Blog Image

Helal Belgesi Fiyatları Neden Pahalı ?


Helal Belgesi fiyatları işletme yapısı, ürün yapısı, özellikleri, denetim kriterleri, test kontroller, izleme, doküman inceleme, saha kontrol vb. yapıların belirlediği maliyetler hesap edilerek fiyat tespit ediliyordu.


Ancak;

IHAF Helal Akreditasyon Forumu’ nun, Helal Belgesi Global Akreditasyon yapısını ortaya koymuş olması sebebi ile bahsedilen maliyet kalemlerine AKREDİTASYON MALİYETİ’ nin dahil olmasına sebebiyet vererek fiyatları pahalı hale gelmiştir.


İlerleyen yıllarda IHAF Üyelik ve Akreditasyon yapısına dahil olan kuruluşların ve Akredite Helal Belgelendirme Kuruluşların sayısının artması rekabet şartlarını doğuracağından fiyatların uygun seviyeye düşeceği düşünülmektedir.