahhütleri içerir.
 • Denetim Yapılması: Belgelendirme kuruluşu, firmanın tesislerini ve gıda üretim süreçlerini detaylı bir şekilde denetler. Bu denetimde, HACCP prensiplerine uygunluğun değerlendirilmesi ve gıda güvenliği konusundaki standartlara uyumu kontrol edilir.
 • Belgenin Verilmesi: Denetim sürecinin olumlu sonuçlanması durumunda, firma HACCP Belgesi almaya hak kazanır. Belge, firmanın gıda üretimi süreçlerinde güvenliği sağladığını ve HACCP prensiplerine uygun olarak hareket ettiğini gösterir.

Bu aşamalar, HACCP Belgesi almak isteyen firmalar için standart bir prosedürdür. Her adımın titizlikle takip edilmesi, belgenin geçerli ve güvenilir olmasını sağlar. HACCP Belgesi, gıda üretiminde kalite ve güvenlik standartlarını sağlama konusunda önemli bir araçtır ve gıda sektöründeki firmalar için güvenilirliği simgeler.