Blog Image

Havalandırma Tesisatları Periyodik Kontrolü ve Muayenesi


İş yerlerinin temiz hava ihtiyacının çalışanların konforunun sağlanması için havalandırma ve iklimlendirmenin önemli olduğu için ortamda kirlenmiş olan havanın doğru bir şekilde atılması ve taze havanın sağlanması için uygun bir havalandırma sistemi kurulmalıdır.


Kalibrasyonlu cihazlarla havalandırma sisteminin sağladığı hava menfezlerden ölçülerek ortama sağladığı debinin hesaplanması ile projede olması gereken debi ile karşılaştırılarak proje uygunluk değerlendirilmesi yapılır.


İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde Havalandırma ve İklimlendirme sisteminin en az yılda 1 defa periyodik kontrolleri projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılmasını belirtir.


İntersistem Teknik Belgelendirme tarafından Periyodik Kontrolü yapılan Havalandırma Tesisatları


Havalandırma ve Klima Tesisatı