helal belgesi jenerik

Helal Belgesi (Helal Sertifikası)


Helal Belgesi, güvenilir, dini bilgisi ve bilinci tam, muteber, işinin ehli ve tarafsız bir kurumun, belgelendirmeye tabi olan üretimi denetlemesini, dini kaideler, helal standartlarla uygunluk içerisinde üretimin yapıldığını teyit etmesini ve buna bağlı olarak, uygunluk verilmiş kabul edilirliği olan bir belge vermesini içeren bir uygulama işlemi grubudur.


Hizmetlerde, Gıda Dışı Ürünlerde ve Gıdalarda helal olma şartı ile birlikte, sağlığa uygunluk ve safiyet de olması gereken şartlardır. Bu Şartlarda verilen sertifikaya da Helal Sertifikası-Belgesi denmektedir. ISO 9001, ISO 22000, PAS 220, FSSC 22000, HACCP gibi gıda sistemleriniz olmasa da Helal Belgesi alınabilmektedir. Bu sistemlerin uygulanması yeterli görülmektedir.


Helal Belgelendirme, Müslüman tüketiciler için, meşru olan ve kabul edilebilir gıdanın ve tüketilebilir ürünün üretilmesi için olmazsa olmaz şarttır. Helal Ürün/Hizmet mevzusu dünyadaki 1.5 Milyar olarak kabataslak bilinen Müslüman nüfusu ve de helal ürün yemeyi tercih eden diğer Yahudi inanç sahiplerini ve bu şartlara uygun beslenmeyi kabul eden toplumları kapsamaktadır.


Helal Gıda Standardları olarak 2 standard günümüzde belgelendirmye ışık tutmaktadır, Bunların ilki Malezya MS 1500 standardı ve İslam işbirliği örgütü SMIIC 1 standardıdır.


Helal Nedir ?


Arapça menşeli bir kelime olan helal, meşru, yasal ve geçerli olan anlamına gelmektedir. Helal kelimesi pozitif yapıda olması ve bu yapının olumsuz durumu da mevcut olmakla birlikte o yapıya da Haram denmektedir. Haram’ ın kelime anlamı ise helal in tam tersidir. Yani Gayri meşru, uygun olmayan, yasal olmayan, geçersiz olgu-durum-yapı manasındadır.


Müslümanlık ve Yahudilik dinleri gereğinde yenilen ve içilen ve/veya tüketilen bir şeyin yasal, meşru ve en önemlisi dinen uygun olması bir şarttır. İşte bu şart her iki din içinde standart kabul edilmektedir. Genel olarak tüm saf ve temiz unsurlar dinen helal kılınmıştır. Bunların dışındaki unsula haram kılınmıştır ki bu standartta majör uygunsuzluk olarak değerlendirilir ve helal ibaresi alamaz.


Allah-ü Teala Kutsal Kitabımız Kur’ an-ı Kerim’ de kullarına helal olanı yemeyi ve helal olanı yaşamayı emretmektedir. Bu emirlerinden bazıları, Bakara Suresi 168., Bakara Suresi 168., Enfal Suresi 69., En`am 145. Ayetlerde ve Peygamber Efendimizin Hadis-i şeriflerinde belirtilmektedir.


Helal ve Haram ürünler/hizmetler için firmamızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.Helal Prensipleri Nelerdir ?


1-Helâl ve haram kılma hakkı yalnız Allah (c.c.)’ ındır.


2-Helâl eşyanın aslındadır.


3-Sadece iyi niyet haramı helal yapmaz.


4-Helâl’de, haram’dan kaçınmak için her şey vardır.


5-Helâl’i haramlaştırmak, Allah (c.c.) ‘a ortak koşmanın eşidir.


6-Haram emri, bir şeyin çirkin ve zararlı oluşuna göredir.


7-Harama götüren her şey haramdır.


8-Haramı helalleştirmek için hile yapmak haramdır.


9-Haram herkes için haramdır.


10-Şüpheli olan her şeyden kaçınmak esastır.


11-Zaruretler mahzurları mübah kılar.Helal Gıda Nedir ?


Helal, dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, izin verilmiş anlamına gelen Arapça bir kelimedir.


Helal'in karşıtı, din kurallarına aykırı olan, dinî bakımdan yasak olan anlamına gelen Haram 'dır.


Helal gıdalar, İslami kurallara uygun olarak üretilen gıdalardır.


Birçok ürün için Helal yada Haram açıkça bellidir. Ancak bazı ürünlerin helal olup olmadığı konusunda belirsizlik söz konusudur. Bu tür ürünlerin helal ya da haram olarak sınıflandırılabilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır (Mashbooh).


Helal olduğu açıkça belli olan gıdalar; ekmek, meyve, su gibi.


Haram olduğu açıkça belli olan gıdalar; şarap, domuz eti, ölü hayvan eti gibi.


Helal ya da haram olduğu açıkça belli olmayan gıdalar. Bunlar, bazı yönleriyle helal, bazı yönleriyle haram olarak değerlendirilebilecek özellikte olabilirler.


Haram olan aşağıdaki türler hariç tüm gıdalar Helal kabul edilmiştir;


• Domuz/domuz eti ve bunlardan üretilen ürünler,


• Uygunsuz kesilen hayvanlar yada kesimden önce ölen hayvanlar,


• Alah'ın dışında herhangi bir tanrı ismi altında kesilen hayvanlar,


• Alkol ve serhoş edici maddeler,


• Etçil hayvanlar, avlanmış kuşlar ve dışarıda kulağı olmayan kara hayvanları,


• Kan ve kandan yapılmış ürünler,


• Yukarıdaki ürünlerin herhangi biri ile temas eden ürünler.


Orijinlerinin bilinmemesi sebebiyle helal ya da haram olarak sınıflandırılamayan jelatin, gliserin, enzimler, gıda katkı maddeleri, hayvansal yağ ve proteinler vb. gıdalar şüphelidirler (mashbooh).Helal Belgesi Nedir ?


Helal belgesi İslami kurallara (Şafi, Mailiki, Hanbeli ve Hanefi mezhepleri uyarınca) uygun olarak hazırlanan ürünlere verilen sertifikadır.


Helal sertifikası islam dinine göre yasak olmayan ürünlere verilen uluslararası bir belgedir.Helal Belgelesinin Faydaları


Helal belgelendirme (sertifikasyon) hem üreticilere hem de tüketicilere şu yararları sağlar;


1.Tüketici güveni: Belgelendirme tüketicilere tercihleri doğrultusunda bilinçli bir seçim yapma olanağını saglar. Ayni zamanda surekli bir denetim mekanizması ile tüketiciler satın aldıkları gıdaları güvenle tüketebilirler.


Helal belgelendirme, ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini, temizlik ve sağlık şartlarını, katı güvenlik kuralları içinde denetleyen tarafsız bir bilirkişi hizmeti sunar.


2.İhracat ve Rekabet: Helal gıda sektörü son dönemde küresel pazarda giderek önemini arttırmaktadır. Helal belgemizi alan firmalar, urunlerini kuresel helal gida pazarina arz imkani bulabilecek ve rekabet gucunu arttirabilecektir.


Helal belgelendirmesi, ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlamaktadır.


3.Kalite: Bu sertifika, gıda ürününün sadece helal yasası gerekliliklerine uyduğuna değil, aynı zamanda bu ürünün üretiminde gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarının da katı bir şekilde uygulandığına işarettir.Helal Belgesi Belgelendirme Süreci


Belgelendirme firmasına yazılı olarak yada internet üzerinden Helal Belge başvurusunun yapılması.


Belgelendirme firmasıyla beraber helal belge kapsamındaki ürün tiplerinin ve içerdiği bileşen bilgilerinin gözden geçirilmesi.


Tesisin helal standardı kapsamında denetimi ve onaylanması (Bu kısım üretim ekipmanının gözden geçirilmesini, katılan bileşenlerin, temizlik prosedürlerinin, sanitasyonun ve çapraz bulaşma riskinin denetlenmesini içermektedir).


Kesimhaneler için; hayvanların tutulduğu alanların, bayıltma metodunun, doğru kesimin, kesimden önce ve sonra yapılması gerekenlerin vb.nin helal standardı kapsamında denetimi ve gözden geçirilmesi.


Helal sertifikasyonu için gereken masrafın ve ücret içeriğinin belirlenmesi ve sözleşme yapılması.


Masrafların ve ücretin ödenmesi.


Uygun bulunulması durumunda helal belgesinin (sertifikanın) hazırlanması.Helal Belgesi Belgelendirmesinin Diğer Belgelendirmelerden Farkı Nedir ?


1-Gerektiğinde hem kalite sistem belgesi ve ürün belgelendirme koşulları ve bunun yanı sıra hizmet şartları kontrol edilir.


2-Yürürlükteki gıda mevzuatına göre sorun teşkil etmese bile OIC/SMIIC 1:2011 standardı ve genel İslami Kurallar ile uyumlu olmayan şartlar kabul edilmez.


3-Tüm içerikler yasal şartlardan bağımsız da detaylı incelenir.Helal Belgesi Denetim Ve Belgelendirme İçin Gerekli Evrak Ve Dokümanlar Nelerdir ?


1-Başvuru Formu ve Sözleşme Formu,


2-Vergi Levhası,


3-İmza Sirküleri,


4-(Uygulanabilir ise )Yönetim sistemlerine ait el kitabı,


5-Firmaya ait tanıtıcı broşür, katalog, elektronik doküman,


6-Firmanın ticari sicil kaydını ispatlayacak belgeler, (uygulanabilir ise ) Gıda üretim işletme kayıt/onay belgesi,


7-Ürün gruplarına göre tanımlanmış analiz sonuçlarının kopyası(Bakınız: HELAL BELGESİ YÖNETİM SİSTEMİ GEREKLİLİKLERİ NELERDİR?, Madde 2.g)Helal Belgesi Yönetim Sistemi Gereklilikleri Nelerdir ?


Kuruluşlar, bu yönetmelikte tanımlanan sektör gereksinimlerine ek olarak, ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uygunluğu sağlamalıdır.

Bu uygunluğun sağlanması için aşağıdaki dokümantasyonu oluşturmalıdır:


1-Kalite Yönetim Sistemi Standardının gerektirdiği dokümante edilmiş bilgi ,


2-Gıda Güvenliği Uygulamaları Kayıtları:


Gıda Güvenliği Uygulama Kayıtları (uygulanabilir olduğunda):


a)Tehlike ve Risk Analizi (leri)


b)Haccp Planı(ları)


c)Ürün / Batch izlenebilirlik kayıtları.


d)Kritik Kontrol Noktası kayıtları


e)Temizlik kayıtları


f)Ürün İmha ve geri çekme kayıtları


g)Her Ürün türü için aşağıda belirtilen ISO 17025 Akredite Test ve Analizler:


g.1) Bitkisel ve Hayvansal Yağ Ürünleri Test ve Analizleri


•Real Time PCR


•Domuz DNA sı


•Aflotoksin


•Kurşun


•Dioksin ve PCB


•Erusik Asit


•Veteriner İlaç Kalıntısı


g.2) Et ve Et Ürünleri Test ve Analizleri


•Mikrobiyolojik


•Ağır metal


•Renklendirici


•Dioksin ve PCB


•Serolojik histolojik analizler


•Real Time PCR


•Domuz DNA sı


•Nitrit ve Nitrat Analizleri


•GDO Analizi


•Veteriner İlaç Kalıntısı


g.3) Kakao ve Kakao Ürünleri Test ve Analizleri


•Mikrobiyolojik Analizler


•Real Time PCR


•Domuz DNA


•Ağır Metal Analizleri


•Renklendirici Analizleri


•Asesulfam potasyum


•Aspartam,


•Sodyum sakkarin


g.4) Şeker ve Şekerleme Mamulleri Test ve Analizleri


•Mikrobiyolojik Analizler


•GDO


•Real Time PCR


•Domuz DNA


•Hammadde olarak kullanılan Jelatin Real Time PCR ve Domuz DNA


•Ağır metal


•Renklendirici


g.5) Tahıl ve Tahıl Ürünleri Test ve Analizleri


•Mikrobiyolojik Analizler


•GDO


•Real Time PCR


•Domuz DNA


•Hammadde olarak kullanılan Jelatin Real Time PCR ve Domuz DNA


•Ağır metal


•Renklendirici


g.6)Tahıllar, Baklagiller ve Ürünleri Test ve Analizleri


•Mikrobiyolojik Analizler


•GDO


•Ağır Metal


•Aflotoksin


g.7) Yumurta ve Yumurta Mamulleri Test ve Analizleri


•Mikrobiyolojik Analizler


•Ağır metal


•Dioksin ve PCB


•Veteriner İlaç Kalıntısı


g.8) Süt ve Süt Mamülleri Test ve Analizleri


•Mikrobiyolojik Analizler


•GDO


•Real Time PCR


•Domuz DNA


•Ağır Metal


•Renklendirici Analizleri


•Veteriner İlaç Kalıntısı


g.9) Hazır Yemek (Pişirilmiş ya da Pişirilmeden Tüketilen) Test ve Analizleri


•Mikrobiyolojik Analizler


•GDO


•Real Time PCR


•Domuz DNA


•Ağır metal


•Renklendirici Analizleri


g.10) Gıda Katkı Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Test ve Analizleri


•Serolojik Analiz


•Real Time PCR


•Domuz DNA


•Perfringens


•Salmonella


•Coli


g.11) Gıda Katkı Maddeleri – Ekmek Mayası Test ve Analizleri


•Mikrobiyolojik Analizler


•GDO


•Real Time PCR


•Domuz DNA


g.12) Meyve Sebzeler ve Bunların Mamulleri Test ve Analizleri


•Mikrobiyolojik Analizler


•GDO


•Real Time PCR


•Domuz DNA


•Ağır metal


•Renklendirici


•Kırmızı et veya özütü kullanılması durumunda serolojik analiz


g.13) Çay ve Çay Ürünleri Test ve Analizleri


•Mikrobiyolojik Analizler


•GDO


•Ağrı Metal


•Renklendirici


•Pestisist


g.14) Bal ve Yan Ürünleri Test ve Analizleri


•Boyar madde, Nişasta/Polen oranı, Protein ve Ham Bal Delta C13 Değerleri arasındaki fark, Bitki Şekerleri C4 Oranı, Naftalin, Clostridium Botulinum


•10-HDA Tayini


•Pestisist


•İlaç Kalıntısı


•HMF Tayini


g.15) Gıda Katkı Maddeleri - Yemeklik Tuz Test ve Analizleri


•İyodür iyonu


•İyot Tayini


•Potasyum ferro siyanür miktarı


g.16) Gıda Katkı Maddeleri - Sığır Jelatini Test ve Analizleri


•Serolojik Analizler


•Real Time PCR


•Domuz DNA


•Kadmiyum, Bakır, Arsenik, Civa, Krom, Kurşun, Çinko


•Rutubet, Jel Direnci, Kül, Azot, Toplam Mezofilik Bakteri, E. Coli, Anaerobik Sporlar, Salmonella


•Veteriner İlaç Kalıntısı


g.17) Baharatlar ve Çeşni Maddeleri Test ve Analizleri


•Mikrobiyolojik Analizler


•GDO


•Renklendirici ve aflatoksin analizleri


•Okratoksin A


•Pestisist Max. kalıntı miktarı


g.18) Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Test ve Analizleri


•Mikrobiyolojik Analizler


•GDO


•Real time PCR ile domuz DNA'sı


•Ağır metal


•Renklendirici analizi


•Glutensiz olarak tanımlanan gıdalarda gluten miktarının tespiti


g.19) Su Test ve Analizleri


•Son Ürün Analizleri


g.20) Meşrubat (Alkolsüz İçecekler) Test ve Analizleri


•Mikrobiyolojik Analizler


•GDO


•Real time PCR ile domuz DNA


•Jelatinden numune alınarak Real time PCR ile domuz DNA'sı


•Ağır metal


•Renklendirici analizleri


•Nitrat, yapay tatlandırıcılar (Aspartam, asesülfam-k, sakkarin), karbondioksit, fosforik asit ve kinin analizleri


•Dimetilpolisiloksan analizi


g.21) Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler-Kolajen Kılıf Test ve Analizleri


•Serolojik analiz


•Real time PCR ile domuz DNA'sı


•Arsenik, kurşun, kadmiyum, civa, krom, bakır, çinko analizleri


•Salmonella analizi


•Veteriner İlaç kalıntısı


g.22) Kahve ve Kahve Ürünleri Test ve Analizleri


•Mikrobiyolojik Analizler


•GDO


•Real time PCR ile domuz DNA'sı


•Jelatinden numune alınarak Real time PCR ile domuz DNA'sı


•Ağır Metal


•Renklendirici Analiz


g.23) Balık ve Balık Ürünleri Test ve Analizleri


•Kurşun, kadmiyum, civa miktarlarının tesbiti


•Dioksin ve Dioksin benzeri PCB’lerin toplamı


•Salmonella ve L. Monocytogenes analizleri


•Histamin analizi


•Real time PCR ile domuz DNA'sı


•İlaç Kalıntısı


g.24) Baharatlar ve Çeşni Maddeleri - Çeşni Maddeleri Test ve Analizleri


•Mikrobiyolojik Analizler


•GDO


•Renklendirici analizleri


•Aflatoksin analizleri


g.25) Nişasta ve Nişasta Ürünleri Test ve Analizleri


•Mikrobiyolojik analizler


•GDO


•Real time PCR ile domuz DNA'sı


•Jelatinden numune alınarak Real time PCR ile domuz DNA'sı


•Ağır Metal


•Renklendirici analizleri


g.26) Yağlı Tohumlar Test ve Analizleri


•Mikrobiyolojik analizler


•GDO


•Aflatoksin analizleri


g.27) Kozmetik Test ve Analizleri


•GDO

•Real time PCR ile domuz DNA'sı


•Ağır metal analizleri


•Mikrobiyolojik analizlerHelal Belgelesi İçin Binalar Ve İlişkili Yardımcı Tesislerin Yapıları, Yerleşimleri Gerekleri Nedir ?


İşletme içi, merdivenler, kapılar pencerelerin gerekli onarımları yapılmalı. Duvarların düz yüzeyli, su geçirmez, yıkanabilir, haşere yerleşimine izin vermeyen, pürüzsüz ve açık renkli malzemeden yapılmış olmalı. Tavanda yoğunlaşmanın, damlamanın, kir birikmesi ve küf oluşumu engellenmeli.


Zemin su geçirmez kırık, çatlak ve kaygan olmayan, yıkanabilir, temizlik ve dezenfeksiyona uygun malzemeden yapılmalı o, su birikmeyecek şekilde olmalı, zeminin sıvıların kolay akacağı şekilde eğimli olmalı, zeminde ürün kalıntısının olmamalı. İşletme içi borular kirli olmamalı. Duvarda ve çatıda delikler boşluklar olmamalı.


İşletme Çevresinde, bulaşmaya yol açacak çöp ve atık yığınları, su birikintileri, zararlıların yerleşmesine yol açabilecek ortamlar olmamalı.


İşletmeye giden yollar tozlu ve kirli olmamalı.


Çalışma alanları ve bina eklentileri aydınlatmanın yeterli ve gıdaların gerçek rengini gösterecek düzeyde olması. İşletme içi ampuller, florasanlar vb. kırılmadan kaynaklanacak cam bulaşmalarına karşı korunaklı olmalı.


Çalışma alanları ve bina eklentileri aydınlatmanın yeterli ve gıdaların gerçek rengini gösterecek düzeyde olması. İşletme içi ampuller, florasanlar vb. kırılmadan kaynaklanacak cam bulaşmalarına karşı korunaklı olmalı.


İş yerinin her bölümünde havalandırmayı sağlayıcı düzenek bulunmalıdır.


Çalışma alanları ve bina eklentileri aydınlatmanın yeterli ve gıdaların gerçek rengini gösterecek düzeyde olması. İşletme içi ampuller, florasanlar vb. kırılmadan kaynaklanacak cam bulaşmalarına karşı korunaklı olmalı.Helal Belgesi İçin Depolama, Atık-Kanalizasyon Gibi Destek Hizmetleri Gerekleri Nelerdir ?


İş yerinin her bölümünde havalandırmayı sağlayıcı düzenek bulunmalıdır.


Kullanılan suyun analizleri yapılmalıdır. Üretimde içme suyu kullanılmalıdır. Soğuk hava depolarında jeneratör kullanılmalıdır. Sıcaklık Ölçüm cihazları bulunmalıdır.


Katı atıklar işletme içerisinde birikmemeli, Atık ve çöpler uygun şekilde toplanarak, bertaraf edilmelidir.


İşletmede oluşan sıvı atıklar borularla kanalizasyona atılmalı, Drenaj sistemi olmalıdır.Helal Belgesi İçin Proses Hatları Ve Ekipmanları Gerekleri Nelerdir ?


Hammadde, mamul madde, katkı ve diğer yardımcı maddeler, alet ve ekipman gıda ile temas eden madde ve malzeme ile temizlik madde ve malzeme depoları birbirinden ayrı olmalı. Ürünler bulaşmanın ve bozulmanın önleneceği koşullarda ayrı ayrı ve palet yüksekliğinde zeminle ve duvarla temas etmeyecek şekilde depolanmalıdır.


Üretim hatları, makine, ekipman sadece helal gıda üretimi için kullanılmalıdır. Helal olmayan girdi/yarı mamul/mamul madde ile kontamine olan üretim donanımı; hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak yıkanıp temizlenmeli ve helal gıda üretimine hazır hale getirilmelidir. Üretim donanımında kullanılan yağlar; gıdaya uygun olmalı ve helal olmayan herhangi bir bileşen içermemelidir.Helal Belgesi İçin Haşere Kontrolü Gerekleri Nelerdir ?


Haşere Kontrol Firmalarından lisanslı hizmet alınmalıdır. Bu hizmetlerle Pest Kontrol önlemleri alınmalı, ilaçlama ve kontrollerin yapılmalı, duvarlarda, zeminde ve tavanda delik ve açıklıklar olmamalı, kapılar açık olmamalı, pencerelerin açık olması durumunda sineklikler olmalı, camlar kırılmaya ve ışığa karşı filmli olmalıdır.Helal Belgelesi İçin Metal Kontrol Gerekleri Nelerdir ?


Ürün içeriğine metal bulaşma riski bulunan alanlarda gıda güvenliğini sağlamak için metal dedektör bulunmalıdır.Helal Belgesi İçin Tedarikçi Kontrolü Gerekleri Nelerdir ?


Ürün güvenliğini tehdit edebilecek hammaddeden kaynaklanan fiziksel, kimyasal veya biyolojik tehlikelerin tanımlanmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.Helal Belgesi İçin Personel Gerekleri Nelerdir ?


Personel işe alımdan önce sağlık kontrollerinden geçirilmeli ve çalışma süresi boyunca belirlenmiş periyotlarda Hijyen eğitimleri almalıdır.


Hijyen uygulamaları kayıt altına alınmalı ve gerekli kontroller yapılmalıdır.Helal Belgesi Helal Rızık Ayetleri Nelerdir ?


Kur-an-ı Kerim’ de yer alan Helal Rızık Ayetleri aşağıda listelenmiştir:


Nahl Suresi, 114. ayet:


Öyleyse Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helal (ve) temiz olanlarını yiyin; eğer O'na kulluk ediyorsanız Allah'ın nimetine şükredin.


Maide Suresi, 88. ayet:


Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal ve temiz olarak yiyin. Kendisi' ne inanmakta olduğunuz Allah'tan korkup-sakının.


Yunus Suresi, 59. ayet:


De ki: "Allah'ın sizin için indirdiği sizin bir kısmını haram ve helal kıldığınız rızıktan, haber var mı? Söyler misiniz?" De ki: "Allah mı size izin verdi, yoksa Allah hakkında yalan uydurup iftira mı ediyorsunuz?"


Bakara Suresi, 22. ayet:


O, sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina kıldı. Ve gökten yağmur indirerek bununla sizin için (çeşitli) ürünlerden rızık çıkardı. Öyleyse (bütün bunları) bile bile Allah'a eşler koşmayın.


Bakara Suresi, 187. ayet:


Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar, sizin örtüleriniz, siz de onlara örtüsünüz. Allah, gerçekten sizin, nefislerinize ihanet etmekte olduğunuzu bildi, tevbenizi kabul etti ve sizi bağışladı. Artık onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdıklarını dileyin. Fecir vakti, sizce beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra geceye kadar orucu tamamlayın. Mescidlerde itikafta olduğunuz zamanlarda onlara (kadınlarınıza) yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın sınırlarıdır, (sakın) onlara yanaşmayın. İşte Allah, insanlara ayetlerini böylece açıklar; umulur ki sakınırlar.


Al-i İmran Suresi, 27. ayet:


"Geceyi gündüze bağlayıp-katarsın, gündüzü de geceye bağlayıp-katarsın; diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın. Sen, dilediğine hesapsız rızık verirsin."


Al-i İmran Suresi, 50. ayet:


"Benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak üzere size Rabbinizden bir ayetle geldim. Artık Allah'tan korkup bana itaat edin."


Nisa Suresi, 39. ayet:


Allah'a ve ahiret gününe inanarak Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan infak etselerdi, aleyhlerine mi olurdu? Allah, onları iyi bilendir.


Maide Suresi, 4. ayet:


Sana, kendilerine neyin helal kılındığını sorarlar. De ki: "Bütün temiz şeyler size helal kılındı." Allah'ın size öğrettiği gibi öğretip yetiştirdiğiniz avcı hayvanların yakalayıverdiklerinden de -üzerine Allah'ın adını anarak- yiyin. Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir.


Maide Suresi, 5. ayet:


Bugün size temiz olan şeyler helal kılındı. (Kendilerine) Kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin de yemeğiniz onlara helaldir. Mü'minlerden özgür ve iffetli kadınlar ile sizden önce (kendilerine) kitap verilenlerden özgür ve iffetli kadınlar da, namuslu, fuhuşta bulunmayan ve gizlice dostlar edinmemişler olarak -onlara ücretlerini (mehirlerini) ödediğiniz takdirde- size (helal kılındı.) Kim imanı tanımayıp küfre saparsa, elbette onun yaptığı boşa çıkmıştır. O ahirette hüsrana uğrayanlardandır.


Araf Suresi, 32. ayet:


De ki: "Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır?" De ki: "Bunlar, dünya hayatında iman edenler içindir, kıyamet günü ise yalnızca onlarındır." Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız.


Enfal Suresi, 74. ayet:


İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler ile (hicret edenleri) barındıranlar ve yardım edenler, işte gerçek mü'min olanlar bunlardır. Onlar için bir bağışlanma ve üstün bir rızık vardır.


İbrahim Suresi, 31. ayet:


İman etmiş kullarıma söyle: "Alış-verişin ve dostluğun olmadığı o gün gelmezden evvel, dosdoğru namazı kılsınlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak etsinler."


İbrahim Suresi, 37. ayet:


"Rabbimiz, gerçekten ben, çocuklarımdan bir kısmını Beyt-i Haram yanında ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim; Rabbimiz, dosdoğru namazı kılsınlar diye (öyle yaptım), böylelikle Sen, insanların bir kısmının kalplerini onlara ilgi duyar kıl ve onları birtakım ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler."


Hicr Suresi, 20. ayet:


Ve orda sizler için ve kendisine rızık vericiler olmadığınız kimseler (varlıklar ve canlılar) için geçimlikler kıldık.


Nahl Suresi, 67. ayet:


Hurmalıkların ve üzümlüklerin meyvelerinden kurdukları çardaklarda hem sarhoşluk verici içki, hem güzel bir rızık edinmektesiniz. Şüphesiz aklını kullanabilen bir topluluk için, gerçekten bunda bir ayet vardır.


Hac Suresi, 28. ayet:


Kendileri için birtakım yararlara şahid olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (kurban adarken) Allah'ın adını ansınlar. Artık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun.


Neml Suresi, 64. ayet:


Ya da halkı sürekli yaratmakta olan, sonra onu iade edecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka bir İlah mı? De ki: "Eğer doğru söylüyor iseniz, kesin-kanıt (burhan)ınızı getiriniz."


Kasas Suresi, 54. ayet:


İşte onlar; sabretmeleri dolayısıyla ecirleri iki defa verilir ve onlar kötülüğü iyilikle uzaklaştırıp kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.


Fatır Suresi, 29. ayet:


Gerçekten Allah'ın Kitab'ını okuyanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak edenler; kesin olarak zarara uğramayacak bir ticareti umabilirler.


Casiye Suresi, 16. ayet:


Andolsun, Biz İsrailoğulları'na kitap, hüküm ve peygamberlik verdik, onları temiz ve güzel şeylerle rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık.


Zariyat Suresi, 57. ayet:


Ben, onlardan bir rızık istemiyorum ve onların beni doyurup-beslemelerini de istemiyorum.


Vakıa Suresi, 89. ayet:


Bu durumda rahatlık, güzel rızık ve nimetlerle donatılmış cennet (onundur).


Talak Suresi, 3. ayet:


Ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah'a tevekkül ederse, O, ona yeter. Elbette Allah, Kendi emrini yerine getirip gerçekleştirendir. Allah, herşey için bir ölçü kılmıştır.


Bakara Suresi, 3. ayet:


Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.


Bakara Suresi, 57. ayet:


Bulutları üzerinize gölge kıldık ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiklerimizin temizinden yiyin (dedik). Onlar Bize zulmetmediler, ancak kendi nefislerine zulmettiler.


En'am Suresi, 140. ayet:


Çocuklarını hiçbir bilgiye dayanmaksızın akılsızca öldürenler ile Allah'a karşı yalan yere iftira düzüp Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiklerini haram kılanlar elbette hüsrana uğramışlardır. Onlar, gerçekten şaşırıp sapmışlardır ve doğru yolu bulamamışlardır.


En'am Suresi, 151. ayet:


De ki: "Gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, anne-babaya iyilik edin, yoksulluk-endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. -Sizin de, onların da rızıklarını Biz vermekteyiz. Çirkin-kötülüklerin açığına ve gizli olanına yaklaşmayın. Hakka dayalı olma dışında, Allah'ın (öldürülmesini) haram kıldığı kimseyi öldürmeyin. İşte bunlarla size tavsiye (emr) etti; umulur ki akıl erdirirsiniz."


Araf Suresi, 157. ayet:


Onlar ki, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de (geleceği) yazılı bulacakları ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu (iyiliği) emrediyor, münkeri (kötülüğü) yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; işte kurtuluşa erenler bunlardır.


Enfal Suresi, 3. ayet:


Onlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.


Enfal Suresi, 4. ayet:


İşte gerçek mü'minler bunlardır. Rableri Katında onlar için dereceler, bağışlanma ve üstün bir rızık vardır.


Yunus Suresi, 31. ayet:


De ki: "Göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve işleri evirip-çeviren kimdir? Onlar: "Allah" diyeceklerdir. Öyleyse de ki: "Peki siz yine de korkup-sakınmayacak mısınız ?


Nahl Suresi, 71. ayet:


Allah rızıkta kiminizi kiminize üstün kıldı; üstün kılınanlar, rızıklarını ellerinin altında bulunanlara onda eşit olacak şekilde çevirip-verici değildirler. Şimdi Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar ?


Nahl Suresi, 75. ayet:


Allah, (Kendisi'ne ortak koştuğunuz ilahlar konusunda) hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının mülkünde olan ile, tarafımızdan kendisine güzel bir rızık verdiğimiz, böylelikle ondan gizli ve açık infak eden kimseyi örnek olarak gösterdi; bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'ındır; fakat onların çoğu bilmezler.


İsra Suresi, 31. ayet:


Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin; onlara ve size Biz rızık veririz. Şüphesiz, onları öldürmek büyük bir hata (suç ve günah)dır.


Mü'minun Suresi, 72. ayet:


Yoksa sen onlardan haraç mı istiyorsun? İşte Rabbinin haracı (dünya ve ahiret armağanı) daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.


Ankebut Suresi, 17. ayet:


"Siz yalnızca Allah'tan başka birtakım putlara tapıyor ve birtakım yalanlar uyduruyorsunuz. Gerçek şu ki, sizin Allah'tan başka taptıklarınız, size rızık vermeye güç yetiremezler; öyleyse rızkı Allah'ın Katında arayın, O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Siz O'na döndürüleceksiniz."


Sebe Suresi, 4. ayet:


(Çünkü O) İman edip salih amellerde bulunanları ödüllendirecek. İşte mağfiret ve üstün rızık onlarındır.


Sebe Suresi, 24. ayet:


De ki: "Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran kim?" De ki: " Allah, gerçekten ya biz, ya da siz herhalde bir hidayet üzerindeyiz veya apaçık bir sapıklıkta."


Sebe Suresi, 39. ayet:


De ki: "Şüphesiz benim Rabbim, kullarından rızkı dilediğine genişletip-yayar ve ona kısar da. Her neyi infak ederseniz, O (Allah), yerine bir başkasını verir; O, rızık verenlerin en hayırlısıdır."


Mü'min Suresi, 64. ayet: Allah, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina kıldı; sizi suretlendirdi, suretinizi de en güzel (bir biçim ve incelikte) kıldı ve size güzel-temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne Yücedir.


Şura Suresi, 38. ayet:


Rablerine icabet edenler, namazı dosdoğru kılanlar, işleri kendi aralarında şura ile olanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak edenler,


Casiye Suresi, 5. ayet:


Gece ile gündüzün ardarda gelişinde (veya aykırılığında), Allah'ın gökten rızık indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları (belli bir düzen içinde) yönetmesinde aklını kullanan bir kavim için ayetler vardır.


Zariyat Suresi, 58. ayet:


Hiç şüphesiz, rızık veren O, metin kuvvet sahibi olan Allah'tır.


Talak Suresi, 11. ayet:


İman edip salih amellerde bulunanları karanlıklardan nura çıkarması için Allah'ın apaçık ayetlerini size okuyan bir elçi de (gönderdik). Kim iman edip salih bir amelde bulunursa, (Allah) onu içinde süresiz kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Allah, gerçekten ona ne güzel bir rızık vermiştir.


Cin Suresi, 16. ayet:


Eğer onlar (insanlar ve cinler), yol üzerinde 'dosdoğru bir istikamet tuttursalardı', mutlaka Biz onlara bol miktarda su içirir (tükenmez bir rızık ve nimet verir)dik.


Bakara Suresi, 254. ayet:


Ey iman edenler, hiçbir alış-verişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı gün gelmezden evvel, size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Kafirler... Onlar zulmedenlerdir.


Nisa Suresi, 5. ayet:


Allah'ın sizin için (kendileriyle hayatınızı) kaim (geçiminizi sağlamaya destekleyici bir araç) kıldığı mallarınızı düşük akıllılara vermeyin; bunlarla onları rızıklandırıp giydirin ve onlara güzel (maruf) söz söyleyin.


Nisa Suresi, 130. ayet:


Eğer ikisi ayrılacak olurlarsa, Allah her birine 'genişlik (rızık ve ihsan) kaynaklarından' kazandırır (ihtiyaçlardan korur.) Allah, (rahmetiyle) geniş olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.


Maide Suresi, 87. ayet:


Ey iman edenler, Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Şüphesiz Allah, haddi aşanları sevmez.


Maide Suresi, 96. ayet:


Deniz avı ve onu yemek size ve (yeryüzünde) dolaşanlara bir yarar olarak helal kılındı. İhramlı olduğunuz sürece kara avı ise size haram kılınmıştır. O'na (götürülüp) toplanacağınız Allah'tan korkup-sakının.


Maide Suresi, 114. ayet:


Meryem oğlu İsa: "Allah'ım, Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir, öncemiz ve sonramız için bir bayram ve Senden de bir belge olsun. Bizi rızıklandır, Sen rızık vericilerin en hayırlısısın" demişti.


Tevbe Suresi, 37. ayet:


(Haram ayları) Ertelemek ancak inkarda bir artıştır. Bununla kafirler şaşırtılıp-saptırılır. Allah'ın haram kıldığına sayı bakımından uymak için, onu bir yıl helal, bir yıl haram kılıyorlar. Böylelikle Allah'ın haram kıldığını helal kılmış oluyorlar. Yaptıklarının kötülüğü kendilerine 'çekici ve süslü' gösterilmiştir. Allah, inkarcı bir topluluğa hidayet vermez.


Hud Suresi, 86. ayet:


"Eğer mü'minseniz, Allah'ın bıraktığı (helal işlerden olan kazanç) sizin için daha hayırlıdır. Ben, sizin üzerinizde bir gözetleyici değilim."


Ra'd Suresi, 22. ayet:


Ve onlar-Rablerinin yüzünü (hoşnutluğunu) isteyerek sabrederler, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar, bu yurdun (dünyanın güzel) sonucu (ahiret mutluluğu) onlar içindir.


Kehf Suresi, 19. ayet:


Böylece, aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları dirilttik (uyandırdık). İçlerinden bir sözcü dedi ki: "Ne kadar kaldınız?" Dediler ki: "Bir gün veya günün bir (kaç saatlik) kısmı kadar kaldık." Dediler ki: "Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir; şimdi birinizi bu paranızla şehre gönderin de, hangi yiyecek temizse baksın, size ondan bir rızık getirsin; ancak oldukça nazik davransın ve sakın sizi kimseye sezdirmesin."


Hac Suresi, 58. ayet:


Allah yolunda hicret edip öldürülen veya ölenlere gelince muhakkak Allah, onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.


Nur Suresi, 38. ayet:


Çünkü Allah, yaptıklarının en güzeliyle karşılık verecek ve onlara Kendi fazlından arttıracaktır. Allah, dilediğini hesapsız rızıklandırır.


Ahzab Suresi, 31. ayet:


Ama sizden kim Allah'a ve Resûlü'ne gönülden -itaat eder ve salih bir amelde bulunursa, ona ecrini iki kat veririz. Ve Biz ona üstün bir rızık da hazırlamışızdır.


Cum'a Suresi, 11. ayet:


Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler) bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman, (hemen) ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın Katında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır."


Bakara Suresi, 25. ayet:


(Ey Muhammed) iman edip salih amellerde bulunanları müjdele. Gerçekten onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Kendilerine rızık olarak bu ürünlerden her yedirildiğinde: "Bu daha önce de rızıklandığımızdır" derler. Bu, onlara, (dünyadakine) benzer olarak sunulmuştur. Orada, onlar için tertemiz eşler vardır ve onlar orada süresiz kalacaklardır.


Bakara Suresi, 60. ayet:


(Yine) Hatırlayın; Musa kavmi için su aramıştı, o zaman Biz ona: "Asanı taşa vur" demiştik de ondan on iki pınar fışkırmıştı, böylece herkes içeceği yeri bilmişti. Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için ve yeryüzünde bozgunculuk (fesad) yaparak karışıklık çıkarmayın.


Bakara Suresi, 126. ayet:


Hani İbrahim: "Rabbim, bu şehri bir güvenlik yeri kıl ve halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları ürünlerle rızıklandır" demişti de (Allah: "Sadece inananları değil) inkar edeni de az bir süre yararlandırır, sonra onu ateşin azabına uğratırım; ne kötü bir dönüştür o" demişti.


Bakara Suresi, 172. ayet:


Ey iman edenler size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin ve yalnızca O'na kulluk ediyorsanız, (yine yalnızca) Allah'a şükredin.


Nisa Suresi, 8. ayet:


(Mirası) Bölüşme sırasında yakınlar, yetimler ve yoksullar da hazır olursa, onları ondan rızıklandırın ve onlara güzel (maruf) söz söyleyin.


En'am Suresi, 142. ayet:


Hayvanlardan yük taşıyan ve (yünlerinden, tüylerinden) döşek yapılanları da (yaratan O'dur). Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin ve şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.


Araf Suresi, 50. ayet:


Ateşin halkı cennet halkına seslenir: "Bize biraz sudan ya da Allah'ın size verdiği rızıktan aktarın." Derler ki: "Doğrusu Allah, bunları inkar edenlere haram (yasak) kılmıştır."


Araf Suresi, 160. ayet:


Biz onları (İsrailoğulları'nı) ayrı ayrı oymaklar olarak on iki topluluk (ümmet) olarak ayırdık. Kavmi kendisinden su istediğinde Musa'ya: "Asan'la taşa vur" diye vahyettik. Ondan on iki pınar sızıp-fışkırdı; böylece her bir insan- topluluğu su içeceği yeri öğrenmiş oldu. Üzerlerine bulutla gölge çektik ve onlara kudret helvası ile bıldırcın indirdik. (Sonra da şöyle dedik:) "Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin." Onlar Bize zulmetmedi, ancak kendi nefislerine zulmediyorlardı.


Enfal Suresi, 26. ayet:


Hatırlayın; hani sizler sayıca azdınız ve yeryüzünde zayıf bırakılmıştınız, insanların sizi kapıp-yakalamasından korkuyordunuz. İşte O, sizi (yerleşik kılıp) barındırandı, sizi yardımıyla destekledi ve size temiz şeylerden rızıklar verdi. Ki şükredesiniz.


Enfal Suresi, 69. ayet:


Artık ganimet olarak elde ettiklerinizden helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir."


Yunus Suresi, 93. ayet:


Andolsun, Biz İsrailoğulları'nı, hoşlarına gidecek güzel bir yerde yerleştirdik ve temiz şeylerden kendilerine rızık verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar anlaşmazlığa düşmediler. Şüphesiz Rabbin, aralarında anlaşmazlığa düştükleri şey konusunda kıyamet günü hüküm verecektir.


Yusuf Suresi, 37. ayet:


Dedi ki: "Size rızıklanacağınız bir yemek gelecek olsa, ben mutlaka size daha gelmeden önce onun ne olduğunu haber veririm. Bu, Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben, Allah'a iman etmeyen, ahireti de tanımayanların ta kendileri olan bir topluluğun dinini terk ettim."


Nahl Suresi, 72. ayet:


Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı ve size eşlerinizden çocuklar ve torunlar yarattı ve sizi güzel şeylerden rızıklandırdı. Şimdi onlar, batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?


İsra Suresi, 70. ayet:


Andolsun, Biz Ademoğlunu yücelttik; onları karada ve denizde (çeşitli araçlarla) taşıdık, temiz, güzel şeylerden rızıklandırdık ve yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık.


Taha Suresi, 81. ayet:


Size, rızık olarak verdiklerimizden temiz olanlarından yiyin, bu konuda azgınlık yapmayın, yoksa gazabım üzerinize kaçınılmaz olarak iner: Benim gazabım, kimin üzerine inerse, muhakkak o, tepetaklak düşmüştür.


Taha Suresi, 132. ayet:


Ehline (ümmetine) namazı emret ve onda kararlı davran. Biz senden rızık istemiyoruz, Biz sana rızık veriyoruz. Sonuç da takvanındır.


Hac Suresi, 30. ayet:


İşte böyle; kim Allah'ın haram kıldıklarını (gözetip hükümlerini) yüceltirse, Rabbinin Katında kendisi için hayırlıdır. Size (haklarında yasaklar) okunanlar dışındaki hayvanlar helal kılındı. Öyleyse iğrenç bir pislik olan putlardan kaçının, yalan söz söylemekten de kaçının.


Hac Suresi, 35. ayet:


Onlar ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir; kendilerine isabet eden musibetlere sabredenler, namazı dosdoğru kılanlar ve rızık olarak verdiklerimizden infak edenlerdir.


Hac Suresi, 50. ayet:


Buna göre, iman edip salih amellerde bulunanlar, onlar için bir bağışlanma (mağfiret) ve üstün bir rızık vardır.


Kasas Suresi, 57. ayet:


Dediler ki: "Eğer seninle birlikte hidayete uyacak olursak, yerimizden (yurdumuzdan ve konumumuzdan) çekilip kopartılırız." Oysa Biz onları, Kendi Katımız'dan bir rızık olarak herşeyin ürününün aktarılıp toplandığı, güvenli bir haremde yerleşik kılmadık mı? Fakat onların çoğu bilmiyorlar.


Ankebut Suresi, 60. ayet:


Kendi rızkını taşıyamayan nice canlı vardır ki onu ve sizi Allah rızıklandırır. O, işitendir, bilendir.


Secde Suresi, 16. ayet:


Onların yanları (gece namazına kalkmak için) yataklarından uzaklaşır. Rablerine korku ve umutla dua ederler ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.


Saffat Suresi, 41. ayet:


İşte onlar; onlar için bilinen bir rızık vardır.


Mü'min Suresi, 13. ayet:


O, size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor. İçten (Allah'a) yönelenden başkası öğüt alıp-düşünmez.


Şura Suresi, 19. ayet:


Allah, kullarına karşı lütuf sahibidir; dilediğini rızıklandırır. O, kuvvetlidir, Azizdir.


Mümtehine Suresi, 10. ayet:


Ey iman edenler, mü'min kadınlar hicret ederek size geldikleri zaman, onları imtihan edin. Allah, onların imanlarını daha iyi bilendir. Şayet (gerçekten) mü'min kadınlar olduklarını bilip-öğrenirseniz, artık sakın onları kafirlere geri çevirmeyin. (Çünkü) Ne bunlar onlara helaldir, ne onlar bunlara helaldir. Onlara (kafir kocalarına kendileri için) harcadıklarını verin. Onlara (hicret eden mü'min kadınlara) ücretlerini (mehirlerini) verdiğiniz takdirde onları nikahlamanızda size bir güçlük yoktur. Kafir (kadın)ların ismetlerini (nikahlarını) tutmayın ve (onlar için) harcadıklarınızı isteyin. Onlar da (mü'min kadınlara) harcadıklarını istesinler. Bu, Allah'ın hükmüdür; sizin aranızda hükmeder. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.


Bakara Suresi, 168. ayet:


Ey insanlar, yeryüzünde olan şeyleri helal ve temiz olarak yiyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Gerçekte o, sizin için apaçık bir düşmandır.


Bakara Suresi, 212. ayet:


İnkar edenlere dünya hayatı çekici kılındı (süslendi). Onlar, iman edenlerden kimileriyle alay ederler. Oysa korkup sakınanlar, kıyamet günü onların üstündedir. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.


Bakara Suresi, 229. ayet:


Boşanma iki defadır. (Sonra) Ya iyilikle tutmak veya güzellikle bırakmak (gerekir). Onlara (kadınlara) verdiğiniz bir şeyi geri almanız size helal değildir; ancak ikisinin Allah'ın sınırlarını ayakta tutamayacaklarından korkmuş olmaları (durumu başka). Eğer ikisinin Allah'ın sınırlarını ayakta tutamayacaklarından korkarsanız, bu durumda (kadının) fidye vermesinde ikisi için de günah yoktur. İşte bunlar, Allah'ın sınırlarıdır; onlara tecavüz etmeyin. Kim Allah'ın sınırlarına tecavüz ederse, onlar zalimlerin ta kendileridir.


Bakara Suresi, 275. ayet:


Faiz (riba) yiyenler, ancak şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi, çarpılmış olmaktan başka (bir tarzda) kalkmazlar. Bu, onların: "Alım-satım da ancak faiz gibidir" demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alış-verişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de (faize) bir son verirse, artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a aittir. Kim (faize) geri dönerse, artık onlar ateşin halkıdır, orada sürekli kalacaklardır.


Al-i İmran Suresi, 37. ayet:


Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı ondan sorumlu kıldı. Zekeriya her ne zaman mihraba girdiyse, yanında bir yiyecek buldu: "Meryem, bu sana nereden geldi?" deyince, "Bu, Allah Katındandır. Şüphesiz Allah, dilediğine hesapsız rızık verendir" dedi.


Al-i İmran Suresi, 93. ayet:


Tevrat indirilmeden evvel, İsrail'in kendine haram kıldıklarından başka, İsrailoğulları'na bütün yiyecekler helal idi. De ki: "Şu halde eğer doğruysanız, Tevrat'ı getirin de onu okuyun".


Al-i İmran Suresi, 169. ayet:


Allah yolunda öldürülenleri sakın 'ölüler' saymayın. Hayır, onlar, Rableri Katında diridirler, rızıklanmaktadırlar.


Nisa Suresi, 3. ayet:


Eğer yetim (kız)lar konusunda adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız, bu durumda, (onlarla değil) size helal olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın. Şayet adaleti sağlayamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir (eş) ya da sağ ellerinizin malik olduğu (cariye) ile (yetinin). Bu, sapmamanıza daha yakındır.


Nisa Suresi, 160. ayet:


Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan alıkoymaları nedeniyle (önceleri) kendilerine helal kılınmış güzel şeyleri onlara haram kıldık.


Maide Suresi, 1. ayet:


Ey iman edenler, akitleri yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal saymaksızın ve size okunacaklar dışta tutulmak üzere, hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz Allah, dilediği hükmü verir.


Hud Suresi, 88. ayet:


Dedi ki: "Ey kavmim görüşünüz nedir söyler misiniz? Ya ben Rabbimden apaçık bir belge üzerinde isem ve O da beni Kendisi'nden güzel bir rızık ile rızıklandırmışsa? Ben, size yasakladığım şeylere (kendim sahiplenmek suretiyle) size aykırı düşmek istemiyorum. Benim istediğim, gücüm oranında yalnızca ıslah etmektir. Benim başarım ancak Allah iledir; O'na tevekkül ettim ve O'na içten yönelip-dönerim."


İbrahim Suresi, 32. ayet:


Allah, gökleri ve yeri yaratan ve gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü ürünler çıkarandır. Ve onun emriyle gemileri, denizde yüzmeleri için size, emre amade kılandır. Irmakları da sizin için emre amade kılandır.


Nahl Suresi, 56. ayet:


Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, hiçbir şey bilmeyenlere paylar ayırıyorlar. Andolsun Allah'a karşı düzmekte olduklarınızdan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz.


Nahl Suresi, 116. ayet:


Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler.


Meryem Suresi, 62. ayet:


Onda ?boş bir söz' işitmezler; sadece selam (ı işitirler). Sabah akşam, onların rızıkları orda (bulunmakta)dır.


Hac Suresi, 34. ayet:


Biz her ümmet için bir "Mensek" kıldık, O'nun kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar diye. İşte sizin İlahınız bir tek İlah'tır, artık yalnızca O'na teslim olun. Sen alçak gönüllü olanlara müjde ver.


Rum Suresi, 28. ayet:


Size kendi nefislerinizden bir örnek verdi: "Size rızık olarak verdiğimiz şeylerde, sağ ellerinizin malik olduklarınızdan, sizinle eşit olup kendi kendinizden korktuğunuz gibi kendilerinden de korktuğunuz (veya çekinip saygı duyduğunuz) ortaklar var mıdır? "İşte Biz, aklını kullanabilen bir kavim için ayetleri böyle birer birer açıklarız.


Rum Suresi, 40. ayet:


Allah; sizi yarattı, sonra size rızık verdi, sonra sizi öldürmekte, daha sonra sizi diriltmektedir. Ortaklarınızdan bunlardan herhangi birini yapacak var mı? O, şirk koştuklarından münezzeh ve Yücedir.


Fatır Suresi, 3. ayet:


Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başka Yaratıcı var mı? O'ndan başka İlah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz?


Yasin Suresi, 47. ayet:


Ve onlara: "Size Allah'ın rızık olarak verdiklerinden infak edin" denildiği zaman, o inkar edenler iman edenlere dediler ki: "Allah'ın, eğer dilemiş olsaydı yedireceği kimseyi biz mi yedirecek mişiz? Gerçekten siz, apaçık bir şaşkınlık içindesiniz."


Mü'min Suresi, 40. ayet:


"Kim bir kötülük işlerse, kendi mislinden başkasıyla ceza görmez; kim de -erkek olsun, dişi olsun- bir mü'min olarak salih bir amelde bulunursa, işte onlar, içinde hesapsız olarak rızıklandırılmak üzere cennete girerler."


Fussilet Suresi, 10. ayet:


Orda (yerde) onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti, onda bereketler yarattı ve isteyip-arayanlar için eşit olmak üzere ordaki rızıkları dört günde takdir etti.


Kaf Suresi, 11. ayet:


Kullara rızık olmak üzere. Ve onunla (o suyla) ölü bir şehri dirilttik. İşte (ölümden sonra) diriliş de böyledir.


Münafikun Suresi, 10. ayet:


Sizden birinize ölüm gelip de: "Rabbim, beni yakın bir süreye (ecele) kadar geciktirsen ben de böylece sadaka versem ve salihlerden olsam" demezden önce, size rızık olarak verdiklerimizden infak edin.


Fecr Suresi, 19. ayet:


Mirası, sınır tanımaz (helal, haram aldırmaz) bir tarzda yiyorsunuz.Helal Belgesi Haram Gıda Ayetleri Nelerdir ?


Kur-an-ı Kerim’ de yer alan Haram olan Yiyecek-İçecek Ayetleri aşağıda listelenmiştir:


Bakara Suresi, 173. ayet:


O, size ölüyü (leşi)kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan (hayvan)ı kesin olarak haram kıldı. Fakat kim kaçınılmaz olarak muhtaç kalırsa, taşkınlık yapmamak ve haddi aşmamak şartıyla (ölmeyecek oranda yiyebilir), ona bir günah yoktur. Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.


Bakara Suresi, 275. ayet:


Faiz (riba) yiyenler, ancak şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi, çarpılmış olmaktan başka (bir tarzda) kalkmazlar. Bu, onların: "Alım-satım da ancak faiz gibidir" demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alış-verişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de (faize) bir son verirse, artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a aittir. Kim (faize) geri dönerse, artık onlar ateşin halkıdır, orada sürekli kalacaklardır.


Maide Suresi, 3. ayet:


Ölü eti, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen, boğulmuş, vurulmuş, yüksek bir yerden düşmüş, boynuzlanmış yırtıcı hayvan tarafından yenmiş, -(henüz canlıyken yetişip) kestikleriniz hariç, dikili taşlar üzerine boğazlanan (hayvanlar) ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar fısktır (günahla yoldan sapmadır.) Bugün inkara sapanlar, sizin dininizden (dininizi yıkmaktan) umut kesmişlerdir. Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçip-beğendim. Kim 'şiddetli bir açlıkta kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalırsa' -günaha eğilim göstermeksizin- (bu haram saydıklarımızdan yetecek kadar yiyebilir.) Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir.


Al-i İmran Suresi, 50. ayet:


"Benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak üzere size Rabbinizden bir ayetle geldim. Artık Allah'tan korkup bana itaat edin."


Al-i İmran Suresi, 93. ayet:


Tevrat indirilmeden evvel, İsrail'in kendine haram kıldıklarından başka, İsrailoğulları'na bütün yiyecekler helal idi. De ki: "Şu halde eğer doğruysanız, Tevrat'ı getirin de onu okuyun".


Maide Suresi, 96. ayet:


Deniz avı ve onu yemek size ve (yeryüzünde) dolaşanlara bir yarar olarak helal kılındı. İhramlı olduğunuz sürece kara avı ise size haram kılınmıştır. O'na (götürülüp) toplanacağınız Allah'tan korkup-sakının.


En'am Suresi, 119. ayet:


Ne oluyor ki size, kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalmanız dışında, O, size haram kıldıklarını ayrı ayrı açıklamışken, üzerinde Allah'ın ismi anılan şeyleri yemiyorsunuz? Gerçekten çoğu, bir ilim olmaksızın kendi heva (istek ve tutku)larıyla (kimilerini) saptırıyorlar. Şüphesiz, senin Rabbin haddi aşanları en iyi bilendir.


En'am Suresi, 138. ayet:


Ve kendi zanlarınca dediler ki: "Bu hayvanlar ve ekinler dokunulmazdır. Onları bizim dilediklerimiz dışında başkası yiyemez. (Şu) Hayvanların da sırtları haram kılınmıştır." Öyle hayvanlar vardır ki, -O'na iftira etmek suretiyle- üzerlerinde Allah'ın ismini anmazlar. Yalan yere iftira düzmekte olduklarından dolayı O, cezalarını verecektir.


En'am Suresi, 145. ayet:


De ki: "Bana vahyolunanlar içinde, yiyen bir kimsenin yiyeceği (şeyler) için, ölü eti, dökülen kan, domuz eti -ki bu gerçekten murdardır- ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir fısk dışında, haram kılınmış bir şey bulmuyorum. Kim kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalırsa, -saldırmamak ve haddi aşmamak şartıyla-(bu sayılanlardan ölmeyecek kadar yiyebilir). Şüphesiz senin Rabbin bağışlayandır, esirgeyendir.


En'am Suresi, 146. ayet:


Yahudi olanlara her tırnaklı (hayvanı) haram kıldık. Sığırlardan ve koyunlardan, sırtlarına veya bağırsaklarına yapışan veya kemiğe karışanlar dışında iç yağlarını da onlara haram kıldık. 'Azgınlık ve hakka tecavüzde bulunmaları' nedeniyle onları böyle cezalandırdık. Biz şüphesiz doğru olanlarız.


Araf Suresi, 32. ayet:


De ki: "Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır?" De ki: "Bunlar, dünya hayatında iman edenler içindir, kıyamet günü ise yalnızca onlarındır." Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız.


Araf Suresi, 50. ayet:


Ateşin halkı cennet halkına seslenir: "Bize biraz sudan ya da Allah'ın size verdiği rızıktan aktarın." Derler ki: "Doğrusu Allah, bunları inkar edenlere haram (yasak) kılmıştır."


Araf Suresi, 157. ayet:


Onlar ki, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de (geleceği) yazılı bulacakları ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu (iyiliği) emrediyor, münkeri (kötülüğü) yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; işte kurtuluşa erenler bunlardır.


Yunus Suresi, 59. ayet:


De ki: "Allah'ın sizin için indirdiği sizin bir kısmını haram ve helal kıldığınız rızıktan, haber var mı? Söyler misiniz?" De ki: "Allah mı size izin verdi, yoksa Allah hakkında yalan uydurup iftira mı ediyorsunuz?"


Nahl Suresi, 115. ayet:


O, size ancak ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan (hayvan)ı haram kıldı. Fakat kim mecbur kalırsa, saldırmamak ve sınırı aşmamak üzere (yiyebilir). Çünkü gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.


Nahl Suresi, 116. ayet:


Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler.


Tahrim Suresi, 1. ayet:


Ey Peygamber, eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek, Allah'ın sana helal kıldıklarını niçin haram kılıyorsun? Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.ISQ Helal Belgesi’ Nin Diğer Helal Belgelerinden Farkı Nedir ?


ISQ Helal Belgelendirmesini IHAF, IAS ve Staregister kayıtlı global geçerliliği olan şuan için tek Helal Belgesi yapısında olduğundan diğer Helal Belgelerinden farklıdır. Diğer Helal Belgeleri 2018 yılından itibaren tanınırlık sorunu yaşayacak olup ISQ Helal Belgesinin böyle bir sorunu olmayacaktır.ISO 22000 Belgesi Helal Belgesi’ Ni Karşılar Mı ?


Helal Belgesi SMIIC Standartlarına göre yapılmakta olup ayrı bir standarttır, ISO 22000 Belgesi veya başka bir ISO Belgesi standardı yada başka her hangi bir global standart Helal Belgesi Standardını karşılamaz.


Helal Belgesi Standardı gerekleri için ISO 9001, HACCP, ISO 22000 Belgesi standartları uygulamada talep edilen standartlardandır.Helal Belgesinin Uluslararası Geçerliliği Nasıldır ?


2017 YILINDAN itibaren IHAF-Uluslararası Helal Akreditasyon Forumu global manada tek akreditasyon yapısını sağlayan organizasyon olmuştur. Bu organizasyona üye kurum ve kuruluşların onayladığı Helal Belgeleri global geçerli akredite tek yapıdadır.Diğer Helal Belgeleri Geçerli Midir ?


IHAF onayı 2018 yılından itibaren devreye girdiği için 2018 yılından itibaren IHAF organizasyonu üyesi olmayan kuruluşların, akreditasyon kuruluşlarının, derneklerin, diyanet başkanlıklarının vb. tüm yapıların onayladığı/verdiği belgeler geçersiz olacaktır.


Helal Belgesi Fiyatları Neden Pahalı ?


Helal Belgesi fiyatları işletme yapısı, ürün yapısı, özellikleri, denetim kriterleri, test kontroller, izleme, doküman inceleme, saha kontrol vb. yapıların belirlediği maliyetler hesap edilerek fiyat tespit ediliyordu.


Ancak;

IHAF Helal Akreditasyon Forumu’ nun, Helal Belgesi Global Akreditasyon yapısını ortaya koymuş olması sebebi ile bahsedilen maliyet kalemlerine AKREDİTASYON MALİYETİ’ nin dahil olmasına sebebiyet vererek fiyatları pahalı hale gelmiştir.


İlerleyen yıllarda IHAF Üyelik ve Akreditasyon yapısına dahil olan kuruluşların ve Akredite Helal Belgelendirme Kuruluşların sayısının artması rekabet şartlarını doğuracağından fiyatların uygun seviyeye düşeceği düşünülmektedir.