Blog Image

Helal Belgesi Denetim Ve Belgelendirme İçin Gerekli Evrak Ve Dokümanlar Nelerdir ?


1-Başvuru Formu ve Sözleşme Formu,


2-Vergi Levhası,


3-İmza Sirküleri,


4-(Uygulanabilir ise )Yönetim sistemlerine ait el kitabı,


5-Firmaya ait tanıtıcı broşür, katalog, elektronik doküman,


6-Firmanın ticari sicil kaydını ispatlayacak belgeler, (uygulanabilir ise ) Gıda üretim işletme kayıt/onay belgesi,


7-Ürün gruplarına göre tanımlanmış analiz sonuçlarının kopyası(Bakınız: HELAL BELGESİ YÖNETİM SİSTEMİ GEREKLİLİKLERİ NELERDİR?, Madde 2.g)