Helal Belgesi Nedir?

Blog - 24OCAK'20

Helal Belgesi Nedir?

Hasan Şahap

Dünya’ nın özellikle Ortadoğu ve Asya bölgelerinde yaygın olarak yaşayan Müslüman toplumlar için söylenebilecek şey, Helal Belgesi’ nin ve helal gıda, yiyecek ve içecek sektöründe önemli bir konumda olduğudur. Helal ürün (gıda ve gıda dışı – hizmetler dahil) üreticileri, Allah’ ın c.c kurallarına ve dinimiz İslam’ ın hukukuna uymak için bu sertifikaya ihtiyacı duymaktadırlar.


Helal Pazar Büyüklüğü


Bu ihtiyaçlar ve tüketici talep baskıları helal üretim sektörünün ve helal hizmet sektörünün gelişimi kaçınılmaz hale gelmiştir. Dahası helal sertifikalı olmak, pazarda daha büyük bir paya sahip olmak anlamı taşımaktadır.


Helal Belgesi Kategorileri Nelerdir?


Helal belgesi genel olarak 7 kategoride toplanmaktadır. En azından ISQ Helal Belgelendirme Kuruluşu bu şekilde kategorize etmektedir.


Bunlar;


1.Gıda ve İçecekler,


2.Gıda dışı ürünler (kimyasallar, kozmetikler, tekstil ürünleri gibi),


3.Restoranlar ve yemekhaneler,


4.Kesimhaneler,


5.Hizmetler,


6.Lojistik,


7.Finans’ tır.


En Çok Talep Eden Sektör Gıda;


Helal uygulamalarında yiyecek ve içecek sektörü öncü olarak ağır basmaktadır. ISQ ve Dünya Helal uygulamaları verilerinde gıda ve içecek kategorisinin payı yaklaşık % 90’ dır.için yapılır. Son yıllarda, ithalat ve ihracat ticareti için ön plana çıkan Malezya onaylı helal sertifikası ve ilgili helal logosu uluslararası tanınan bir yapı haline gelmiştir. Bunun nedeni 90’ lı yıllardan itibaren “helal standart” çalışmaları ve uygulamalarıdır.


Helal Belgelendirme Süreci Nasıldır?


Helal Belgelendirme Süreci Nasıldır?


Helal Sertifika’ sı almak için önce ISQ vb. bir Helal Belgelendirme Kuruluşu’ na (helal belgesi veren firma) başvuru yapılmalıdır. Bu süre zarfında, ürünün helal kriterlerini sağlamak için kullanılan hammaddelerin bir detaylı bir listesi ISQ’ ya sunulmalıdır. Daha sonra üreticinin bu hammaddelerin kaynağını belirten bir belgeleri hazırlamalıdır. Bu aşamadan sonra muayene ve kontrol planlama ve uygulama süreci gerçekleşecektir. Muayene sırasında, hammadde kaynakları, üretim/hizmet tesisi, temizlik, hijyen, sanitasyon, kontaminasyon (bulaşma) ve güvenlik standartları kontrol edilir. Ayrıca mamul depolarını, hazırlama yöntemlerini, paketleme ve etiketlemeleri de kontrol edilir. Kontrollerde, teste tabi durum var ise ürüne yapılan helal testleri de denetlenir.


Dünya’ da her yıl binlerce helal sertifikasyonu başvurusunun yapıldığını da belirtmekte fayda var. Yapılan çalışmalarda bazı başvuruların standartları karşılayamaması söz konusu olmaktadır. Örnek olarak, 2007-2019 yıllarında ISQ’ ya yapılan 1.250 adet başvuru alınmış ancak sadece 415 civarında bir belgelendirme başvurusu onaylanmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere, helal standartları OIC/SMIIC 1 ve MS 1500 standartları, yönetmelikler ve HACCP- hijyen-sanitasyon kriterlerine uymak o kadar kolay olmamaktadır.


Helal Belgesi Gerekleri Nelerdir?


Helal Belgesi Gerekleri Nelerdir


•Helal üretim bantı/prosesi:


Helal kapsamına alınan ve kapsamda olmayan ürünler arasında etkileşim olmamalıdır. Her 2 üretim için ayrı üretim bantları kullanılmalıdır. Ayrıca, depolama ve üretim helal kapsamına alınmayan ürünlerden ayrılmalıdır.


•Üretim:


Üreticinin yeri HACCP-hijyen, sanitasyon ve temizlik standartlarını karşılamalıdır. Düzenli temizlik ve hijyen standartlarına uygunluk kontrolleri ve kayıtları oluşturulmalıdır.


•Personel:


Direkt olarak ürün üretiminde görev alan personellerin Müslüman olması gerekmektedir.


•Helal kapsamında olmayan ürünler:


Helal kapsamında olmayan ürünlerin üretim alanına girmesine izin verilmemeli ve üretim alanı her zaman temiz olmalıdır.


•Helal üretim için hammadde:


Üretimde sadece helal bileşenler kullanılmalıdır. Şaibeli, içeriği net olarak bilinmeyen bileşenler asla kullanılmamalıdır.


Bileşen içeriklerinde; domuz eti, köpek, kesilmemiş hayvan, helal olmayan ve şüpheli hayvansal yağ vb. ve alkol olmamalıdır.


Son üründe alkol içeriği çıkmamalıdır.


•Helal ve helal olmayan ürünler arasında kontaminasyon:


Helal ve helal olmayan ürünler arasında kontaminasyon olmamalıdır. Sadece helal ürünler helal olarak sertifikalandırılabilir.


Üretici, helal kapsamına alınmayan ya da helal olmayan ürünler de üretiyorsa üretimlerin (depolama dahil) ayrı süreçlerde işletilmesi sağlanmalıdır.


Helal Belgesi Nasıl Alınır?


Gereklere uygun koşullar helal standartlarını karşıladığında, üretici sertifikayı almaya hak kazanır. Helal standart konusunda her ülke için onaylanmış tek bir standart olmadığının bilinmesi gerekir. Bölgesel olarak uygulamalar ve yönetmeliklerde değişiklik olabilir. Dünya genelinde helal sertifikasyonu sağlayan birçok devlet kurumu, dini kurumlar dernekler ve ISQ gibi şirketler bulunmaktadır.


Genel kabulü yaygın olan “Malezya Helal Belgesi” çok talep görmekte ve dünyada bilinmektedir. Sertifikasyonda; yiyecek ve içecek için talebin fazla olmasına rağmen kozmetik, ilaç, finans, lojistik ve tüketim mallarında da helal gerekliliği olmaktadır. Açıkçası bu sertifika, pazarda ve özellikle Müslüman nüfusunun olduğu coğrafyalarda çok önemli bir pazarlama aracı halini almıştır. Dünyanın dört bir yanındaki birçok üretici, Helal Belgesi almak için hala faaliyetlerini sürdürmektedir.


Helal Belgesi Fiyatı Nedir?


Helal Belge Fiyatı


Helal Belgesi Fiyatlarını oluşturan parametreleri incelersek;


1-Sertifikalandırılacak ürün sayısı,


2-Helal Denetim Süresi,


3-Helal Denetçi Maliyeti ve


4-Helal Sertifika Ücreti karşımıza çıkmaktadır.


Genel olarak ortalama Helal Belgesi Fiyatları: 1.500,00 TL ile 6.500 TL (Max. 10 ürün için) şeklindedir.


Helal Belgesi İhtiyacınız mı Var?


Kuruluşunuzun kategorisindeki Helal Belgesini almak için ISQ Helal Uzmanlarından bilgi alabilir ya da web sitesinde bulunan iletişim ve başvuru formunu doldurarak ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz.


Prestijli Helal Sertifikasyonumuzdan istifade eden onca firma arasına sizde firmanızı kayıt ettirebilirsiniz…