Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666

Dünya’ nın özellikle Ortadoğu ve Asya bölgelerinde yaygın olarak yaşayan Müslüman toplumlar için söylenebilecek şey, Helal Belgesi’ nin ve helal gıda, yiyecek ve içecek sektöründe önemli bir konumda olduğudur. Helal ürün (gıda ve gıda dışı – hizmetler dahil) üreticileri, Allah’ ın c.c kurallarına ve dinimiz İslam’ ın hukukuna uymak için bu sertifikaya ihtiyacı duymaktadırlar.

Bu ihtiyaçlar ve tüketici talep baskıları helal üretim sektörünün ve helal hizmet sektörünün gelişimi kaçınılmaz hale gelmiştir. Dahası helal sertifikalı olmak, pazarda daha büyük bir paya sahip olmak anlamı taşımaktadır.Neden Helal Belgesi ?

Helal Belgesi Belgelendirmesinin temel nedeni, ulusal ve uluslararası Müslüman topluluklara dini uyumlarını yerine getirmelerinde hizmet etmektir.

Helal kavramı, bir Müslümanın günlük yaşamında kullanılan çok çeşitli mal ve hizmetler için geçerlidir. Müslüman tüketiciler, İslam Hukuku tarafından tanımlanan süreç ve prosedüre uygun olduğu için helal işaretli ürünleri tercih ederler.

Ayrıca bir kuruluşun Helal Belgesi alması aşağıdaki kazanımları da sağlayabilir;

 • Yüzden fala ülkede 2 milyara yaklaşan Müslümanın, çok büyük tüketici yapısı ve helal pazar büyüklüğünün 2 trilyon dolardan fazla olması avantajları,
 • Ürüne/hizmete ve üretim alanına nitelik kazandırır, niteliklerin artmasını sağlar,
 • Helal sertifikalı ürünlere olan talep artması ile daha fazla ürün/hizmet satışı,
 • Global helal zincirinde yer alma,
 • Müslümanlar sadece Helal tercih ederken, gayrimüslimler de Helal tercihi yapabilirler,
 • Ürünlerin/Hizmetlerin İslami gereksinimlerine veya İslami yaşam tarzına uygun olduğu garanti altına alınır,
 • Pazarda konum sağlar,
 • Pazarlama kabiliyetini artırır.

Ayrıca;
 • Ürünlerin türetildiği kaynakların saflığı, temizliği ve üretim sürecinin sağlıklı bir yapı ortaya koymasını sağlar,
 • Sağlıklı ve güvenli olanı tüketerek insan yaşamının güvenliğine katkıda bulunur,
 • Hayvanlara zulüm, çevreye zarar verme ve haksız iş uygulamalarından kaçınarak bütünlük ve etik yaşam biçiminin gelişimini sağlar,
 • Bir bireye fiziksel ve ruhsal refahında yarar sağlayan bir yaşam biçimi alternatifi oluşturur,
 • Üstün kaliteli ürünleri garanti eden saflık ve güvenliğin sembolüdür.

Helal Belgelesinin Faydaları

Tüketici güveni

Belgelendirme tüketicilere tercihleri doğrultusunda bilinçli bir seçim yapma olanağını saglar. Ayni zamanda surekli bir denetim mekanizması ile tüketiciler satın aldıkları gıdaları güvenle tüketebilirler.

Helal belgelendirme, ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini, temizlik ve sağlık şartlarını, katı güvenlik kuralları içinde denetleyen tarafsız bir bilirkişi hizmeti sunar.

İhracat ve Rekabet

Helal gıda sektörü son dönemde küresel pazarda giderek önemini arttırmaktadır. Helal belgemizi alan firmalar, urunlerini kuresel helal gida pazarina arz imkani bulabilecek ve rekabet gucunu arttirabilecektir.

Helal belgelendirmesi, ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlamaktadır.

Kalite

Bu sertifika, gıda ürününün sadece helal yasası gerekliliklerine uyduğuna değil, aynı zamanda bu ürünün üretiminde gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarının da katı bir şekilde uygulandığına işarettir.


Helal Belgesi Nasıl Alınır ?

Gereklere uygun koşullar helal standartlarını karşıladığında, üretici sertifikayı almaya hak kazanır. Helal standart konusunda her ülke için onaylanmış tek bir standart olmadığının bilinmesi gerekir. Bölgesel olarak uygulamalar ve yönetmeliklerde değişiklik olabilir. Dünya genelinde helal sertifikasyonu sağlayan birçok devlet kurumu, dini kurumlar dernekler ve ISQ gibi şirketler bulunmaktadır.

Genel kabulü yaygın olan “Malezya Helal Belgesi” çok talep görmekte ve dünyada bilinmektedir. Sertifikasyonda; yiyecek ve içecek için talebin fazla olmasına rağmen kozmetik, ilaç, finans, lojistik ve tüketim mallarında da helal gerekliliği olmaktadır. Açıkçası bu sertifika, pazarda ve özellikle Müslüman nüfusunun olduğu coğrafyalarda çok önemli bir pazarlama aracı halini almıştır. Dünyanın dört bir yanındaki birçok üretici, Helal Belgesi almak için hala faaliyetlerini sürdürmektedir.


Helal Belgesi Verilen Sektörler ?

 • Gıda ve İçecekler,
 • Gıda dışı ürünler (kimyasallar, kozmetikler, tekstil ürünleri gibi),
 • Restoranlar ve yemekhaneler,
 • Kesimhaneler,
 • Hizmetler,
 • Lojistik,
 • Finans’ tır.
En Çok Talep Eden Sektör Gıda;

Helal uygulamalarında yiyecek ve içecek sektörü öncü olarak ağır basmaktadır. ISQ ve Dünya Helal uygulamaları verilerinde gıda ve içecek kategorisinin payı yaklaşık % 90’ dır.için yapılır. Son yıllarda, ithalat ve ihracat ticareti için ön plana çıkan Malezya onaylı helal sertifikası ve ilgili helal logosu uluslararası tanınan bir yapı haline gelmiştir. Bunun nedeni 90’ lı yıllardan itibaren “helal standart” çalışmaları ve uygulamalarıdır.


Önemli Not (!)

Şirketimiz (ISQ Belgelendirme), ithalat ve ihracat dahil olmak üzere iç piyasaya ve dış piyasaya arz edilecek herhangi bir ürün ve/veya hizmet için “Helâl Belgesi” DÜZENLEMEMEKTEDİR.

Helâl Belgesi almak isteyen kuruluşların Helal Akreditasyon Kurumu’ na (HAK) başvurmaları rica olunur.

Web sitemizde yer alan Helal Belgesi ile ilgili bu içerikler sadece bilgilendirme amacı ile verilmektedir.

Şirketimiz (ISQ Belgelendirme) “Helâl Belgesi” vermemekte olup Şirketimizin verdiği geçerli herhangi bir “Helal Belgesi” BULUNMAMAKTADIR.


Sıkça Sorulan Sorular

Helal Nedir ?

Helal kelimesi, yasal veya izin verilen anlamına gelen Arapça kökenli bir kelimedir. Yiyecek ve içecekle ilgili olarak, yiyecek veya içeceğin Müslümanlar için yasal, izinli veya izinli olduğu anlamına gelir.

Helal’ lik vasfı sadece Allah’ a c.c. aittir. Müslümanların Kur-an-ı Kerim’ de tanımlanan beslenme ve yaşama kuralları vardır.

İslam çerçevesinde beslenme kuralları Helal' in hangi yiyecek ve içecek olduğunu tanımlar. Bu tanımlamalar günümüzdeki ürünleri yansıtmasa bile islam alimlerinin fıkh-i bilgileri ile uygunluk veya uygunsuzluk tanımlamaları dikkate alınmaktadır. İslam’ ın helal kuralları, Kur'an-ı Kerim, Hadisler ve Hanefi, Şafi, Maliki ve Hanbeli Hukukçuların fıkıhında tanımlanmışlardır. Gıda ürünlerinin Helal olarak sınıflandırılması çok ciddidir ve sadece İslami beslenme yasalarında uzman bir Müslüman tarafından yapılabilir.

Helal konusunda uygunsuzluk durumunu belirten terim ise “Haram” dır. Haram, yasadışı veya yasak anlamına gelir.

Helal ve Haram, yaşamın her alanında geçerli evrensel unsurlardır. Bununla birlikte, bu terimleri sadece gıda ürünleri, et ürünleri, kozmetik, kişisel bakım ürünleri, eczacılık ürünleri, gıda bileşenleri ve gıda ile temas eden malzemeler olarak değil ayrıca hizmetler olarak ta tanımlanır.

Helal Gıda Nedir ?

Helal, dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, izin verilmiş anlamına gelen Arapça bir kelimedir.

Helal'in karşıtı, din kurallarına aykırı olan, dinî bakımdan yasak olan anlamına gelen Haram 'dır.

Helal gıdalar, İslami kurallara uygun olarak üretilen gıdalardır.

Birçok ürün için Helal yada Haram açıkça bellidir. Ancak bazı ürünlerin helal olup olmadığı konusunda belirsizlik söz konusudur. Bu tür ürünlerin helal ya da haram olarak sınıflandırılabilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır (Mashbooh).

Helal olduğu açıkça belli olan gıdalar; ekmek, meyve, su gibi.

aram olduğu açıkça belli olan gıdalar; şarap, domuz eti, ölü hayvan eti gibi.

Helal ya da haram olduğu açıkça belli olmayan gıdalar. Bunlar, bazı yönleriyle helal, bazı yönleriyle haram olarak değerlendirilebilecek özellikte olabilirler.

Haram olan aşağıdaki türler hariç tüm gıdalar Helal kabul edilmiştir;

 • Domuz/domuz eti ve bunlardan üretilen ürünler,
 • Uygunsuz kesilen hayvanlar yada kesimden önce ölen hayvanlar,
 • Alah'ın dışında herhangi bir tanrı ismi altında kesilen hayvanlar,
 • Alkol ve serhoş edici maddeler,
 • Etçil hayvanlar, avlanmış kuşlar ve dışarıda kulağı olmayan kara hayvanları,
 • Kan ve kandan yapılmış ürünler,
 • Yukarıdaki ürünlerin herhangi biri ile temas eden ürünler.
 • Orijinlerinin bilinmemesi sebebiyle helal ya da haram olarak sınıflandırılamayan jelatin, gliserin, enzimler, gıda katkı maddeleri, hayvansal yağ ve proteinler vb. gıdalar şüphelidirler (mashbooh).

Helal Prensipleri Nelerdir ?

 • Helâl ve haram kılma hakkı yalnız Allah (c.c.)’ ındır.
 • Helâl eşyanın aslındadır.
 • Sadece iyi niyet haramı helal yapmaz.
 • Helâl’de, haram’dan kaçınmak için her şey vardır.
 • Helâl’i haramlaştırmak, Allah (c.c.) ‘a ortak koşmanın eşidir.
 • Haram emri, bir şeyin çirkin ve zararlı oluşuna göredir.
 • Harama götüren her şey haramdır.
 • Haramı helalleştirmek için hile yapmak haramdır.
 • Haram herkes için haramdır.
 • Şüpheli olan her şeyden kaçınmak esastır.
 • Zaruretler mahzurları mübah kılar.

Helal Belgesi Gerekleri Nelerdir ?

Helal üretim bantı/prosesi

Helal kapsamına alınan ve kapsamda olmayan ürünler arasında etkileşim olmamalıdır. Her 2 üretim için ayrı üretim bantları kullanılmalıdır. Ayrıca, depolama ve üretim helal kapsamına alınmayan ürünlerden ayrılmalıdır.

Üretim

Üreticinin yeri HACCP-hijyen, sanitasyon ve temizlik standartlarını karşılamalıdır. Düzenli temizlik ve hijyen standartlarına uygunluk kontrolleri ve kayıtları oluşturulmalıdır.

Personel

Direkt olarak ürün üretiminde görev alan personellerin Müslüman olması gerekmektedir.

Helal kapsamında olmayan ürünler

Helal kapsamında olmayan ürünlerin üretim alanına girmesine izin verilmemeli ve üretim alanı her zaman temiz olmalıdır.

Helal üretim için hammadde

Üretimde sadece helal bileşenler kullanılmalıdır. Şaibeli, içeriği net olarak bilinmeyen bileşenler asla kullanılmamalıdır.

Bileşen içeriklerinde; domuz eti, köpek, kesilmemiş hayvan, helal olmayan ve şüpheli hayvansal yağ vb. ve alkol olmamalıdır.

Son üründe alkol içeriği çıkmamalıdır.

Helal ve helal olmayan ürünler arasında kontaminasyon

Helal ve helal olmayan ürünler arasında kontaminasyon olmamalıdır. Sadece helal ürünler helal olarak sertifikalandırılabilir.

Üretici, helal kapsamına alınmayan ya da helal olmayan ürünler de üretiyorsa üretimlerin (depolama dahil) ayrı süreçlerde işletilmesi sağlanmalıdır.

Helal Belgesi Sektör Kategorileri (Helal Belgesi Kapsamları) Nelerdir ?

 • KATEGORİ A - Çiftçilik 1, Hayvanlar: Et, balık, yumurta üretimi, süt üretimi; arıcılık, avcılık ürünleri vb.
 • KATEGORİ B - Çiftçilik 2, Bitkiler: Meyveler, sebzeler; hububat ürünleri, baharat, bahçe ürünleri vb.
 • KATEGORİ C - İşleme 1, Bozulabilir hayvansal ürünler: Hayvan kesimi, kümes hayvanları, yumurta, süt ürünleri ve balık ürünleri gibi tarımdan sonraki tüm faaliyetler.
 • KATEGORİ D - İşleme 2, Bozulabilir bitkisel ürünler: Taze meyvelerin taze suları, korunmuş meyveler, taze sebzeler, korunmuş sebzeler vb.
 • KATEGORİ E - İşleme 3, Oda sıcaklığında uzun raf ömrüne sahip ürünler: Konserve ürünler, bisküvi, atıştırmalıklar, içme suyu, içecekler, makarna, un, şeker, tuz vb.
 • KATEGORİ F - Yem üretimi: Hayvansal ürünler için yem ürünleri.
 • KATEGORİ G - Yemek servisi: Oteller, restoranlar vb.
 • KATEGORİ H – Dağıtım:Perakende satış, mağazalar, toptan satış vb.
 • KATEGORİ I – Hizmetler: Su tedariği, elektrik tedariği, temizlik, kanalizasyon, atık imhası, ürün geliştirme, süreç ve ekipman, veterinerlik hizmetleri, İslami mali/finansal hizmetler vb.
 • KATEGORİ J - Nakliye ve depolama: Nakliye ve depolama.
 • KATEGORİ K - Ekipman imalatı:Endüstriyel ekipman, otomatlar vb.
 • KATEGORİ L - Kimyasal ve Biyokimyasal Üretim:İlaç, gıda katkı maddeleri, gıda takviyeleri, diyet takviyeleri, sıvı yağlar, temizlik maddeleri, işleme yardımcıları, mikroorganizmalar vb.
 • KATEGORİ M - Ambalaj ve paketleme malzemesi imalatı: Ambalaj ve paketleme malzemesi
 • KATEGORİ N - Diğer malzeme imalatı:Kozmetik, tekstil, deri ürünleri vb.