Blog Image

Helal Belgesi İçin Tedarikçi Kontrolü Gerekleri Nelerdir ?


Ürün güvenliğini tehdit edebilecek hammaddeden kaynaklanan fiziksel, kimyasal veya biyolojik tehlikelerin tanımlanmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.