Blog Image

Helal Belgesi İçin Depolama, Atık-Kanalizasyon Gibi Destek Hizmetleri Gerekleri Nelerdir ?


İş yerinin her bölümünde havalandırmayı sağlayıcı düzenek bulunmalıdır.


Kullanılan suyun analizleri yapılmalıdır. Üretimde içme suyu kullanılmalıdır. Soğuk hava depolarında jeneratör kullanılmalıdır. Sıcaklık Ölçüm cihazları bulunmalıdır.


Katı atıklar işletme içerisinde birikmemeli, Atık ve çöpler uygun şekilde toplanarak, bertaraf edilmelidir.


İşletmede oluşan sıvı atıklar borularla kanalizasyona atılmalı, Drenaj sistemi olmalıdır.