Blog Image

Helal Belgesi İçin Proses Hatları Ve Ekipmanları Gerekleri Nelerdir ?


Hammadde, mamul madde, katkı ve diğer yardımcı maddeler, alet ve ekipman gıda ile temas eden madde ve malzeme ile temizlik madde ve malzeme depoları birbirinden ayrı olmalı. Ürünler bulaşmanın ve bozulmanın önleneceği koşullarda ayrı ayrı ve palet yüksekliğinde zeminle ve duvarla temas etmeyecek şekilde depolanmalıdır.


Üretim hatları, makine, ekipman sadece helal gıda üretimi için kullanılmalıdır. Helal olmayan girdi/yarı mamul/mamul madde ile kontamine olan üretim donanımı; hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak yıkanıp temizlenmeli ve helal gıda üretimine hazır hale getirilmelidir. Üretim donanımında kullanılan yağlar; gıdaya uygun olmalı ve helal olmayan herhangi bir bileşen içermemelidir.